„MAN eManager S“ paslaugų aprašymas

Bendroji informacija

„MAN eManager S“ yra įkrovimo tvarkybos paslauga, suteikianti Naudotojui galimybę iš anksto suplanuoti savo transporto priemonių išvykimo laiką. Ypač vyraujant ekstremalioms temperatūroms ir pagal poreikį parenkamasis išankstinis transporto priemonės keleivių salono kondicionavimas (temperatūros nustatymas) gali padėti išvengti likusio nuvažiuojamo atstumo sumažėjimo dėl oro kondicionavimo. Taip iš įmonės teritorijos išvažiuojančio autobuso keleivių salono temperatūra jau yra tinkama.

Įkrovimo tvarkyboje Naudotojas gali rinktis arba krovimą iš karto, arba pagal laikmatį.

Kraunant iš karto, transporto priemonė pradedama krauti tuojau pat, kai tik ji prijungiama prie įkrovimo stotelės ir yra tiekiama elektra. Kiek laiko transporto priemonė po prijungimo prie įkrovimo stotelės dar bus kraunama, kol bus pasiekta 100 % akumuliatorių baterijos įkrovos būsena, Naudotojui rodoma apžvalgoje RIO sistemoje.

Kraunant pagal laikmatį, Naudotojas gali pagal savo tvarkaraštį kiekvienai transporto priemonei įrašyti skirtingus išvažiavimo laikus. Artimiausias numatomas išvažiavimo laikas perduodamas į transporto priemonę. Kai transporto priemonė prijungiama prie įkrovimo stotelės, įkrovimas automatiškai pradedamas optimaliu laiko momentu taip, kad išvažiavimo laiko momentu transporto priemonė būtų parengta eksploatacijai. Jei transporto priemonė prie įkrovimo stotelės būtų prijungta likus nedaug laiko iki išvažiavimo laiko momento, krovimas paleidžiamas automatiškai, tačiau tada gali atsitikti taip, kad transporto priemonė pageidaujamu išvykimo laiko momentu dar nebus iki galo parengta eksploatacijai. Be kitos informacijos, tokiu atveju Naudotojui apžvalgoje RIO sistemoje bus rodomas naujas, vėlesnis išvykimo laikas. Baigus krauti į transporto priemonę perduodamas kitas artimiausiais numatomas išvažiavimo laikas.

Jei kraunant iš karto arba pagal laikmatį įvyktų klaida ir ši informacija prieinama transporto priemonei, Naudotojui rodoma RIO sistemoje.

Be įkrovimo tvarkybos, Naudotojui rodoma svarbi informacija apie akumuliatorių bateriją, tokia kaip įkrovos būsena („atjungta“, „prijungta“, „kraunama“, „įkrauta“, „klaida“, „nežinoma“), akumuliatorių baterijos įkrovos būsena % ir važiavimo elektra siekis km.

Visą „MAN eManager S“ funkcijų paketą galima užsisakyti „MAN Lion’s City E“, o „MAN eTGE“ siūlomas sumažintos apimties funkcijų paketas.

Kad paslauga pradėtų galioti, būtina, kad transporto priemonė būtų pasiekiama radijo ryšiu reikiamai konfigūracijai atlikti.

Paslaugų apžvalga

Sėkmingai baigus „MAN eManager S“ aktyvinimo procesą, galima – atsižvelgiant į transporto priemonės tipą – naudotis toliau nurodytomis „MAN eManager S“ paslaugomis.

Funkcija / duomenys

Visų automobilių parke esančių elektrinių transporto priemonių (kurioms užsakyta „MAN eManager S“) apžvalga lentelėje su tokia informacija:

„MAN Lion’s City E“

„MAN eTGE“

Akumuliatorių baterijos įkrovos būsena / „State of Charge“ (SoC), % (procentais)
(dažnis: 5 min.)

X

X

Numatomas likęs nuvažiuojamas atstumas, km
(dažnis: 5 min.)

X

X

Galima pasižiūrėti kiekvienos transporto priemonės aukštos įtampos akumuliatorių baterijos įkrovos būseną:

Atjungta (transporto priemonė neprijungta prie įkrovimo stotelės)

X

X

Prijungta (transporto priemonė prijungta prie įkrovimo stotelės)

X

X

Kraunama (transporto priemonė prijungta prie įkrovimo stotelės ir kraunasi)

X

X

Įkrauta (transporto priemonė prijungta prie įkrovimo stotelės ir yra jau iki galo įkrauta)

X

X

Klaida (transporto priemonė prijungta prie įkrovimo stotelės, yra krovimo klaida)

X

-

Nežinomas (dabartinis įkrovos būsena nežinoma)

X

X

Likusio krovimo laiko rodmuo

X

-

Įrašytos, transporto priemonės priimtos krovimo konfigūracijos rodmuo

X

-

Važiavimo parengties rodmuo užbaigus krovimo procesą

X

-

Toliau nurodytas transporto priemonės funkcijas, esant atitinkamai Jūsų transporto priemonės parinkčiai RIO sistemoje, „MAN eManager S“ paleidžia automatiškai:

kiekvienos transporto priemonės RIO sistemoje aukštos įtampos akumuliatorių baterijos krovimo konfigūracijos nustatymas (transporto priemonė visada kraunama iki akumuliatorių baterijos įkrovos būsenos = 100 %)

Parenkant įkrovimo režimą:

  1. Įkrovimas iš karto
    Esant šiai konfigūracijai, transporto priemonė pradedama krauti visada, kai tik ji prijungiama prie įkrovimo stotelės ir yra tiekiama elektros srovė
  2. Laikmačio įkėlimas
    Naudodamas šią konfigūraciją, Naudotojas gali sukurti kelis laikmačius. Čia vieną laikmatį apibrėžia bent viena savaitės diena ir tiksliai vienas išvykimo laikas.
X-

Parinkus oro kondicionavimo režimą:

Naudotojas gali krovimui tuojau pat kiekvienai transporto priemonei nustatyti išankstinį transporto priemonės keleivių salono kondicionavimą (nustatyti temperatūrą) (įjungta / išjungta). Šiuo atveju transporto priemonė iš įkrovimo stotelės gali imti daugiau energijos.

X-

Duomenų perdavimo sąlyga

„MAN Lion’s City E“

Jeigu transporto priemonės būsena nėra „Uždegimas įjungtas“ arba „Kraunama“, naują krovimo konfigūraciją ji gali priimti maždaug kas 60 minučių. Taigi išsiuntus krovimo konfigūraciją į transporto priemonę, gali praeiti iki 60 minučių, kol transporto priemonė ją gaus ir išsiųs atsaką RIO sistemai.

Jeigu transporto priemonėje nebūtų mobiliojo telefono ryšio, pavyzdžiui, sutrikus tinklui, krovimo konfigūracijos perduoti negalima. Naudotojas bet kuriuo metu, taip pat ir tokiu atveju, gali paleisti krovimą tuojau pat tiesiog transporto priemonėje.

Informacija apie akumuliatorių baterijos įkrovos būseną ir numatomą likusį nuvažiuojamą atstumą reguliariai kas 5 minutes perduodama ir rodoma RIO sistemoje. Visa kita informacija, tokia kaip įkrovos būsena („atjungta“, „prijungta“, „kraunama“, „įkrauta“, „klaida“, „nežinoma“), važiavimo parengties rodmuo bei likusio krovimo laiko rodmuo RIO sistemai perduodama ir ten rodoma, atsiradus tam įvykiui.

„MAN eTGE“

Transporto priemonė perduoda duomenis, kai yra įjungtas uždegimas ir yra mobiliojo telefono ryšys.

Techniniai reikalavimai

Kad galėtumėte naudotis „MAN eManager S“, transporto priemonėse turi būti tokia įranga:

„MAN Lion’s City E“

„MAN eTGE“

Naudojamas „RIO Box“ blokas (jo suteikimas nėra paslaugų BNS sudedamoji dalis)

X

-

VCM („Vehicle Connectivity Manager“)

X

-

ePTM („electric Power Train Manager“)

X

-

„Webfleet“ telematikos modulis LINK 640

-

X

Naudotojo darbo vietos įranga:

  • Stalinis kompiuteris (MAN nepateikia) su naujausia operacine sistema ir modernia naujausios versijos naršykle.

Parengimo data: 2022-09-19