„MAN ServiceCare M“ paslaugos aprašymas

Bendroji informacija

„MAN ServiceCare M“ – tai savarankiško arba aktyvaus techninės priežiūros administravimo paslauga. Ši paslauga taikoma visam Jūsų automobilių parkui.

Savarankiškas techninės priežiūros administravimas užtikrina didžiausią lankstumą. Nuspręskite patys, kokius techninės priežiūros duomenis norite perduoti įgaliotosioms MAN dirbtuvėms ir taip turėti naudos iš sutaupyto laiko, arba sutvarkykite einamosios techninės priežiūros duomenis patys savo nuožiūra. 

Aktyvus techninės priežiūros administravimas Jums garantuos, kad dėl išankstinio planavimo ir protingo būsimų techninės priežiūros terminų susiejimo Jūsų transporto priemonė visada bus idealiai techniškai prižiūrėta. Tai leis maksimaliai išnaudoti transporto priemones, padidinti perpardavimo vertę ir palengvinti kasdienius verslo procesus.

Bet kokiu atveju norime užtikrinti optimalią Jūsų automobilių parko parengtį.

Be to, visada galėsite tiesiogiai internetu matyti techninės priežiūros būseną, terminus, remontuojamus komponentus ir žalos ataskaitas (perduodamas per programėlę „MAN Driver“) ir el. paštu būsite informuoti apie reikalingą techninę priežiūrą. Be einamosios techninės priežiūros duomenų, taip pat perduodami pripildymo lygio duomenys (degalų, „AdBlue“, variklinės alyvos ir stiklų plovimo vandens). Taip pat perduodama stabdžių trinkelių būklė ir esamas padangų oro slėgis tuo atveju, jei įrengta MAN padangų oro slėgio kontrolės sistema (TPM).

Techninės priežiūros informacija apima tokius komponentus kaip, pvz., variklinės alyvos keitimas ir metinė patikra.. Kiekvienu atveju perduodamų duomenų apimtis priklauso nuo konkrečios Jūsų transporto priemonės konfigūracijos.

Be transporto priemonės persiųstų duomenų Naudotojas gali įtraukti ir pašalinti savo techninės priežiūros komponentus. Taip galima planuoti, pvz., papildomos įrangos techninę priežiūrą arba papildomus techninės priežiūros darbus, priklausančius nuo eksploatavimo sąlygų.

Paslaugų apžvalga

RIO platformos RIO administravimo srityje sukūrus parko transporto priemones ir šioms transporto priemonėms „Marcetplace“ įsigijus skaitmeninę „MAN ServiceCare“ M paslaugą, šias „MAN ServiceCare“ M paslaugas galima naudoti įvairioms transporto priemonių kategorijoms:

Funkcionalumas / duomenys

MAN sunkvežimis

MAN autobusas

MAN vienatūris

Ne MAN transporto priemonė („RIO Box“ blokas FMS režimu)

Baziniai duomenys, esantys „MAN ServiceCare“

 • Transporto priemonės duomenys
 • Techninės priežiūros sutartys
 • Garantijų pratęsimai
 • „MAN ServiceCare“ paslaugų užsakymas
 • Dirbtuvių priskirtis

X

X

Iš dalies
yra

Iš dalies
yra [1]

Visų esamų techninės priežiūros komponentų būsenos vaizdas

X

X

X („FMS Standard“)

X („FMS Standard“) [2]

Iki kito techninės priežiūros apsilankymo likusių kilometrų arba datos rodinys

X

X

X („FMS Standard“)

X („FMS Standard“)

Savarankiškas techninės priežiūros ir remonto administravimas. Techninės priežiūros komponentų perdavimas įgaliotosioms MAN dirbtuvėms arba koordinavimo ir remonto perėmimas savo nuožiūra

X

X

Iš dalies yra

X

Matyti pripildymo lygį

 • „AdBlue“
 • Variklinė alyva
 • Degalai
 • Langų plovimo skystis

X

X

Iš dalies yra [3]

Stabdžių trinkelių būklės rodinys

X

X

Nėra

Nėra

Padangų slėgio rodinys (su esama MAN padangų slėgio stebėjimo sistema TPM)

X

X

Žalos ataskaitų sąrašas per programėlę „MAN Driver“ (pranešta vairuotojo)

X

Nėra

Nustatyti konkrečius kliento techninės priežiūros komponentus, įskaitant terminus

X

X

X

X

Be to, sunkvežimiams su „Telematik Board Modul 2“ (TBM2) turi būti suaktyvintas „MAN Bridge“ produktas; palyginti su „RIO Box“ bloku, gali atsirasti šie apribojimai (žr. „MAN Bridge“ paslaugos aprašymą):

 • duomenų kokybės / duomenų pateikimo / siuntimo proceso pokyčiai,
 • funkcijų apimties pokyčiai, palyginti su „RIO Box“ / negalima naudotis vėlesniais patobulinimais.

Duomenų perdavimo sąlyga

Techninės priežiūros ir kiti būsenos duomenys perduodami kartą per dieną ir išsaugomi nuotoliniame serveryje. Visuomet rodoma naujausia esama būsena. Transporto priemonės duomenims perduoti turi būti įjungtas transporto priemonės degimas ir neužvestas variklis. Ši būsena turi būti aktyvi keletą sekundžių, kad būtų galima atlikti valdymo prietaisų inicializavimą ir priimti signalus. Be to, taip pat reikalingas mobilusis ryšys tarp RIO siųstuvo ir platformos.

Techniniai reikalavimai

Jei norite naudotis „MAN ServiceCare M“, Jūsų transporto priemonėse turi būti ši įranga:

 

MAN sunkvežimis

MAN autobusas

MAN vienatūris

Ne MAN transporto priemonė („RIO Box“ blokas FMS režimu)

Naudojamas „RIO Box“ blokas / TBM3 (jo suteikimas nėra paslaugų BNS sudedamoji dalis)

X

X

X

X

Alternatyva

TBM2 naudojimas su programinės įrangos versija nuo 3.2 ir aktyvinta „Service MAN Bridge“ (informacijos apie TBM2 programinės įrangos versiją gausite savo MAN techninės priežiūros įmonėje)

X

Nėra

Nėra

X

Norint naudotis „MAN ServiceCare M“, darbo vieta turi būti įrengta taip:

 • Stalinis kompiuteris (MAN nepateikia) su naujausia operacine sistema ir modernia naujausios versijos naršykle.

Kita

Atsižvelgiant į transporto priemonės tipą, konfigūraciją ir atitinkamą telematikos modulį „Telematik Board Modul“ (TBM), duomenys gali būti nerodomi arba rodomi tik ribota apimtimi. TBM reiškia „RIO Box“ bloką arba sunkvežimiui – taip pat ir TBM2. Siekiant užtikrinti „MAN ServiceCare M“ paslaugos kokybę, be įgaliotųjų MAN dirbtuvių, duomenis gali matyti ir atitinkama MAN šalies prekybos bendrovė. 

„MAN ServiceCare“ galima naudotis tokiose šalyse, kaip: Belgija, Bulgarija, Danija, Vokietija, Estija, Suomija, Prancūzija, Graikija, Airija, Italija, Kroatija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Austrija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Švedija, Šveicarija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Čekijos Respublika, Vengrija, Kipras.


[1] Perduoti FMS transporto priemonės duomenys ir dirbtuvių priskirtis

[2] Perduoti FMS techninės priežiūros duomenys

[3] Esantys duomenys: „AdBlue“, degalai


Parengimo data: 2022-09-19