„MAN ServiceCare S“ paslaugos aprašymas

Bendroji informacija

„MAN ServiceCare“ S – aktyvaus techninės priežiūros administravimo paslauga, garantuojanti, kad dėl išankstinio planavimo ir protingo būsimų techninės priežiūros terminų susiejimo jūsų transporto priemonė visada bus idealiai prižiūrėta. Tai leis maksimaliai išnaudoti transporto priemones, padidinti perpardavimo vertę ir palengvinti kasdienius verslo procesus. Kaip veikia „MAN ServiceCare S“? Jūsų pasirinktas techninės priežiūros centras aktyviai informuos Jus apie reikalingą techninę priežiūrą ir koordinuos Jums tinkančio termino paskyrimą. Techninės priežiūros centras dėl išmaniojo tinklo visada turi prieigą prie Jūsų transporto priemonių būsenos ir gali Jumis pasirūpinti, neatsižvelgiant į MAN transporto priemonės buvimo vietą. Viena vertus tai taupo administravimui skirtas lėšas, kita vertus trumpina neplanuotų prastovų laiką, todėl užtikrinamas optimalus jūsų automobilio prieinamumas. Be to, visada galėsite tiesiogiai internetu matyti techninės priežiūros būseną, terminus, remontuojamus komponentus ir žalos ataskaitas (perduodama per programėlę „MAN Driver“).

Paslaugų apžvalga

RIO platformos RIO administravimo srityje sukūrus parko transporto priemones ir šioms transporto priemonėms „Marcetplace“ įsigijus skaitmeninę „MAN ServiceCare“ S paslaugą, šias „MAN ServiceCare“ S paslaugas galima naudoti įvairioms transporto priemonių kategorijoms:

Funkcionalumas / duomenys

MAN sunkvežimis

MAN autobusas

MAN vienatūris

Ne MAN transporto priemonė („RIO Box“ blokas FMS režimu)

Baziniai - duomenys, esantys

„MAN ServiceCare“

  • Transporto priemonės duomenys
  • Techninės priežiūros sutartys
  • Garantijų pratęsimai
  • „MAN ServiceCare“ paslaugų užsakymas
  • Dirbtuvių priskirtis

X

X

Iš dalies

yra

Nėra

„MAN T&B“ arba parinktų įgaliotųjų MAN dirbtuvių pranešimai apie Jūsų MAN transporto priemonei reikalingus techninės priežiūros terminus telefonu arba elektroniniu paštu

X

X

Nėra

Registruotų MAN transporto priemonių techninės priežiūros statuso peržiūra ir pranešimas apie kito planinio apsilankymo dirbtuvėse terminą, įsk. komponentus, kuriems reikalingas remontas

X

X

Nėra

Nėra

„MAN Driver“ programėlės pranešimų apie gedimus (kuriuos pateikė vairuotojas) sąrašas, įskaitant persiuntimą parinktoms kuruojančioms dirbtuvėms.

Galima peržvelgti naujus ir archyvuotus pranešimus

X

Nėra

Priskirtos dirbtuvės informuojamos ir gauna einamajai techninei priežiūrai atlikti svarbius duomenis,
pvz., kontaktinius kliento duomenis, VIN, einamosios techninės priežiūros duomenis, pripildymo lygius, padangų slėgius (transporto priemonių, kuriose įtaisytas TPM = „Tire Pressure Monitoring“, padangų slėgio stebėsena), stabdžių antdėklus

X

X

Paskirtos dirbtuvės informuojamos ir joms pateikiami persiųsti diagnostiniai klaidų kodai
(DTC = „Diagnostic Trouble Code“), įskaitant klaidos tipą ir galimus rodiklius

X

X

Priskirtos dirbtuvės gali įtraukti individualiems klientų poreikiams pritaikytus komponentus, kuriems reikalinga techninė priežiūra, ir numatyti jos atlikimo terminus

X

X

Duomenų perdavimo sąlyga

Techninės priežiūros ir kiti būsenos duomenys perduodami kartą per dieną ir išsaugomi nuotoliniame serveryje. Visuomet rodoma naujausia esama būsena. Transporto priemonės duomenims perduoti turi būti įjungtas transporto priemonės degimas ir neužvestas variklis. Ši būsena turi būti aktyvi keletą sekundžių, kad būtų galima atlikti valdymo prietaisų inicializavimą ir priimti signalus. Be to, taip pat reikalingas mobilusis ryšys tarp RIO siųstuvo ir platformos.

Techniniai reikalavimai

Jei norite naudotis „MAN ServiceCare S“, transporto priemonėse turi būti ši įranga:

 

MAN sunkvežimis

MAN autobusas

MAN vienatūris

Ne MAN transporto priemonė („RIO Box“ blokas FMS režimu)

Naudojamas „RIO Box“ blokas / TBM3 (jo suteikimas nėra paslaugų BNS sudedamoji dalis)

X

X

Nėra

X

Alternatyva:

TBM2 naudojimas su programinės įrangos versija nuo 3.2 (informacijos apie TBM2 programinės įrangos versiją gausite savo MAN techninės priežiūros įmonėje)

X

Nėra

X

„PTM Step2“ arba naujesnės versijos (PTM – „Power Train Manager“ (variklio ir pavaros sistemos tvarkyklė) įrengimas transporto priemonėje.

X

X

Norint naudotis „MAN ServiceCare S“, darbo vieta turi būti įrengta taip:

  • Naudojamas įrenginys su interneto prieiga, pvz., kompiuteris (RIO jo nesuteikia) su „Windows 7“ arba naujesne operacine sistema.
  • Stalinis kompiuteris (RIO nepateikia) su naujausia operacine sistema ir naujausios versijos modernia naršykle.

Kita

Kad paslauga tinkamai veiktų, aktyvinimo proceso metu Naudotojas yra įpareigotas priskirti kiekvienai MAN transporto priemonei, parinktai naudoti su paslauga, kontaktinį asmenį, įsk. kontaktinius duomenis (Naudotojo puslapiuose) bei įgaliotąsias MAN dirbtuves (priklausančias MAN „After Sales“ tinklui), kuriose turės būti atliekami techninės priežiūros darbai. Naudotojas gali vėliau redaguoti arba keisti kiekvienai transporto priemonei priskirtą kontaktinį asmenį, įskaitant kontaktinius duomenis, ir įgaliotąsias MAN dirbtuves. Vienai MAN transporto priemonei galima priskirti tik vienas įgaliotąsias MAN dirbtuves. „MAN ServiceCare S“ paslauga gali būti suteikta tik per įgaliotąsias MAN dirbtuves.

Tam klientas gali apsilankyti bet kuriose dirbtuvėse, esančiose šalyje, kurioje veikia „MAN ServiceCare“ S. Atsižvelgiant į transporto priemonės tipą, įgaliotųjų MAN dirbtuvių skaičius gali būti ribotas.

„MAN ServiceCare“ galima naudotis tokiose šalyse, kaip: Belgija, Bulgarija, Danija, Vokietija, Estija, Suomija, Prancūzija, Graikija, Airija, Italija, Kroatija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Austrija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Švedija, Šveicarija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Čekijos Respublika, Vengrija, Kipras.

Atsižvelgiant į transporto priemonės tipą, konfigūraciją ir atitinkamą telematikos modulį „Telematik Board Modul“ (TBM), duomenys gali būti nerodomi arba rodomi tik ribota apimtimi. TBM reiškia „RIO Box“ bloką arba sunkvežimiui – taip pat ir TBM2. Siekiant užtikrinti „MAN ServiceCare S“ paslaugos kokybę, be įgaliotųjų MAN dirbtuvių, duomenis gali matyti ir atitinkama MAN šalies prekybos bendrovė.


Parengimo data: 2022-09-19