„Pocket Fleet“ programėlės BNS

 1. Dalykas
  1. Šios paslaugų BNS reguliuoja „Pocker Fleet“ programėlės naudotojo teisinį santykį su „TB Digital Services GmbH“, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, D-80807 Miunchenas (TBDS).
  2. „Pocket Fleet“ – tai naudotojui nemokama taikomoji programa, kuri „Pocket Fleet“ programėlės naudotojui siūlo rinktinę įvairių paslaugų informaciją bei funkcijas, optimizuota naudoti mažame mobiliajame galiniame įrenginyje (išmaniajame telefone). Duomenų ir funkcijų apimtis priklauso nuo šiuo metu mokamai užsakomų paslaugų. Funkcijos vykdomos tokių paslaugų: „Geo“ ir „Timed“. Šios mobiliosios taikomosios programos naudotojas yra tas pats naudotojas, kaip ir taikomosios žiniatinklio programos.
  3. Naudojant „Pocket Fleet“ programėlę atsirandančias telekomunikacijų išlaidas privalo padengti atitinkama mobiliojo galinio įrenginio telekomunikacijų sutarties šalis.
 2. Registracija
  „Pocket Fleet“ programėlės naudojimo sąlyga yra ta, kad naudotojas arba užsakovas:
  • „Rio“ platformoje būtų užsiregistravęs kaip pirkėjas ir
  • RIO platformoje būtų užregistravęs transporto priemones ir vairuotojus.
 3. Paslaugų apimtis
  „Pocket Fleet“ suteikia galimybę naudotis pasirinkta „Geo“ ir „Timed“ paslaugų, optimizuotų naudojimui mobiliuoju telefonu, informacija ir funkcijomis, jei tenkinamos 2 skyriuje nurodytos išankstinės naudojimo sąlygos. Pirmiau nurodytų paslaugų apimtis naudojant mobiliai ribota; apie tai žr. programėlės „Pocket Fleet“ paslaugos aprašymą.
 4. Naudojimas ir techniniai reikalavimai
  1. „Pocket Fleet“ programėlę leidžiama naudoti tik numatytoms funkcijoms paslaugų teikimo tikslais. Naudotojui draudžiama:
   1. atlikti bet kokius „Pocket Fleet“ programėlės pakeitimus, kurie kenkia jos veikimui,
   2. naudojant „Pocket Fleet“ platinti informaciją, pažeidžiančią galiojančias teisės ir moralės normas, ypatingai Naudotojui draudžiama platinti diskriminuojančią, rasistinę, prievartą skatinančią arba pornografinio turinio informaciją arba informaciją, kurios turinys pažeidžia trečiųjų asmenų teises ir užtraukia baudžiamąją atsakomybę.
  2. TBDS pasilieka teisę, pastebėjus pažeidimų,panaikinti naudotojo teisę naudotis „Pocket Fleet“ programėle ir pašalinti naudotojo platinamą informaciją. Naudotojas TBDS atžvilgiu prisiima visą atsakomybę prieš trečiuosius asmenis, kuri atsiranda dėl to, kad naudotojas pažeidė šias paslaugų BNS.
  3. Norint naudotis „Pocket Fleet“, reikia „iOS“ arba „Adroid“ išmaniojo telefono su naujausia operacinės sistemos versija.
 5. Teisės į turinį
  Naudotojui priklauso visas jo „Pocket Fleet“ pateiktas turinys. Jis užtikrina, kad jo pateiktos informacijos turinys nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių.
 6. Programinė įranga
  1. Naudotojas sutinka, kad naudojant „Pocket Fleet“ jos bazinė programinė įranga kartais iš TBDS gali atsisiųsti ir įdiegti naujoves, naujinimus ir papildomas funkcijas, siekiant pagerinti arba patobulinti programinę įrangą.
  2. Naudotojas įsipareigoja nekeisti TBDS pirminio kodo, nekurti pagal šį kodą produktų, jo nedekompiliuoti ir nebandyti jo išskirti kitais būdais.
  3. Šiai paslaugai naudojamų licencijų apžvalgą naudotojas gali rasti taikomojoje programėlėje: Nustatymai > Licencijos.
 7. Pakeitimai
  1. TBDS iš anksto informuos naudotoją apie planuojamus šių paslaugų BNS pakeitimus, kad naudotojas galėtų apsispręsti, ar pasikeitus sąlygoms jis ir toliau nori naudotis „Pocket Fleet“ ir tokiu atveju gali sutikti su pakeitimu.
  2. Jei naudotojas nesutinka su šių paslaugų BNS pakeitimu, jis negali toliau naudotis „Pocket Fleet“.
 8. Atsakomybė
  Esant tyčiai ir grubiam aplaidumui, sutartinės ir nesutartinės atsakomybės atveju TBDS atsako pagal įstatymų nuostatas.

  Jei tai leidžiama pagal įstatymus, TBDS atsako tik rimtai pažeidusi sutartinius įsipareigojimus, kurių laikymasis užtikrina naudojimosi sutarties vykdymą ir kurių laikymosi gali nuolatos tikėtis klientas (pagrindinė prievolė), apsiribodama numatomos ir sutarčiai būdingos bei tiesioginės žalos atlyginimu. Už netiesioginę žalą neatsakoma.
 9. Nutraukimas
  Naudotojas bet kada gali nutraukti naudojimąsi „Pocket Fleet“. Jei naudotojas pažeidžia šias naudojimo sąlygas, TBDS turi teisę nedelsiant nebeleisti jam naudoti „Pocket Fleet“.
 10. Teisė, jurisdikcijos vieta
  Taikoma Vokietijos Federacinės Respublikos teisė, netaikant Konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių. Jei naudotojas laikomas vartotoju, taikoma jo šalies teisė, jei tai būtina ir jei ji yra naudotojui palankesnė.

  Jurisdikcijos vieta yra Miunchenas.
 11. Kita
  1. Šių paslaugų BNS pakeitimai ir papildymai atliekami raštu. Tai galioja ir susitarimui dėl šio reikalavimo panaikinimo.
  2. Šios Paslaugų BNS parengtos visomis nacionalinėmis kalbomis, tačiau nustačius neatitikimų pirmenybė teikiama originalo versijai vokiečių kalba.
 12. Nurodymai
  Nepritvirtintas arba netinkamai pritvirtintas mobilusis galinis įrenginys staigiai manevruojant ar stabdant arba įvykus avarijai gali vairuotojo kabinoje kristi ir sužaloti. Todėl mobilusis galinis įrenginys turi būti nuolat tinkamai pritvirtintas arba saugiai laikomas už oro pagalvės išsiskleidimo sričių.

  Taikomųjų programų naudojimas važiuojant gali atitraukti dėmesį nuo eismo įvykių, todėl padidėja nelaimingų atsitikimų pavojus.

  Prašome laikytis savo mobiliojo galinio įrenginio naudojimo instrukcijos.

Parengimo data: 2022-09-19