MAN eManager M pakalpojumu apraksts

Vispārīga informācija

MAN eManager M dod Lietotājam iespēju saviem ar akumulatoru darbināmiem elektriskajiem transportlīdzekļiem veikt detalizētu uzlādes un izlādes procesu analīzi attiecībā uz akumulatoru un elektroenerģijas patēriņu.

Cilnē „Pārskats” Lietotājs var iegūt ne tikai apkopojumu par savu transportlīdzekļu uzlādes stāvokli un nākamajiem izbraukšanas laikiem, bet arī analizēt atsevišķu vai vairāku transportlīdzekļu patēriņa un rekuperācijas vērtības, kas attēlotas joslu diagrammās.

Cilnē „Vēsture” Lietotājs var izvēlēties akumulatora vēsturi vai patēriņa vēsturi un apskatīt uzlādes un izlādes procesus kādā konkrētā laika periodā vai atlasītajiem transportlīdzekļiem.

Akumulatora vēsturē ir informācija, kas saistīta ar akumulatoru, piem., uzlādes un izlādes strāvas, akumulatora spriegums, uzlādes kļūdas un dažas citas noderīgas vērtības akumulatora darbības analīzei. Vēsturē ir pārredzama informācija par akumulatora darbību un iespējamām izmaiņām, kas notikušas laika gaitā.  
Patēriņa vēsturē Lietotājs var apskatīt elektroenerģijas patēriņa attiecību, kāda ir starp piedziņu, klimata kontroli un blakus patērētājiem. Pateicoties saglabātajai āra temperatūrai, iespējams ērti interpretēt klimata kontroles patēriņa vērtības, lai varētu tās samazināt nākamajos braucienos, izmantojot klimata kontroli daudz mērķtiecīgāk. Patēriņa analīzē paralēli tiek norādīta arī rekuperācijas jauda. Ar rekuperācijas palīdzību var būtiski palielināt transportlīdzekļa atlikušo veicamo attālumu un energoefektivitāti.

MAN eManager M piedāvā ne tikai vēsturiskus izvērtējumus, bet arī plašākas funkcijas transportlīdzekļa uzlādes pārvaldībā (salīdzinot ar MAN eManager S). Papildus akumulatora uzlādes līmenim procentos un akumulatora atlikušajai kapacitātei kilometros tiek rādītas arī kilovatstundas. Tiek arī parādīts, kuri transportlīdzekļi attiecīgajā brīdī ir kustībā un kuriem būtu jāveic savs maršruts, un kuri nav kustībā. Līdz ar to Lietotājs jebkurā laikā redz savu autoparku un skaidri zina, kāds kuram transportlīdzeklim ir uzlādes statuss un akumulatora uzlādes līmenis un kuri no šiem transportlīdzekļiem ir kustībā.

MAN eManager M var pasūtīt autobusiem MAN Lion’s City E.
Lai pakalpojums varētu stāties spēkā, ir jāveic konfigurācija un transportlīdzeklim attiecīgi ir jābūt sasniedzamam, izmantojot radiosakarus.

Pakalpojumu pārskats

Pēc sekmīgas MAN eManager M aktivizēšanas MAN Lion’s City E autobusiem var izmantot tālāk minētos MAN eManager M pakalpojumus.

Transportlīdzekļa dati ir pieejami vēsturē tikai no pakalpojuma pasūtīšanas dienas attiecīgajam transportlīdzeklim. Vēsture ir pieejama tikai par pēdējiem 12 mēnešiem.

Funkcija/dati

MAN Lion’s City E

Izvērtēšanas diagrammas cilnē „Pārskats”

 • Kopējās patēriņa vērtības piedziņai, blakus patērētājiem un klimata kontrolei kilovatstundās
 • Rekuperācijas vērtības
 • Nobrauktā distance kilometros

Diagrammu parādīšanai Lietotājs var izvēlēties vienu vai vairākus transportlīdzekļus un laika periodu no vismaz vienas dienas līdz maksimāli 12 mēnešiem.

X

Augstsprieguma akumulatora vēsture uzlādes un izlādes procesiem (cilne „Vēsture”)

 • Uzlādes/izlādes procesa ilgums
 • Uzlādes kļūdu un kavējumu parādīšana vēsturē
 • HV (augstsprieguma) akumulatora kapacitāte kilometros/kilovatstundās un augstsprieguma akumulatora uzlādes līmenis procentos attiecīgā procesa sākumā
 • Uzņemtais/izlādētais enerģijas daudzums kilovatstundās
 • Uzlādes un izlādes strāvas ampēros (vidēji, min., maks.)
 • Augstsprieguma akumulatora spriegums voltos (vidēji, min., maks.)

Akumulatora vēstures parādīšanai Lietotājs var izvēlēties vienu vai vairākus transportlīdzekļus un laika periodu no vismaz vienas dienas līdz maksimāli 12 pagājušiem mēnešiem.

X

Patēriņa vēsture uzlādes un izlādes procesiem (cilne „Vēsture”)

 • Uzlādes/izlādes procesa ilgums
 • Uzņemtais/izlādētais enerģijas daudzums kilovatstundās
 • Kopējais patēriņš kilovatstundās
 • Patērētā enerģija (patēriņš) piedziņai, blakus patērētājiem un klimata kontrolei kilovatstundās
 • Ārā temperatūra °C (vidēji, min., maks.)
 • Nobrauktais attālums izlādes procesiem kilometros

Patēriņa vēstures parādīšanai Lietotājs var izvēlēties vienu vai vairākus transportlīdzekļus un laika periodu no vismaz vienas dienas līdz maksimāli 12 pagājušiem mēnešiem.

X

Paplašināta aktuālā augstsprieguma akumulatora informācija

 • Akumulatora kapacitāte kilometros un kilovatstundās
 • Akumulatora uzlādes līmenis procentos
 • Braukšanas statuss (transportlīdzeklis brauc savā maršrutā)

X

Informācija par datu pārsūtīšanu

Kad ir ieslēgta aizdedze vai transportlīdzeklis ir uzlādes režīmā, visi datu punkti, kuri ir iekļauti MAN eManager M paplašinātajā funkciju apjomā, ik pa 5 minūtēm tiek nosūtīti uz RIO sistēmu. Parādītās informācijas aktualitāti Lietotājs jebkurā laikā var pārbaudīt tabulā redzamajā laikspiedolā.

Tehniskās prasības

Lai varētu izmantot MAN eManager M, transportlīdzekļos ir jābūt tālāk norādītajam aprīkojumam.

MAN Lion’s City E

RIO Box lietošana
(tā nodrošināšana nav noteikta pakalpojumu vispārīgajos noteikumos)

X

VCM (Vehicle Connectivity Manager)

X

ePTM (electric Power Train Manager)

X

Lietotāja darba vietas aprīkojums:

 • Galddators (nenodrošina MAN) ar aktuālu operētājsistēmu un modernu, aktuālās versijas tīmekļa pārlūkprogrammu.

Dokuments sagatavots: 19.09.2022.