Datu aizsardzība

1. Vispārīga informācija

a) Ievads

Personas datu apstrādes procesā TB Digital Services GmbH (TBDS) ir svarīga jūsu privātuma tiesību aizsardzība. Personas datus, kas tiek iegūti mūsu vietnes apmeklējuma laikā, mēs apstrādājam saskaņā ar tās valsts noteikumiem, kurā atrodas par datu apstrādi atbildīgā struktūra. 

Papildus tam MAN grupas uzņēmumi ir apņēmušies ievērot saistošas koncerna vadlīnijas, lai nodrošinātu personas datu visaptverošu un vienotu aizsardzību. Tādējādi MAN grupas ietvaros visā pasaulē tiek nodrošināts datu aizsardzības līmenis, kas atbilst datu aizsardzības prasībām Vācijā un Eiropas Savienībā. 

Tāpat mūsu darbinieki tiek informēti par savu pienākumu ievērot konfidencialitāti un viņu rīcībā esošo personas datu aizsardzību.

b) Atbildīgā struktūra un kontaktpersona

Datu aizsardzības tiesību izpratnē par jūsu datiem atbildīgā struktūra ir TBDS.

Ja jums ir vispārīgi vai ar datu aizsardzību saistīti jautājumi, vērsieties pie attiecīgās kontaktpersonas, kas norādīta sadaļā „Kontakti” vai „Izlaides ziņas”. 

2. Informācija par šo tīmekļa vietni

Ar šiem datu aizsardzības noteikumiem mēs informējam jūs, kā un kādi personas dati tiek vākti, apstrādāti un izmantoti, apmeklējot šo tīmekļa vietni. 

„Personas dati” ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, it īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piem., minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Tālāk minētie noteikumi nav spēkā uzņēmumiem, kuri nepieder un kurus nekontrolē TB Digital Services GmbH, kā arī personām, kuras nenodarbina un neinstruē TB Digital Services GmbH.

3. Vispārīgas informācijas un anonīmu lietošanas datu iegūšana

Brīdī, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, automātiski tiek iegūta vispārīga informācija. Tā ietver informāciju par izmantoto tīmekļa pārlūku, operētājsistēmu, jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja domēna nosaukumu, mūsu vietni, kuru apmeklējat, kā arī apmeklējuma tehnisko informāciju (https/http-Methode, https/http-Version, https/http-Statuscode, pārsūtīto datu garums) u. tml. Tā ir vispārīga informācija, pēc kuras nav iespējams jūs identificēt. Šādi dati tiek ģenerēti ikreiz, kad piekļūstat jebkurai tīmekļa vietnei. Tātad šajā gadījumā nav runa par šīs vietnes specifiskajām funkcijām. 

Šāda informācija tiek vākta tikai anonimizētā veidā, un mēs to izvērtējam statistiski. Jo labāk izpratīsim jūsu vēlmes, jo ātrāk jūs mūsu tīmekļa vietnēs varēsiet atrast nepieciešamo informāciju.

4. Persona datu vākšana un apstrāde

a) Vienkārša tīmekļa vietnes navigācija

Brīdī, kad apmeklējat mūsu vietni, mūsu tīmekļa serveri saglabā IP adresi, no kuras jūs piekļūstat vietnei, un piekļuves datumu un laiku.

b) Tīmekļa lietotņu izmantošana

Izmantojot mūsu tīmekļa lietotnes, papildus var tikt saglabāta informācija, kas nepieciešama, lai garantētu šīs lietotnes efektīvu izmantošanu (valoda, sesijas ID, konfiguratora soļi, konfiguratorā atlasītie dati).

c) Reģistrēšanās ar tiešsaistes veidlapām

Citi personas dati tiek vākti tikai tad, ja jūs nododat tos mūsu rīcībā brīvprātīgi un ja tas nepieciešams attiecīgajam nolūkam, piem., reģistrējoties (lietotāja ID), abonējot, piedaloties aptaujā, cenu aptaujā vai izpildot līgumu.

d) Sīkdatņu izmantošana

Sīkdatne (angl. Cookie) ir datu kopa, kas tiek saglabāta jūsu galiekārtā un satur datus, piem., personīgos lapas iestatījumus un pieteikšanās informāciju. Šo datu kopu izveido tīmekļa serveris, ar kuru notiek savienojums, izmantojot jūsu tīmekļa pārlūku, un nosūta to jums. Vispārīgi mēs sīkdatnes izmantojam, lai analizētu interesi par mūsu vietnēm un padarītu mūsu tīmekļa vietnes vienkāršāk lietojamas. Varat mūsu tīmekļa vietnes atvērt arī tad, ja nepiekrītat sīkdatņu izmantošanai. Tomēr, ja vēlaties izmantot pilnu vietņu saturu un darīt to ērti, ieteicams akceptēt tās sīkdatnes, kuras ļauj izmantot konkrētas funkcijas vai arī padara to lietošanu ērtāku. TB Digital Services GmbH izmanto sīkdatnes, lai padarītu piedāvājumu lietotājam draudzīgāku, efektīvāku un drošāku. Mūsu sīkdatnes nesatur personas datus. 

Izmantojot mūsu tīmekļa vietnes, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai, ja sīkdatnes ir akceptētas jūsu pārlūka iestatījumos. Vairums tīmekļa pārlūku ir iestatīti tā, ka tiek akceptētas visas sīkdatnes. Tomēr jums ir iespēja mainīt iestatījumus un norādīt, lai sīkdatnes pirms to saglabāšanas tiktu parādītas, lai tiktu akceptētas vai noraidītas tikai konkrētas sīkdatnes vai tiktu noraidītas visas sīkdatnes.

Informējam, ka mainītie iestatījumi vienmēr attiecas tikai uz konkrēto pārlūku. Ja izmantojat dažādus pārlūkus vai citu galiekārtu, iestatījumi jāveic no jauna. Tāpat varat jebkurā brīdī dzēst sīkdatnes no savas datu glabāšanas vides. Informācija par sīkdatņu iestatījumiem, to mainīšanu un sīkdatņu dzēšanu meklējiet sava tīmekļa pārlūka palīdzības sadaļā.

Tālāk redzams saraksts ar biežāk izmantoto sīkdatņu veidiem un to izmantošanas mērķi.

 

Sesijas sīkdatnes
Kamēr esat aktīvs kādā tīmekļa vietnē, jūsu datora atmiņā īslaicīgi tiek saglabāta sesijas sīkdatne ar sesijas identifikatoru, lai, piem., novērstu to, ka, mainot lapas, jums nākas pieteikties no jauna. Pārtraucot sesiju, sesijas sīkdatnes tiek dzēstas vai arī tās zaudē spēku, tiklīdz sesija automātiski beidzas.

 

Pastāvīgās jeb protokola sīkdatnes   
Pastāvīgā jeb protokola sīkdatne jūsu datorā tiek saglabāta ilgāku laiku līdz norādītā termiņa beigām. Tīmekļa vietnes izmanto šīs sīkdatnes, lai nākamajā reizē, kad apmeklējat vietni, atcerētos jūsu informāciju un iestatījumus. Tas nodrošina ātrāku un ērtāku piekļuvi, jo, piem., jums vairs nav jāizvēlas, kādā valodā lietosiet mūsu portālu. Pēc attiecīgā termiņa beigām sīkdatne tiek automātiski izdzēsta, ja apmeklējat tīmekļa vietni, kas to izveidojusi.

 

Pirmās personas sīkdatnes
Šīs sīkdatnes veido pati tīmekļa vietne (tas pats domēns, kas norādīts pārlūka adreses joslā), un tās var nolasīt tikai konkrētā tīmekļa vietne. Parasti tās izmanto informācijas (piem., iestatījumu) saglabāšanai, kas būs nepieciešama, kad nākamo reizi apmeklēsiet vietni. 

 

Trešās personas sīkdatnes
Trešās personas sīkdatnes ir citu personu, nevis tīmekļa vietnes operatora sīkdatnes. Piemēram, tās var izmantot informācijas vākšanai, ko lieto reklāmas, lietotājam pielāgota satura veidošanā un tīmekļa statistikas nolūkos.

e) Google Analytics

Mūsu tīmekļa vietne izmanto Google Inc. („Google”) tīmekļa analīzes pakalpojumu Google Analytics. Arī Google Analytics izmanto sīkdatnes. Tās ir gan Google (Google Analytics) sīkdatnes, gan trešās personas (DoubleClick) sīkdatnes. Informācija, ko par jums ģenerē šīs sīkdatnes un kas attiecas uz tīmekļa vietnes lietošanu (ieskaitot jūsu IP adresi), tiek nosūtīta uz Google, Inc. serveri ASV, kur tā tiek saglabāta. Google izmanto šo informāciju, lai mūsu uzdevumā izvērtētu, kā jūs lietojat tīmekļa vietni, sagatavotu mums ziņojumus par aktivitātēm vietnē un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes un interneta izmantošanu, ieskaitot Display Ads, remārketingu, ziņojumus par iespaidiem Google Display Network tīklā, DoubleClick Campaign Manager integrāciju vai Google Analytics ziņojumus saistībā ar demogrāfiskajām pazīmēm un interesēm. Google var nodot šo informāciju trešo personu rīcībā, ja to nosaka likums un ja trešās personas šos datus apstrādā Google uzdevumā. Google nekādā gadījumā nesasaistīs jūsu IP adresi ar citiem Google datiem. 

Lietojot šo tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka Google iepriekš minētajā veidā un iepriekš minētajos nolūkos apstrādā par jums ievāktos datus. Informējam, ka mūsu tīmekļa vietne izmanto Google Analytics paplašinājumu „anonymizeIp()”, lai nodrošinātu labāku datu aizsardzību. Tādēļ IP adreses tiek iegūtas un apstrādātas tikai saīsinātā veidā. Tādējādi, analizējot mūsu vietnes izmantojumu, nav iespējama sasaiste ar konkrētu personu. Varat atteikties no Google Analytics sīkdatņu izmantošanas sava pārlūka papildinājumā (Add-on). Tādējādi varat izmantot savas tiesības, sākot ar attiecīgo brīdi aizliegt Google Analytics vākt, apstrādāt un izmantot datus. Lai to izdarītu, jums pārlūkā jāinstalē Google Analytics deaktivizācijas papildinājums. Tā jūs novērsīsiet, ka Google Analytics saglabā informāciju par jūsu apmeklējumu tīmekļa vietnē. 

Detalizētāka informācija, kā arī norādījumi par deaktivizācijas papildinājuma lejupielādi un instalēšanu pieejama https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Mobilo ierīču lietotāji alternatīvi un papildus var izmantot nepiekrišanas (Opt-Out) sīkdatni. Ar šo saiti tiks ģenerēta sīkdatne un Google Analytics vairs neievāks jūsu datus. Klikšķiniet šeit, lai atteiktos no Google Analytics datu vākšanas.

Display Ads vajadzībām ir iespējams deaktivizēt Google Analytics un pielāgot Google Display Network rādījumus, mainot rādījumu iestatījumus: https://www.google.de/settings/ads.

f) Google DoubleClick

DoubleClick by Google ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV („Google”) pakalpojums. DoubleClick by Google izmanto sīkdatnes, lai rādītu jums pielāgotas reklāmas. Jūsu pārlūkam tiek piesaistīts pseidonimizēts identifikācijas numurs (ID), lai pārbaudītu, kuri sludinājumi tika rādīti un kuri – atvērti. Sīkdatnes nesatur personas datus. DoubleClick sīkdatnes palīdz Google un partneru vietnēs izvietot sludinājumus, pamatojoties uz iepriekšējiem apmeklējumiem mūsu tīmekļa vietnēs vai citās vietnēs internetā. Informāciju, ko ģenerē šīs sīkdatnes, Google nosūtīta uz serveri ASV, kur tā tiek saglabāta. Google ir tiesības nodot datus trešām personām tikai tad, ja to nosaka likums vai arī tas nepieciešams pasūtījuma datu apstrādei. Google nekādā gadījumā nesasaista jūsu datus ar citiem Google ievāktajiem datiem. 

Lietojot mūsu tīmekļa vietnes, jūs piekrītat, ka Google iepriekš minētajā datu apstrādes veidā un iepriekš minētajos nolūkos apstrādā par jums ievāktos datus. Attiecīgi iestatot savu pārlūka programmatūru, varat nepiekrist sīkdatņu saglabāšanai, tomēr informējam, ka tādā gadījumā jūs nevarēsiet pilnībā izmantot visas mūsu tīmekļa vietņu funkcijas. Tāpat varat nepiekrist, ka Google vāc un apstrādā sīkdatņu ģenerētos datus par to, kā jūs lietojat tīmekļa vietnes; to var izdarīt, lejupielādējot un uzinstalējot pārlūka spraudni (Plug-In), kas atrodams tālāk redzamajā saitē, sadaļā „DoubleClick deaktivizācijas paplašinājums”. Alternatīvi varat deaktivizēt DoubleClick sīkdatnes Digital Advertising Alliance lapā, kas pieejama tālāk norādītajā saitē.

g) Google reCaptcha

Drošības apsvērumu dēļ šī lapa izmanto reCaptcha, kas ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV („Google”) pakalpojums. Šis pakalpojums ļauj noteikt, vai veidlapu internetā ir aizpildījis cilvēks vai automatizēta datorsistēma. Lai to noskaidrotu, Google tiek nosūtīta jūsu iepriekš saīsinātā IP adrese un, ja nepieciešams, arī citi dati. Tikai izņēmuma gadījumos uz Google serveri ASV tiek nosūtīta pilna IP adrese, kura tur tiek saīsināta. Dati, ko jūsu pārlūks nosūta reCaptcha ietvaros, netiek sasaistīti ar citiem Google datiem. Detalizētāka informācija par Google privātuma politiku ir pieejama šeit: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

h) GeoLite2 un GeoIP2 datubāzes izmantošana ģeolokācijai

Uz lietošanu balstītas tiešsaistes reklāmas, sauktas arī par tārgetingu, ļauj reklamējošajam uzņēmumam pakārtot lietotāju kādai konkrētai mērķgrupai, lai uzrunātu to mērķtiecīgāk. Pateicoties šai informācijai, lietotājam var rādīt reklāmas, kas atbilst viņa vajadzībām. 

Ar QUISMA Media Platform (QMP) starpniecību, ko nodrošina uzņēmums QUISMA GmbH, Rosenheimer Straße 145d, 81671 Minhene, mūsu tīmekļa vietnē šai nolūkā anonimizētā formā tiek vākti un saglabāti dati. Kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, jūsu datorā tiek saglabāta sīkdatne. Tajā tiek apkopota informācija par jūsu aktivitātēm tīmekļa vietnēs, kuras apmeklējat (sērfošana vietnēs, apmeklētās pakārtotās vietnes, reklāmkarogi, uz kuriem esat klikšķinājis utt.). No šiem datiem ar pseidonīmu tiek izveidoti lietotāju profili, kas neļauj sasaistīt šo informāciju ar jūsu personu, tādēļ personu nav iespējams identificēt. 

Apmeklējot citas tīmekļa vietnes, kuras sadarbojas ar QUISMA GmbH vai šī uzņēmuma partneriem, ir iespēja mērķtiecīgi uzrunāt klientu ar attiecīgu, konkrētai personai pielāgotu reklāmu. 

Iepriekš aprakstītā procedūra tiek saukta arī par retārgetingu – sīkdatne ar attiecīgo informāciju ļauj anonīmi atpazīt jūsu izmantoto pārlūku un uzrunāt jūs ar attiecīgu reklāmu ārējās tīmekļa vietnēs. 

Papildu informācija par izmantoto tehnoloģiju un datu aizsardzību atrodama šajā saitē: privacy.quisma.com/datenschutz/

Mūsu pilnvarotais uzņēmums QUISMA GmbH ir IAB Europe biedrs un ir apņemies ievērot šos standartus. Saitē www.youronlinechoices.com/de/ atrodama papildu informācija par šiem pienākumiem. 

Jūs jebkurā laikā no attiecīgā brīža varat iebilst datu vākšanai un saglabāšanai: privacy.quisma.com/cookies/

i) Salesforce Market Cloud

Lai nosūtītu e-pastā informatīvos biļetenus, nodrošinātu reklāmas mērķlapu un kontaktveidlapu pieejamību, mēs izmantojam Salesforce Marketing Cloud. Reāllaikā vizualizējot, novērojot un vadot to, ko klients piedzīvo internetā, ir iespējams izveidot personalizētus klientu ceļojumus (Customer Journeys). Dati no visiem iespējamiem avotiem tiek ievākti un pārvaldīti vienā platformā. Salesforce Marketing Cloud ir uzņēmuma salesforce.com inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, ASV programmatūra, ko Vācijā pārstāv: Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, 80636 Minhene, Vācija. Salesforce datu aizsardzības noteikumi lasāmi šeit: www.salesforce.com/de/company/privacy/

j) IP API

IP ģeolokācijas mērķiem mēs izmantojam IP API pakalpojumus. Ar IP adresi var identificēt konkrētas galiekārtas, piem., klēpjdatora vai mobilā telefona ģeogrāfisko atrašanās vietu. Šis pakalpojums ļauj mums piedāvāt jums produktu klāstu, kas pielāgots jūsu valstij. IP API ir Artia International S.R.L., PVN maks. nr. RO29237219 | reģ. nr. J40/12390/2011, Bukareste, Rumānija, pakalpojums. IP API datu aizsardzības noteikumi lasāmi šeit: https://ip-api.com/docs/legal

k) Video iekļaušana

Youtube

Šajā tīmekļa vietnē ir iekļauts Youtube saturs. Youtube ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV („Google”) pakalpojums.

Lai izvairītos no tā, ka video atskaņošanas laikā tiek ģenerētas izsekošanas sīkdatnes, varat iebilst pret sīkdatņu saglabāšanu, attiecīgi iestatot savu interneta pārlūku.

Informācija par datu vākšanas nolūku un apjomu, kā arī par to, kā datus apstrādā un lieto pakalpojumu sniedzēji, un par jūsu tiesībām un iestatījumu iespējām, kas paredzētas jūsu privātuma aizsardzībai, atrodama datu aizsardzības noteikumos: www.youtube.com/static.

5. Personas datu izmantošanas nolūka ierobežojumi

Jūsu personas dati tiek izmantoti tikai tādā nolūkā, kādā tie tiek vākti saskaņā ar jūsu piekrišanu. ­

6. Apstrādes juridiskais pamats

Jūsu personas datu izmantošanas un glabāšanas juridiskais pamats ir jūsu piekrišana saskaņā ar ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES VDAR) 7. pantu un Vācijas Telemediju likuma (Telemediengesetz, TMG) 13. panta 2. daļu. Jūsu pamatdatus un lietošanas datus mēs apstrādājam, balstoties uz TMG 14. un 15. pantu, kas nosaka mūsu juridiskos pienākumus ES VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkta izpratnē; kā tīmekļa vietnes operators esam pakļauti VDAR noteikumiem.

7. Personas datu nodošana tālāk

Izmantojot iepriekš minētās funkcijas, jūsu datus var apskatīt arī tādas struktūras, kas atrodas trešajās valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ). Iespējams, ka šajās valstīs datu aizsardzības līmenis nav pietiekams, jo ES Komisija nav pieņēmusi atbilstības lēmumu un nav citu atbilstošu garantiju par jūsu personas datu aizsardzību. 

Jūsu dati tiek sūtīti uz trešajām valstīm, pamatojoties uz jūsu piekrišanu saskaņā ar ES VDAR 7. pantu un TMG 13. panta 2. daļu un pamatojoties uz atkāpēm, kas minētas ES VDAR 49. panta 1. punktā, kas stājas spēkā, kad tiek aktivizēta attiecīgā funkcija.

Jūsu datus var apskatīt arī ar TBDS saistīti uzņēmumi un ārējie pakalpojumu sniedzēji, kas ir šīs tīmekļa vietnes un ar to saistīto sistēmu piedāvātāji un tehniskie operatori. Ar šiem uzņēmumiem ir noslēgti datu aizsardzības līgumi, lai nodrošinātu augstu datu aizsardzības līmeni. 

Valsts institūcijām un iestādēm dati tiek nosūtīti tikai obligāto nacionālo likumu ietvaros. 

8. Datu glabāšana un dzēšana

Dati, kas saistīti ar jūsu apmeklējumu mūsu tīmekļa vietnē (sk. 1. un 2.a punktu), tiek glabāti divus gadus, rēķinot no mūsu vietnes atvēršanas brīža.

Citi personas dati tiek glabāti tik ilgi, līdz jūs izejat no tīmekļa vietnes vai mums paziņojat, ka vairs nevēlaties izmantot attiecīgo funkciju. 

Ilgāka glabāšana notiek tikai tad, ja to pieprasa likumos un līgumos noteiktie uzglabāšanas pienākumi.

9. Jūsu tiesības

Līdzās tiesībām piekļūt saviem datiem un pieprasīt to labošanu jums ir tiesības pieprasīt datu dzēšanu un bloķēšanu, ja tas nav pretrunā ar likumiem, kā arī tiesības iebilst pret savu datu apstrādi. Tāpat jums ir tiesības uz datu pārnesamību. 

Tā kā mēs vācam un apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jums ir arī tiesības atsaukt savu piekrišanu. Jūsu atsaukums neietekmē līdz atsaukšanas brīdim notikušās un jūsu apstiprinātās datu apstrādes likumību.

Ja nepieciešams, mums ir jāpārbauda jūsu identitāte, pirms varam apstrādāt jūsu pieteikumus. 

Ja, neskatoties uz mūsu pūlēm saglabāt pareizus un aktuālus datus, ir saglabāta nepareiza informācija, mēs to varam izlabot pēc attiecīga norādījuma saņemšanas.

Sūdzību gadījumā ir iespēja vērsties datu aizsardzības uzraudzības iestādē.

10. Drošība

TBDS veic tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu datus un nepieļautu nejaušas vai apzinātas datu manipulācijas, zudumus, sabojāšanu vai citu personu neatļautu piekļuvi. Mūsu drošības pasākumi, piem., datu šifrēšana, regulāri tiek uzlaboti atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.

11. Saites uz citu pakalpojumu sniedzēju tīmekļa vietnēm

Mūsu tīmekļa vietnē var būt saites uz citu pakalpojumu sniedzēju tīmekļa vietnēm. Saites ievietošanas brīdī TBDS ir pārliecinājies, ka tiešā veidā savienotajās saitēs nav nelegāla satura. Tomēr TBDS nekādi nevar ietekmēt un kontrolēt savienoto lapu saturu. Tāpēc TBDS neuzņemas nekādu atbildību par savienoto lapu saturu, kas mainīts pēc saites ievietošanas. Šī privātuma politika nav spēkā citu pakalpojuma sniedzēju saistītajām tīmekļa vietnēm.

12. Atruna

Lai pielāgotos interneta nepārtrauktajai attīstībai, TBDS patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas šajā privātuma politikā, ievērojot datu aizsardzības prasības.

Dokuments sagatavots: 2020. gada jūlijs. V1.