RIO ir TRATON GROUP zīmols. Visas līgumiskās vienošanās tiek slēgtas ar uzņēmumu TB Digital Services GmbH, kas ir TRATON GROUP meitasuzņēmums.

PLATFORMAS IZMANTOŠANAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

(„Platformas vispārīgie noteikumi”)

Platformas izmantošanas vispārīgie noteikumi (vispārīgie noteikumi) ir bezatlīdzības vienošanās starp uzņēmumu TB Digital Services GmbH un lietotāju par RIO platformas izmantošanu tīmekļa vietnē www.start.rio.cloud. Tālāk jūs atradīsiet dokumentu attiecīgajā valsts valodā.

Lejupielādēt

PASŪTĪJUMA APSTRĀDES LĪGUMS

Pasūtījuma apstrādes līgums nosaka pušu pienākumus attiecībā uz pasūtītāja personas datu apstrādi, ko veic izpildītājs platformas izmantošanas vispārīgo noteikumu ietvaros. Parakstītais pasūtījuma apstrādes līgums jums ir jānosūta atpakaļ uzņēmumam TB Digital Services GmbH (sīkāku informāciju skatiet līgumā).

Lejupielādēt

DATU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI

Saistībā ar RIO platformas un iespējamo pakalpojumu izmantošanu mēs šajā platformā ievācam un apstrādājam dažādus personas datus, kuri ir nepieciešami noteikto mērķu sasniegšanai. Datu aizsardzības noteikumos mēs sniedzam informāciju par to, kādi dati tiek ievākti, kādā veidā tie tiek apstrādāti un kādas saistībā ar to ir jūsu tiesības.

Lejupielādēt

PIEKĻUVES TEHNISKĀS PRASĪBAS

Piekļuves tehniskajās prasībās ir norādīti tehniskie nosacījumi, kuriem ir jābūt izpildītiem, lai varētu izmantot RIO platformu un lietot pakalpojumus RIO platformā.

Lejupielādēt

ATVĒRTĀ PIRMKODA LICENCE

RIO platformā tiek izmantotas šādas atvērtā pirmkoda licences:

RIO Box
RIO platforma un RIO pakalpojumi

Lejupielādēt

RIO BOX ATVĒRTAIS PIRMKODS

RIO Box tika izmantots tālāk norādītais kods:

Lejupielādēt