Izlaides ziņas

Izdevējs

TB Digital Services GmbH 
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 Minhene

Tālr.: 00800 / 22 55 07 46
legal@rio.cloud

Vadība

Jans Kaumanss (Jan Kaumanns)
Stefans Heimanis (Stefan Heymann)

Uzņēmumu reģistrs

Reģistrēts Minhenes tiesas komercreģistrā ar reģ. Nr. HRB 234868
PVN maksātāja numurs DE 314435023

Norādījums

Šajā vietnē iekļautā informācija tiek nepārtraukti pārbaudīta un atjaunota. Ne pakalpojuma sniedzējs, ne arī TB Digital Services GmbH neuzņemas atbildību par to interneta vietņu saturu, uz kurām norāda hipersaite, un negarantē šo vietņu aktualitāti, patiesumu un pilnību.

Šīs vietnes saturs un uzbūve ir aizsargāti ar autortiesībām. Informācijas vai datu pavairošanai, it īpaši tekstu, teksta daļu vai attēlu izmantošanai ir nepieciešama iepriekšēja TB Digital Services GmbH piekrišana, ja vien nepārprotami nav norādīts citādi.

Uzņēmums TB Digital Services GmbH nepiekrīt strīdu izšķiršanai patērētāju tiesību aizsardzības iestādē un tam nav pienākuma piedalīties šādu strīdu izšķiršanā.

© TB Digital Services GmbH