MAN eManager S pakalpojumu apraksts

Vispārīga informācija

MAN eManager S ir uzlādes pārvaldības pakalpojums, kas palīdz Lietotājam iepriekš plānot savu transportlīdzekļu izbraukšanas laikus. Papildus pieejamā pasažieru salona iepriekšējās kondicionēšanas funkcija (vēlamās temperatūras noregulēšana) it īpaši ekstrēmu temperatūru gadījumos un pēc vajadzības palīdz novērst atlikušā veicamā attāluma samazināšanos, kas notiek, ja tiek izmantota klimata kontrole. Tādējādi autobuss atstāj depo ar jau atbilstošu temperatūru pasažieru salonā.

Uzlādes pārvaldībā Lietotājs var izvēlēties vai nu tūlītējo uzlādi, vai uzlādi ar taimeri.

Izvēloties tūlītējo uzlādi, transportlīdzeklis vienmēr sāk uzlādi, tiklīdz tas tiek savienots ar uzlādes punktu un ir pieejama elektroenerģija. Informācija par to, cik ilgi pēc savienošanas ar uzlādes punktu transportlīdzeklis vēl lādēsies, līdz akumulatora uzlādes līmenis būs 100 %, Lietotājam tiek parādīta pārskatā, kas attēlots RIO sistēmā.

Izvēloties uzlādi ar taimeri, Lietotājs atbilstoši savam braukšanas plānam katram transportlīdzeklim var saglabāt dažādus izbraukšanas laikus. Nākamais tuvākais izbraukšanas laiks tiks nosūtīts uz transportlīdzekli. Ja transportlīdzeklis ir savienots ar uzlādes punktu, uzlāde tiks automātiski sākta optimālākajā laikā, lai izbraukšanas brīdī būtu sasniegta transportlīdzekļa darba gatavība. Ja transportlīdzeklis ar uzlādes punktu tiks savienots īsi pirms izbraukšanas, uzlāde sāksies automātiski, bet transportlīdzeklis var nesasniegt darba gatavību līdz vēlamajam izbraukšanas brīdim. Šajā gadījumā pārskatā RIO sistēmā Lietotājam tiks parādīts arī jaunais, novēlotais izbraukšanas laiks. Pēc uzlādes pabeigšanas nākamais tuvākais izbraukšanas laiks tiks nosūtīts uz transportlīdzekli.

Ja tūlītējās uzlādes vai uzlādes ar taimeri laikā rodas uzlādes kļūda un šī informācija ir pieejama transportlīdzeklim, tā Lietotājam tiek parādīta RIO sistēmā.

Papildus uzlādes pārvaldībai Lietotājam tiek parādīta svarīga informācija par akumulatoru, piem., uzlādes statuss (atvienots, savienots, uzlāde, uzlādēts, kļūda, nezināms), akumulatora uzlādes līmenis procentos un elektrorežīmā veicamais attālums kilometros.

MAN eManager S visas funkcijas ir pieejamas MAN Lion’s City E, savukārt MAN eTGE tiek piedāvāts mazāks funkciju apjoms.

Lai pakalpojums varētu stāties spēkā, ir jāveic konfigurācija un transportlīdzeklim attiecīgi ir jābūt sasniedzamam, izmantojot radiosakarus.

Pakalpojumu pārskats

Pēc sekmīgas MAN eManager S aktivizēšanas atkarībā no transportlīdzekļa modeļa var izmantot tālāk minētos MAN eManager S pakalpojumus.

Funkcija/dati

Pārskats par visiem autoparkā esošajiem elektriskajiem transportlīdzekļiem (kuriem ir pasūtīts MAN eManager S) tabulā ar šādu informāciju:

MAN Lion’s City E

MAN eTGE

Akumulatora uzlādes līmenis/State of Charge (SoC), %
(frekvence: 5 min.)

X

X

Paredzamais atlikušais veicamais attālums kilometros
(frekvence: 5 min.)

X

X

Apskatāms HV (augstsprieguma) akumulatora uzlādes statuss katram transportlīdzeklim:

atvienots (transportlīdzeklis nav savienots ar uzlādes punktu)

X

X

savienots (transportlīdzeklis ir savienots ar uzlādes punktu)

X

X

uzlāde (transportlīdzeklis ir savienots ar uzlādes punktu un lādējas)

X

X

uzlādēts (transportlīdzeklis ir savienots ar uzlādes punktu un ir pilnībā uzlādēts)

X

X

kļūda (transportlīdzeklis ir savienots ar uzlādes punktu, ir radusies uzlādes kļūda)

X

-

nezināms (pašreizējais uzlādes statuss nav zināms)

X

X

Atlikušā uzlādes ilguma rādījums

X

-

Saglabātās un transportlīdzekļa akceptētās uzlādes konfigurācijas rādījums

X

-

Braukšanas gatavības rādījums pēc uzlādes pabeigšanas

X

-

Ja ir attiecīgi izvēlēts RIO sistēmā, MAN eManager S patstāvīgi no jūsu transportlīdzekļa aktivizē tālāk minētās transportlīdzekļa funkcijas.

Katra transportlīdzekļa augstsprieguma akumulatora uzlādes konfigurācijas iestatīšana RIO sistēmā katram transportlīdzeklim (transportlīdzeklis vienmēr lādējas, līdz akumulatora uzlādes līmenis = 100 %)

Uzlādes režīma izvēle:

  1. Tūlītēja uzlāde
    Izvēloties šo konfigurāciju, transportlīdzeklis vienmēr sāk uzlādi, kad tas tiek savienots ar uzlādes punktu un ir pieejama elektroenerģija.
  2. Taimera ielāde
    Izmantojot šo konfigurāciju, lietotājs var izveidot vairākus taimerus. Taimerī ir iestatīta vismaz viena nedēļas diena un precīzi viens izbraukšanas laiks.
X-

Klimata kontroles režīma izvēle:

Lietotājs katram transportlīdzeklim var iestatīt pasažieru salona iepriekšēju kondicionēšanu (vēlamās temperatūras noregulēšanu) tūlītējai uzlādei (ieslēgts/izslēgts). Šajā gadījumā transportlīdzeklis no uzlādes punkta var ņemt vairāk enerģijas.

X-

Datu pārsūtīšanas priekšnoteikumi

MAN Lion’s City E

Ja transportlīdzeklis nav stāvoklī „Aizdedze ieslēgta“ vai „Uzlāde“, tas ik pēc apm. 60 minūtēm var saņemt jaunas uzlādes konfigurācijas. Līdz ar to pēc uzlādes konfigurācijas nosūtīšanas uz transportlīdzekli var paiet 60 minūtes, līdz transportlīdzeklis to saņem un nosūta RIO sistēmai atbildes ziņojumu.

Ja, piem., tīkla atteices dēļ transportlīdzeklī nav mobilo sakaru savienojuma, uzlādes konfigurācijas nosūtīšana nav iespējama. Jebkurā brīdī un arī šajā gadījumā Lietotājs tūlītējo uzlādi var sākt tieši transportlīdzeklī.

Informācija par akumulatora uzlādes līmeni un paredzamo atlikušo veicamo attālumu tiek nosūtīta cikliski 5 minūšu intervālā un parādīta RIO sistēmā. Visa cita informācija, piem., uzlādes statuss (atvienots, savienots, uzlāde, uzlādēts, kļūda, nezināms), braukšanas gatavības rādījums un atlikušā uzlādes ilguma rādījums tiek nosūtīti uz RIO sistēmu un parādīti, balstoties uz notikumu.

MAN eTGE

Transportlīdzeklis nosūta datus, kad ir ieslēgta aizdedze un ir mobilo sakaru savienojums.

Tehniskās prasības

Lai varētu izmantot MAN eManager S, transportlīdzekļos ir jābūt tālāk norādītajam aprīkojumam.

MAN Lion’s City E

MAN eTGE

RIO Box (tā nodrošināšana nav noteikta pakalpojumu vispārīgajos noteikumos)

X

-

VCM (Vehicle Connectivity Manager)

X

-

ePTM (electric Power Train Manager)

X

-

Webfleet telemātikas modulis LINK 640

-

X

Lietotāja darba vietas aprīkojums:

  • Galddators (nenodrošina MAN) ar aktuālu operētājsistēmu un modernu, aktuālās versijas tīmekļa pārlūkprogrammu.

Dokuments sagatavots: 19.09.2022.