MAN ServiceCare M pakalpojumu apraksts

Vispārīga informācija

MAN ServiceCare M ir pakalpojums pašnoteiktai vai proaktīvai apkopes pārvaldībai. Šis pakalpojums ir izmantojams visam jūsu autoparkam.

Pašnoteiktā apkopes pārvaldība nodrošina maksimālu elastīgumu. Nosakiet, kādus tehniskās apkopes datus jūs vēlaties nosūtīt MAN līgumservisam, lai tādējādi ietaupītu savu laiku, vai pārvaldiet tehniskās apkopes datus pats. 

Pateicoties prognozējošai plānošanai un inteliģentai veicamo apkopju termiņu apvienošanai, proaktīvā apkopes pārvaldība garantē jūsu transportlīdzeklim pirmklasīgu apkopi. Tas nozīmē, ka transportlīdzeklis jums būs pieejams ilgu laiku, paaugstināsies pārdošanas vērtība un tiks atvieglota jūsu darba ikdiena.

Jebkurā gadījumā mēs vēlamies nodrošināt jūsu autoparka optimālu pieejamību.

Turklāt jūs jebkurā laikā tiešsaistē varat apskatīt apkopes statusu, termiņus, remontējamos komponentus un ziņojumus par bojājumiem (nosūtīšana, izmantojot MAN Driver lietotni), kā arī saņemsiet e-pastā ziņojumu par drīzumā veicamajām apkopēm. Papildus tehniskās apkopes datiem tiek nosūtīta arī informācija par uzpildes līmeņiem (degviela, AdBlue šķidrums, motoreļļa un logu tīrīšanas šķidrums). Turklāt tiek nosūtīti arī dati par bremžu uzliku stāvokli un, ja uzstādīta MAN riepu spiediena kontroles sistēma (TPM), tiek nosūtīta arī informācija par riepu pašreizējo gaisa spiedienu.

Kā apkopes informācija pieejami esošie komponenti, piem., motoreļļas maiņas un ikgadējās pārbaudes dati. Pārsūtīto datu apjoms atkarīgs no jūsu transportlīdzekļa konfigurācijas.

Līdzās datiem, ko sūta transportlīdzeklis, lietotājs var pievienot savus apkopes komponentus un noteikt tiem termiņus. Piemēram, var plānot virsbūvju apkopi un papildu apkopes darbus, kas atkarīgi no ekspluatācijas apstākļiem.

Pakalpojumu pārskats

Kad RIO platformā RIO administrācijas sadaļā ir pievienoti autoparka transportlīdzekļi un šiem transportlīdzekļiem tirdzniecības vietā Marketplace ir iegādāta MAN ServiceCare M digitālo pakalpojumu pakotne, var izmantot tālāk norādītos MAN ServiceCare M pakalpojumus dažādām transportlīdzekļu kategorijām.

Funkcija/dati

MAN kravas automašīna

MAN autobuss

MAN furgons

Ne MAN transportlīdzeklis (RIO Box FMS režīmā)

Pamatdati pakalpojumā MAN ServiceCare

 • Transportlīdzekļa dati
 • Servisa līgumi
 • Garantijas pagarinājumi
 • MAN ServiceCare pakalpojuma pasūtījums
 • Autoservisa piesaistīšana

X

X

Daļēji
pieejams

Daļēji
pieejams [1]

Visu pieejamo apkopes komponentu statusa skatījums

X

X

X (FMS standarts)

X (FMS standarts) [2]

Kilometru vai datuma intervālu līdz nākamajai apkopei skatījums

X

X

X (FMS standarts)

X (FMS standarts)

Pašnoteikta apkopes un remonta pārvaldība. Apkopes komponentu pārsūtīšana MAN līgumservisam vai koordinēšanas un remonta pārņemšana savās rokās

X

X

Daļēji pieejams

X

Uzpildes līmeņu skatījums

 • AdBlue šķidrums
 • Motoreļļa
 • Degviela
 • Logu tīrīšanas šķidrums

X

X

Daļēji pieejams [3]

Bremžu uzliku stāvokļa skatījums

X

X

Nav pieejams

Nav pieejams

Riepu gaisa spiediena skatījums (ja uzstādīta MAN riepu spiediena kontroles sistēma TPM)

X

X

Saraksts ar ziņojumiem par bojājumiem no MAN Driver lietotnes (par kuriem ziņojis autovadītājs)

X

Nav
pieejams

Klientam specifisku apkopes komponentu pievienošana, nosakot arī termiņus

X

X

X

X

Kravas automašīnām ar telemātikas borta moduli 2 (TBM2) jābūt aktivizētam arī produktam „MAN Bridge”, bet salīdzinājumā ar RIO Box tiem var būt tālāk minētie ierobežojumi (skatīt MAN Bridge pakalpojumu aprakstu).

 • Atšķirības attiecībā uz datu kvalitāti, datu pieejamību, sūtīšanas procesu
 • Atšķirības attiecībā uz funkciju apjomu, salīdzinot ar RIO Box, un liegta iespēja izmantot turpmākos uzlabojumus.

Datu pārsūtīšanas priekšnoteikumi

Dati par tehnisko apkopi un citi stāvokļu dati tiek pārsūtīti vienreiz dienā un saglabāti mākonī. Vienmēr tiek rādīts pēdējais aktuālais stāvoklis. Lai pārsūtītu transportlīdzekļa datus, transportlīdzekļa aizdedzei jābūt ieslēgtai, bet dzinējam — izslēgtam. Transportlīdzeklim šādā stāvoklī jāatrodas vairākas sekundes, lai varētu inicializēt vadības ierīces un noteikt signālu. Ir nepieciešams arī mobilo sakaru savienojums starp RIO raidītāju un platformu.

Tehniskās prasības

Lai varētu izmantot MAN ServiceCare M, transportlīdzekļos ir jābūt tālāk norādītajam aprīkojumam.

 

MAN kravas automašīna

MAN autobuss

MAN furgons

Ne MAN transportlīdzeklis (RIO Box FMS režīmā)

RIO Box/TBM3 (to nodrošināšana nav noteikta pakalpojumu vispārīgajos noteikumos).

X

X

X

X

Alternatīva

TBM2 ar programmatūras versiju, sākot no 3.2, un aktivizēts pakalpojums MAN Bridge (informāciju par TBM2 programmatūras versiju varat iegūt MAN servisa centrā).

X

Nav
pieejams

Nav
pieejams

X

Lai varētu izmantot MAN ServiceCare M, darba vietā ir jābūt tālāk norādītajam aprīkojumam.

 • Galddators (nenodrošina MAN) ar aktuālu operētājsistēmu un modernu, aktuālās versijas tīmekļa pārlūkprogrammu.

Citi

Atkarībā no transportlīdzekļa tipa, transportlīdzekļa konfigurācijas un no attiecīgā telemātikas borta moduļa („TBM”) dati netiek rādīti vispār vai arī tie tiek parādīti ierobežotā apjomā. Ar TBM ir domāts vai nu RIO Box, vai kravas automašīnu gadījumā arī TBM2. Lai nodrošinātu MAN ServiceCare M pakalpojuma kvalitāti, datos var ieskatīties gan MAN līgumserviss, gan attiecīgā MAN izplatīšanas sabiedrība konkrētajā valstī. 

MAN ServiceCare ir pieejams šādās valstīs: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija, Zviedrija.


[1] Nosūtītie FMS transportlīdzekļa dati un autoservisa piesaistīšana

[2] Nosūtītie FMS tehniskās apkopes dati

[3] Pieejamie dati: AdBlue šķidrums, degviela


Dokuments sagatavots: 19.09.2022.