Perform pakalpojumu apraksts

Vispārīga informācija

Perform sniedz klientam detalizētāku pārskatu par transportlīdzekļa izvietojuma datiem. Turklāt iespējamas citas funkcijas, piem., vadītāja novērtējums, ātruma klašu vai degvielas patēriņa izvērtējums.

Pakalpojumu pārskats

Kad RIO platformā RIO administrācijas sadaļā ir pievienoti autoparka transportlīdzekļi un tiem tirdzniecības vietā Marketplace ir iegādāta Perform pakalpojumu pakotne, izmantošanas analīzes ietvaros var izmantot tālāk norādītos Perform pakalpojumus tālāk minētajām transportlīdzekļu kategorijām.

Funkcija/dati

MAN kravas automašīna

Autobuss

MAN furgons
(RIO Box FMS režīmā)

Ne MAN transportlīdzeklis
(RIO Box FMS režīmā)
[2]

Coach
(MAN un Neoplan)
MAN InterCity un
MAN City

Aktuālo izmantošanas datu pārsūtīšana 1x 15 minūtēs

X

XX

X

X

Apkopoto datu glabāšanas periods [1]

X

līdz 25 mēnešiem10 dienām

X

X

Bremzes pedāļa novērtējums

X

XNav
pieejams

X

X

Akseleratora pedāļa novērtējums

X

XNav
pieejams

X

X

Virsātruma novērtējums

X

XNav
pieejams

Nav pieejams

X

Piespiedu brīvgaitas režīma novērtējums

X

XNav
pieejams

Nav pieejams

X

Kruīza kontroles novērtējums

X

XNav
pieejams

X

X

CO2 emisijas

X

XX

X

X

Vidējais izmantošanas patēriņš

X

XX

X

X

Vidējais izmantošanas patēriņa diapazons

X

XX

Nav pieejams

X

Vidējais patēriņš braucot

X

XX

X

X

Vidējais patēriņš stāvot

X

XX

X

X

Vidējā pilnā masa

X

Nav
pieejams
X

Nav pieejams

X

Vidējais ātrums

X

XX

X

X

Efektivitāte

X

Nav
pieejams
Nav
pieejams

Nav pieejams

X

Izmantošanas dienas

X

XX

X

X

Izmantošanas patēriņš

X

XX

X

X

Nobrauktais attālums

X

XX

X

X

Braukšanas laiks

X

XX

X

X

Dzinēja darbības laiks

X

XX

X

X

Stāvlaiks

X

XX

X

X

Autoparka analīze

X

XDaļēji
atbalstīta

X

X

Braukšanas analīze

X

XDaļēji
atbalstīta

X

X

Lejupielādes izmantošanas dati

X

XNav
pieejams

X

X

Izmantošanas intensitāte

X

X

X

X

Izmantošanas veids

X

X

X

X

Satiksme

X

X

X

X

Augstuma profils

X

X

X

X

 

Kad tiek apstrādāta tabulveidā atainotā informācija, jāievēro tālāk minētie punkti.

 • Dažādo novērtējumu kategoriju vajadzībām tiek saglabāti un apstrādāti personas dati saistībā ar vadītāja braukšanas stilu (vadītāja vārds un vadītāja kartes ID), lai varētu izveidot daļējos vērtējumus un kopējo vērtējumu.
 • Daļējie vērtējumi tiek izveidoti šādos gadījumos:
  • braukšana piespiedu brīvgaitas režīmā,
  • bremžu sistēmu izmantošana,
  • braukšana ar ekonomiski neizdevīgu ātrumu,
  • akseleratora pedāļa vai funkcijas Kickdown izmantošana,
  • kruīza kontroles (FGR) izmantošana.
 • Dažādiem vadītājiem saistībā ar to braukšanas stilu (daļējs vērtējums vai kopējais vērtējums) var izveidot salīdzinājumus.
 • Dati tiek parādīti klienta lietojumprogrammā un tos var izeksportēt vai izdrukāt Microsoft-Excel vai Adobe-PDF datnes formātā.
 • Iepriekš definētus ziņojumus (Reports) var veidot ar laika intervālu un manuāli. Faktiskos un iepriekšējos ziņojumus ir iespējams lejupielādēt.
 • Novērtējumiem izmantošanai MAN transportlīdzekļos vadītājs var piekļūt, izmantojot „MAN Driver” lietotni; lai tas būtu iespējams, autoparka pārvaldniekam ir jāuzaicina vadītājs, kuram tad ir jāreģistrējas RIO platformā un savā mobilajā telefonā jāuzinstalē attiecīgā mobilā lietotne.
 • Ja transportlīdzeklis nav MAN transportlīdzeklis („FMS kravas automašīna”), tam ir jābūt aprīkotam ar tā saucamo „FMS saskarni” (Fleet Management System – autoparka pārvaldības sistēma), kura ir aktivizēta atbilstīgi norādījumiem „RIO Box (TBM 3) papildu aprīkošanas instrukcijā”; detalizētāku informāciju par FMS atradīsiet tīmekļa vietnē www.fms-standard.com.
 • Novērtējumi (daļējais un kopējais vērtējums) un izmantošanas intensitāte ir tikai MAN risinājumi, un tādēļ tie nav standartizēti. Novērtējumi un izmantošanas intensitāte līdz ar to nav salīdzināmi ar citu ražotāju izmantošanas analīzēm.
 • Vadītāja novērtējums un izmantošanas intensitāte var parādīt tikai tendenci, un daļēji tie ir subjektīvi.
 • Ekspluatācijas apstākļi un līdz ar to arī izmantošanas intensitāte ir atkarīga, piem., no ārējā pakalpojumu sniedzēja datu kvalitātes un pieejamības, un katrā reģionā tie var atšķirties.
 • Netiek aplūkoti visi saistītie apstākļi, piem., transportlīdzekļa tips, laikapstākļi vai ripošanas un gaisa pretestība.

 

Tehniskās prasības

MAN kravas automašīna

Autobuss

MAN furgons

Ne MAN marka (RIO Box FMS režīmā)

Coach
(MAN un Neoplan)
MAN InterCity un
MAN City

RIO Box (tā nodrošināšana nav noteikta pakalpojumu vispārīgajos noteikumos)

X

X

X

X

X

Uz vadītāju balstītai veiktspējas analīzei: iebūvēts digitālais tahogrāfs

X

XPakalpojums šai
transportlīdzekļa kategorijai nav pieejams.

X

X

Lai varētu izmantot Perform, darba vietā ir jābūt tālāk norādītajam aprīkojumam.

 • Galddators (nenodrošina MAN) ar aktuālu operētājsistēmu un modernu, aktuālās versijas tīmekļa pārlūkprogrammu.

Citi noteikumi

 • Pakalpojums Perform saglabā transportlīdzekļa datus no brīža, kad pakalpojums pēdējo reizi ticis aktivizēts. Ja pakalpojumu kādā brīdī deaktivizē un atkārtoti aktivizē, dati ir pieejami tikai no brīža, kad ir veikta atkārtotā aktivizēšana.
 • Lai darbotos vadītāja novērtēšana, ir jābūt skaidri identificējamai saiknei starp transportlīdzekli un vadītāju. Lai tas darbotos, ir jāievēro tālāk minētais.
  • Vērtējamam vadītājam ar Driver Card no novērtēšanas sākuma ir jābūt reģistrētam sistēmā („Karte ievietota”).
  • Novērtēšanas perioda beigās vērtējamam vadītājam ar Driver Card ir pareizi jāiziet no sistēmas („Karte izņemta”).
  • Reģistrējoties sistēmā un izejot no tās, ir jāpārliecinās, ka ir ieslēgta transportlīdzekļa aizdedze un RIO Box ir gatavs darbam. Turklāt starp RIO Box un portālu ir jābūt mobilo sakaru savienojumam. Par pareizo stāvokli liecina ilgstoši degoša zaļas krāsas gaismas diode.
 • FMS transportlīdzekļiem: Atkarībā no transportlīdzekļa ražotāja, modeļa tipa, aprīkojuma un transportlīdzekļa konfigurācijas analīzei nepieciešamie FMS saskarnes signāli var netikt nosūtīti vispār vai tikt nosūtīti tikai daļēji; šajā gadījumā var būt ierobežota daļējo un kopējo vērtējumu noteikšana; lūdzu, pirms pasūtīšanas sazinieties ar savu kontaktpersonu, rakstot e-pastu uz aftersales@rio.cloud.

[1]Dati ir pieejami ikmēneša izvērtējumam

[2] FMS transportlīdzekļiem: Atkarībā no transportlīdzekļa ražotāja, modeļa tipa, aprīkojuma un transportlīdzekļa konfigurācijas analīzei nepieciešamie FMS saskarnes signāli var netikt nosūtīti vispār vai tikt nosūtīti tikai daļēji; šajā gadījumā var būt ierobežota daļējo un kopējo vērtējumu noteikšana.


Dokuments sagatavots: 19.09.2022.