Op efficiëntie optimaliseren met Perform

Met Perform krijgt u een gedetailleerd overzicht van de inzetgegevens van uw wagenpark. Hiermee kunt u vaststellen op welke punten de rijprestaties moeten worden verhoogd. Zo optimaliseert u de slagkracht van uw wagenpark en verlaagt u de brandstofkosten, CO2-emissies en de totale bedrijfskosten (TCO) op duurzame wijze.

Perform vereenvoudigt de prestatiebeoordeling van uw bestuurders – neutraal en vergelijkbaar – en analyseert de prestaties van het voertuig met behulp van de geselecteerde gegevens, zodat een zo objectief mogelijk beoordeling wordt gegarandeerd. De gegevens bieden uitsluitsel over slijtage van het voertuig en kunnen ook worden gebruikt bij chauffeursopleidingen om een economische rijstijl aan te leren. Bovendien kunt u de inzet van geschikte voertuigconfiguraties met de werkelijke ritgegevens concretiseren.

Eenvoudige prestatieanalyse

Rijgedrag en rijgegevens worden verzameld, geanalyseerd en beoordeeld – hierdoor kunt u voertuig en chauffeur objectief beoordelen ter verbetering van de efficiëntie en rijveiligheid.

Duurzame kostenbesparing

Dankzij omvangrijke analysegegevens is een zichtbaar efficiëntere rijstijl en een optimale voertuiginzet mogelijk – hierdoor dalen zowel de brandstof- als de totale bedrijfskosten (TCO) van uw wagenpark.

Realtime beschikbaarheid van de gegevens

Dankzij de rechtstreekse toegang tot de CAN-bus van het voertuig kunt u realtime gegevens opvragen en analyseren.

perform_analysis_browser.png

Relevante verbruiksinformatie voor efficiëntieanalyses

Perform verzamelt alle gegevens over afzonderlijke ritten tijdig door middel van een rechtstreekse verbinding met de CAN-bus van het voertuig.

De volgende gegevens kunnen onder andere worden verzameld
  • Brandstofverbruik
  • Snelheid
  • Gebruik van de cruise control
  • Stilstandtijd
  • CO2-emissie
  • Gebruik van de remsystemen
  • Schakelingen
  • Toerentalbereiken

Aan de hand van deze gegevens kunt u een precieze analyse van de rijstijl uitvoeren en het potentieel voor verbetering van het rendement identificeren. Er kunnen trajectdelen bepaald worden waarbij sneller dan 85 km/u werd gereden of waarbij het gaspedaal werd bediend terwijl de cruise control actief was. Door een efficiënte rijwijze kan brandstof worden bespaard. Zo dalen de totale bedrijfskosten (TCO) van de voertuigvloot en leveren ze een positieve bijdrage aan de bedrijfswinst.

Bovendien kan worden vastgesteld of een voertuig correct geconfigureerd is voor het toepassingsgebied of dat bij regelmatig gereden routes de rittenplanning aangaande verkeersdrukte geoptimaliseerd kan worden.

Objectieve beoordeling voor de ontwikkeling van chauffeurs

Perform bepaalt een totaalcijfer voor de voertuig- en bestuurdersprestatie in combinatie met de moeilijkheidsgraad van de rit. De moeilijkheidsgraad van de rit wordt berekend aan de hand van uiteenlopende parameters en kan niet door de bestuurder worden beïnvloed.

perform_driving_browser.png

De rijstijlanalyse en -beoordeling maakt en zo objectief mogelijk en vergelijkbare overweging mogelijk en verhoogt bovendien de motivatie van de chauffeur aangaande optimalisering van de rijstijl. Er kan potentieel voor verdere ontwikkeling van een chauffeur worden geïdentificeerd. Bij een chauffeursopleiding kunnen gebruiksgegevens gebruikt worden aangezien alle gegevens als PDF, XLS of CSV gedownload kunnen worden.

Voor MAN-chauffeurs: De beoordelingen kunnen via de MAN Driver App aan de chauffeur ter beschikking worden gesteld. Daarvoor moet de vlootmanager de chauffeur uitnodigen, deze moet zich op het RIO-platform aanmelden en de overeenkomstige app op zijn smartphone installeren. De MAN Driver App is beschikbaar in de Google Play Store en in de Apple App Store.

perform_report_browser.png

Automatische rapporten over bestuurders- en wagenparkprestaties

Perform biedt de mogelijkheid om automatisch voorgedefinieerde rapporten voor een bepaalde periode beschikbaar te stellen. Via deze rapporten kunnen de rijstijl en de rijprestaties worden vergeleken met die van andere bestuurders, net als overzichtelijk met die van de voorgaande periode. Er wordt rekening gehouden met de respectieve bedrijfsomstandigheden, zoals verkeer en routeprofiel. Op die manier kunnen inzichten worden verkregen en kunnen de rijstijl en werkzaamheden efficiënter worden gemaakt.

Voorwaarden

image-rio-box.png

RIO Box

U hebt een in het voertuig ingebouwde RIO Box nodig.

image-devices.png

Modern eindapparaat

Met internetverbinding en nieuw besturingssysteem.

image-browser-cloud-solution.png

Internetbrowser

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

De reikwijdte van de getoonde gegevens verschilt voor MAN-voertuigen en voertuigen van andere merken. Gedetailleerde informatie over de beschikbare gegevens is te vinden in de servicebeschrijving.

MAN Driver-app

De MAN Driver-app zorgt voor de verbinding van chauffeur, wagenparkmanager en werkplaats. Met de app beschikken vrachtwagenchauffeurs altijd over de belangrijkste zaken: pechhulp, ondersteuning bij de vertrekcontrole, rijtijdmanager, navigator en meer.

Naar de MAN Driver-app
MAN Connected CoDriver

Live-chauffeurscoaching direct in de bestuurderscabine: uw chauffeur in de cockpit van de vrachtwagen krijgt telefonisch individuele tips van een MAN coach voor een efficiënte en anticiperende rijstijl.

Naar MAN Connected CoDriver

RIO Box

De telematicahardware voor uw wagenparkbeheer.
Als u aan het digitaliseren van uw wagenpark denkt, is de RIO Box de sleutel hiervoor!

Meer over de RIO Box