Tjenestebeskrivelse Compliant

Generell informasjon

Compliant er en tjeneste for kunder som trenger å laste ned og overvåke data fra fartsskriver og personlig fartsskriverkort.

Compliant sikrer at kundene kan laste ned, arkivere og eksportere data fra fartsskriver og personlig fartsskriverkort fra deres kontor.

Compliant gir kundene mulighet til ekstern nedlasting av data fra fartsskriver og personlig fartsskriverkort. Datafiler fra fartsskrivere og personlig fartsskriverkort lastes automatisk ned i kjøretøyets driftsmodus. De nedlastede filene arkiveres i RIO Cloud. Kunden har mulighet til å hente opp de arkiverte filene og lagre dem lokalt på datamaskinen med eksportfunksjonen.

Tjenesteoversikt

Når kjøretøyene i vognparken er lagt til på RIO-administrasjonsområdet på RIO-plattformen og tjenesten Compliant har blitt kjøpt for dette kjøretøyet via Marketplace, kan følgende tjenester brukes i Compliant for de ulike kjøretøykategoriene:

Funksjon/data

MAN lastebil

MAN buss

MAN Van

Non MAN Brand (RIO-boks)

Automatisk ekstern nedlasting av data fra fartsskriver og personlig fartsskriverkort

X

X

X

X

Lagring av nedlastede filer i RIO Cloud

X

X

X

X

Eksport av arkiverte filer lokalt til datamaskinen

X

X

X

X

Oppbevaring av bedriftskort i Hosting-Center for bedriftskortXXXX

Tekniske krav

For å kunne bruke Compliant må kjøretøyene være utstyrt på følgende måte:

MAN lastebil

MAN buss

MAN Van

Non MAN Brand (RIO-boks)

Bruk av en RIO-bok (disposisjon av denne er ikke en del av tjeneste-GFB)

X

X

X

X

Bruk av en fartsskriver med mulighet for ekstern nedlasting (leveres ikke av MAN) med etablert firmasperre via firmakort

X

X

X

X

For å kunne bruke Compliant må arbeidsplassen din være utstyrt på følgende måte:

  • Stasjonær datamaskin (blir ikke stilt til disposisjon av MAN) med oppdatert operativsystem og moderne nettleser i oppdatert versjon.
  • Bruk av firmakort (leveres ikke av MAN)
  • Innsending av bedriftskort til Hosting-Center for bedriftskort hos DAKO GmbH.

Annet

For å kunne utføre tjenesten Compliant optimalt anbefaler vi følgende:

  • Applikasjonen for fartsskrivertjenester på RIO-plattformen åpnes regelmessig (minst én gang i uken), og de arkiverte dataene kontrolleres.
  • Ha alltid minst ett bedriftskort i bedriften og bare sende nødvendige bedriftskort til bedriftens korthostingsenter.

Utløpte bedriftskort som befinner seg i Hosting-Center for bedriftskort, blir automatisk destruert når utløpsdatoen er nådd.


Utgave:


17.10.2023