Juridiske bestemmelser.

RIO er et varemerke for TRATON GROUP. Kontraktsmessige avtaler inngås med TB Digital Service GmbH, et datterselskap av TRATON GROUP.

GENERELLE RAMMEBETINGELSER FOR BRUK AV PLATFORMEN

(«plattformen-GFB»)

De generelle rammebetingelsene for bruk av plattformen (GFB) utgjør en vederlagsfri rammeavtale mellom TB Digital Services GmbH og brukeren om bruk av RIO-plattformen på www.start.rio.cloud. Nedenfor finner du dokumentet på ditt lokale språk.

Last ned

KONTRAK OM ORDREBEHANDLING

Kontrakten om ordrebehandling regulerer partenes plikter i forbindelse med oppdragstakerens behandling av oppdragsgiverens personopplysninger i forhold til de generelle rammebetingelsene for bruk av plattformen. Oppdragsgiveren er forpliktet til å returnere den undertegnede kontrakten om ordrebehandling til TB Digital Services GmbH (se detaljer i kontrakten).

Last ned

Informasjon om personvern

I forbindelse med bruk av RIO-plattformen samt andre tjenester på denne plattformen samler vi inn og behandler forskjellige personopplysninger som er nødvendige for oppfyllelse av de fastsatte formålene. I personvernmerknadene gir vi deg informasjon om hvilke opplysninger det dreier seg om, hvordan de behandles og hvilke rettigheter du har i denne forbindelsen.

Last ned

TEKNISKE KRAV FOR TILGANG

De tekniske krav for tilgang beskriver de nødvendige tekniske kravene for bruk av RIO-plattformen samt tjenester på RIO-plattformen.

Last ned

Essentials

Essentials er en basispakke for tjenester som stilles til disposisjon for brukeren helt gratis ved registrering på RIO-plattformen.

LISENSER FOR ÅPEN KILDEKODE

Følgende lisenser for åpen kildekode benyttes i RIO:

RIO Box
RIO-plattform og RIO-tjenester

Last ned

ÅPEN KILDEKODE FOR RIO BOX

Vi har brukt følgende kode for RIO Box:

Last ned