Ytelsesbeskrivelse for Geo Data Flow

Generell informasjon

Geo Data Flow er en kostnadsbelagt tjeneste som samler kjøretøydata og videresender til tredjepartssystemer via grensesnitt. 

Tjenesteoversikt

Etter at kjøretøyene i vognparken er opprettet i RIO-administrasjonsområdet på RIO-plattformen og tjenesten Geo Data Flow er kjøpt for disse kjøretøyene via markedsplassen, kan følgende tjenester i Geo Data Flow brukes for de forskjellige kjøretøykategoriene:

Ytelsesoversikt for kjøretøy med RIO Box

Funksjon/data

MAN lastebil

MAN buss

MAN Transporter med RIO Box

Annet kjøretøy enn MAN (RIO Box i FMS-modus)

Gjeldende kjøretøyposisjon 1 x hvert 20. sekund med følgende opplysninger

  • Posisjon
  • Kilometerstand
  • Hastighet
  • Tankfyllenivå

X

X

X

X

Tilgjengeliggjøring av dataene til tredjepartssystemer via grensesnitt

X

X

X

X

Oppbevaring og tilgjengeliggjøring av dataene for tredjepartssystemer i maks. 7 dager.

X

X

X

X

Forskjellig data- og funksjonsomfang sammenlignet med RIO-boks for kunder med TBM2 (Telematik Board Modul 2) montert i kjøretøyet: Overføring av kjøretøyposisjon 1 x per minutt.

Tjenesteoversikt for kjøretøy med maskinvare fra tredjepart

Brukere kan også koble maskinvare fra tredjepart til RIO-plattformen og deretter videresende via RIO-plattformen. Da må tjenesten Mixed Fleet Bridge være bestilt for disse kjøretøyene. Du finner mer informasjon i de generelle forretningsvilkårene og i tjenestebeskrivelsen for Mixed Fleet Bridge.

Funksjon/data

Kjøretøy med maskinvare fra tredjepart

Tilgjengeliggjøring av dataene til tredjepartssystemer via grensesnitt

X

Oppbevaring og tilgjengeliggjøring av dataene for tredjepartssystemer i maks. 7 dager.

X

Tekniske forutsetninger

For at Geo Data Flow skal kunne brukes via RIO Box må kjøretøyene ha følgende utstyr:

MAN lastebil

MAN buss

MAN Transporter

Annet kjøretøy enn MAN (RIO Box i FMS-modus)

Bruk av en RIO-boks (levering av denne er ikke en bestanddel av de generelle forretningsvilkårene for tjenesten)

X

X

X

X

Alternativ:

Bruk av en TBM2 med aktivert tjeneste MAN Bridge, montert som standard eller ettermontert i samsvar med MAN-TI (levering er ikke en bestanddel av de generelle forretningsvilkårene for tjenesten)

X

Forutsetning: TBM2 med programvareversjon 3.2 som minimum

Det tilhørende RIO-grensesnittet må være integrert i tredjepartssystemet.

Denne integreringen utføres av brukeren eller dennes partner. TBDS utfører ikke integreringen av RIO-grensesnittet i tredjepartssystemet.

X

X

X

X

Kjøretøyet må være tilgjengelig via en trådløs forbindelse og være konfigurert for at dataoverføringen hvert 15. minutt skal kunne konfigureres. Etablering av radioforbindelsen er bare mulig når tenningen er slått på.

Ved bruk av en TBM2: For at tjenesten skal tre i kraft, er det nødvendig at kjøretøyet er tilgjengelig via en trådløs forbindelse for den påkrevde konfigurasjonen. Etablering av radioforbindelsen er bare mulig når tenningen er slått på. Det manuelle systembyttet kan ta flere arbeidsdager.

Følgende betingelser må være oppfylt for at Geo Data Flow skal kunne brukes med maskinvare fra tredjepart:

Kjøretøy med maskinvare fra tredjepart

Brukeren har bestilt den respektive tjenesten fra tredjepartsleverandøren og godtatt dennes generelle forretningsvilkår.

X

Brukeren har bestilt Mixed Fleet Bridge.

X

Det tilhørende RIO-grensesnittet må være integrert i tredjepartssystemet.

Denne integreringen utføres av brukeren eller dennes partner. TBDS utfører ikke integreringen av RIO-grensesnittet i tredjepartssystemet.

X

Arbeidsplassen må ha følgende utstyr for at Geo Data Flow skal kunne bestilles:

  • Stasjonær datamaskin (blir ikke stilt til disposisjon av RIO) med oppdatert operativsystem og moderne nettleser i oppdatert versjon.

Utgave: 19.09.22