Tjenestebeskrivelse Geo

Generell informasjon

Geo er en utvidelse av vognparkovervåkingen og har som formål å kunden en mer detaljert oversikt om den gjeldende posisjonen til kundens kjøretøy. Dertil kommer ytterligere funksjoner som Point of Interest, Geofences og Ruteplanlegging, samt lengre lagringstid for dataene.

Tjenesteoversikt

Etter at kjøretøyene i vognparken er lagt til i RIO-administrasjonsområdet på RIO-plattformen og tjenesten Geo har blitt kjøpt for dette kjøretøyet via markedsplassen, kan følgende tjenester fra Geo brukes i vognparkovervåkingen:

Funksjon/data

MAN lastebil

MAN buss

MAN Transporter

Annet kjøretøy enn MAN (RIO-boks i FMS-modus)

Kjøretøy med maskinvare fra tredjepart

Gjeldende kjøretøyposisjon 1 x hvert 20. sekund med følgende opplysninger

 • Posisjon
 • Fører
 • Kilometerstand
 • Hastighet
 • Tankfyllingsnivå
 

X

X

X

X

Frekvens og datasett avhengig av den benyttede maskinvaren

Ved tilkobling

 • Dataoverføring til tredjepartssystemer
 

X

X

X

X

X

Datavisning

 • Valg mellom kart- og listevisning
 

X

X

X

X

X

Ruteplanlegging

 • Start / destinasjonsoppføring via adressesøk eller høyreklikk på kart / kjøretøy
 • Innsetting av mellommål
 • Støtte av standard lastebilstørrelser og kundespesifikke mål
 • Med og uten hensyntagen til aktuelle/historiske trafikkforstyrrelser
 • Beregning av bompengekostnad
 • Inntil tre rutealternativer
 

X

X

X

X

X

Kjørehistorikk

 • Visning av viktige hendelser: første / siste posisjon, tenning av / på, Geofence av / på, førerbytte, grenseovergang, kraftuttak (PTO) på / av, avgang, stopp
 • Posisjonsvisning
 • Hendelser i tabellvisning eller på kart
 • Eksportfunksjon (CSV, Excel)
 • Utvidelse av lagringstiden og datatilgangen for data i tjenesten Essentials (se ytelsesbeskrivelse av Essentials) til et tidsrom på maksimalt 25 måneder
 

X

X

X

X

X hvis posisjonsdata er stilt til rådighet som minimum

Points of Interest (POI) og Geofence

 • Opprett og vis kunders egne POI
 • Opprett og vis runde eller polygonale Geofencer
 • Importfunksjon for POI-er og runde Geofencer via CSV
 • Filter for kjøretøy som skal vises i et geofence-detaljvindu på kartet
 • MAN-verksteder og Servicepartner som POI på kartet
 

X

X

X

X

X, avhengig av frekvensen til maskinvaren fra tredjepart

Forskjellig data- og funksjonsomfang sammenlignet med RIO-boks for kunder med TBM2 (Telematik Board Modul 2) montert i kjøretøyet:

 • Den gjeldende kjøretøyposisjonen sendes 1 gang i minuttet uten de 2 to ekstra posisjonene for turhistorikken.
 • Alle dataene og funksjonene som ikke er oppført her, tilsvarer tjenesteomfanget for kjøretøy med RIO-boks.

Tekniske forutsetninger

MAN lastebil

MAN buss

MAN Transporter

Annet kjøretøy enn MAN (RIO-boks i FMS-modus)

Bruk av en RIO-boks (levering av denne er ikke en bestanddel av de generelle forretningsvilkårene for tjenesten)

X

X

X

X

Alternativ:

Bruk av en TBM2 med aktivert tjeneste MAN Bridge, montert som standard eller ettermontert i samsvar med MAN-TI (levering er ikke en bestanddel av de generelle forretningsvilkårene for tjenesten)

X

Forutsetning: TBM2 med programvareversjon 3.2 som minimum

Kjøretøyet må være tilgjengelig via en trådløs forbindelse og være konfigurert for at dataoverføringen skal kunne konfigureres. Etablering av radioforbindelsen er bare mulig når tenningen er slått på.

Ved bruk av en TBM2: For at tjenesten skal tre i kraft, er det nødvendig at kjøretøyet er tilgjengelig via en trådløs forbindelse for den påkrevde konfigurasjonen. Etablering av radioforbindelsen er bare mulig når tenningen er slått på. Det manuelle systembyttet kan ta flere arbeidsdager.

For kjøretøy med maskinvare fra tredjepart gjelder i tillegg følgende:

Kjøretøy med maskinvare fra tredjepart

Brukeren har bestilt den respektive tjenesten fra tredjepartsleverandøren og godtatt dennes generelle forretningsvilkår.

X

Brukeren har bestilt Mixed Fleet Bridge.

X

For å kunne bruke Geo må arbeidsplassen være utstyrt på følgende måte:

 • Stasjonær datamaskin (blir ikke stilt til disposisjon av RIO) med oppdatert operativsystem og moderne nettleser i oppdatert versjon.

Annet

Tjenesten Geo lagrer kjøretøydataene fra siste aktivering av tjenesten. Hvis tjenesten deaktiveres i mellomtiden, vil de tidligere lagrede dataene beholdes i opptil 25 måneder - nye data i løpet av Geo-tjenesten vil ikke bli generert og lagret. Data lagres igjen når Geo aktiveres igjen.


Utgave: 19.09.22