Tjenestebeskrivelse MAN ServiceCare M

Generell informasjon

MAN ServiceCare M er en tjeneste for selvstyrt eller proaktiv vedlikeholdsstyring. Denne tjenesten kan brukes for hele vognparken.

Denne selvstyrte vedlikeholdsstyringen gir maksimal fleksibilitet. Avgjør selv hvilke vedlikeholdsdata du vil overføre til det autoriserte MAN-verkstedet og nyte fordelen av tidsbesparelser, eller velg en selvstendig styring av vedlikeholdsdataene. 

Forebyggende vedlikeholdsstyring sikrer førsteklasses vedlikehold av kjøretøy, gjennom fremtidsrettet planlegging og intelligent samkjøring av foreliggende vedlikeholdsfrister. Dette fører til maksimal kjøretøytilgjengelighet, økt videresalgsverdi og letter den daglige driften.

Vi ønsker å sikre optimal tilgjengelighet for vognparken din.

Du har til enhver tid nettbasert tilgang til vedlikeholdsstatus, timeavtaler, komponenter som skal repareres og skaderapporter (overføring via MAN Driver App), og du vil bli varslet om foreliggende vedlikeholdskrav via e-post. I tillegg til vedlikeholdsdata overføres fyllnivåene (drivstoff, AdBlue, motorolje og spylervæske). Videre overføres tilstanden på bremsebeleggene og, hvis en MAN-dekktrykkovervåkning (TPM) foreligger, gjeldende dekktrykk.

Som vedlikeholdsinformasjon vises eksisterende komponenter som f.eks. årlig inspeksjon og motoroljeskift. I alle tilfeller er omfanget av dataene som kan overføres, avhengig av kjøretøyets konfigurasjon.

I tillegg til dataene som sendes av kjøretøyet, kan brukeren legge til og fjerne egne vedlikeholdskomponenter. Således kan f.eks. vedlikehold av påbygginger eller ekstra vedlikehold planlegges iht. driftsforhold.

Tjenesteoversikt

Etter at kjøretøyene i vognparken er lagt til i RIO-administrasjonsområdet på RIO-plattformen og den digitale tjenesten MAN ServiceCare M har blitt kjøpt for dette kjøretøyet via Marketplace, kan følgende tjenester brukes i MAN ServiceCare M for de ulike kjøretøykategoriene:

Funksjon/data

MAN lastebil

MAN buss

MAN Van

Annet kjøretøy enn MAN (RIO-boks i FMS-modus)

Grunnleggende data i MAN ServiceCare

 • Kjøretøydata
 • Selge
 • Garantiforlengelser
 • Bestilling av tjenesten MAN ServiceCare
 • Verkstedtilordning

X

X

Delvis
tilgjengelig

Delvis
tilgjengelig [1]

Statusvisning for alle tilgjengelige vedlikeholdskomponenter

X

X

X (FMS-standard)

X (FMS Standard) [2]

Visning av kilometer- eller datointervall fram til neste service med vedlikehold

X

X

X (FMS-standard)

X (FMS-standard)

Selvbestemt vedlikeholds- og reparasjonsadministrasjon. Videresending av vedlikeholdskomponenter til et autorisert MAN-fagverksted eller selvstyrt koordinering og reparasjoner

X

X

Delvis tilgjengelig

X

Visning av påfyllingsnivåene

 • AdBlue
 • Motorolje
 • Drivstoff
 • Spylervæske

X

X

Delvis tilgjengelig [3]

Visning av tilstand på bremsebelegg

X

X

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Visning av dekktrykk (hvis en MAN-dekktrykkovervåkning (TPM) foreligger)

X

X

Liste over skademeldingene via MAN Driver App (meldt gjennom sjåføren)

X

Ikke
tilgjengelig

Oppføring av kundespesifikke vedlikeholdskomponenter inkludert forfallsdato

X

X

X

X

For lastebiler med en telematikkmodul 2 (TBM2) må i tillegg produktet «MAN Bridge» være aktivert, i sammenligning med RIO Box kan følgende restriksjoner gjelde (se Tjenestebeskrivelse MAN Bridge):

 • Avvik i datakvalitet / tilgjengelighet for data / overføringsforhold
 • Avvik i funksjonsområdet sammenlignet med RIO-boks / ingen bruk av fremtidig videreutvikling

Forutsetning for dataoverføring

Vedlikeholds- og andre tilstandsdata overføres én gang om dagen og lagres i skyen. Det er alltid sist tilgjengelige status som vises. For overføring av kjøretøydata er det nødvendig at tenningen på kjøretøyet er på og motoren er av. Denne tilstanden bør foreligge i noen sekunder, slik at initialiseringen av styreenhetene og dermed signaldeteksjonen kan finne sted. I tillegg må det være en mobilforbindelse mellom RIO-senderenheten og plattformen.

Tekniske krav

For å kunne bruke MAN ServiceCare M må kjøretøyene være utstyrt på følgende måte:

 

MAN lastebil

MAN buss

MAN Van

Annet kjøretøy enn MAN (RIO-boks i FMS-modus)

Bruk av en RIO-boks / TBM3 (disposisjon av denne er ikke en del av tjeneste-GFB)

X

X

X

X

Alternativ

Bruk av en TBM2 med programvareversjon 3.2 og aktivert tjeneste MAN Bridge (informasjon om programvareversjonen til TBM2 mottar brukeren fra MANs servicestøttepunkt

X

Ikke
tilgjengelig

Ikke
tilgjengelig

X

For å kunne bruke MAN ServiceCare M må arbeidsplassen være utstyrt på følgende måte:

 • Stasjonær datamaskin (blir ikke stilt til disposisjon av MAN) med oppdatert operativsystem og moderne nettleser i oppdatert versjon.

Annet

Avhengig av kjøretøytypen, kjøretøykonfigurasjonen og den aktuelle telematikkmodulen ("TBM") blir data vist helt eller begrenset. Med en telematikkmodul menes enten en RIO-boks eller en TBM2 ved lastebiler. I tillegg til det autoriserte MAN-fagverkstedet vil den nasjonale MAN-importøren i forbindelse med kvalitetssikring av tjenesten MAN ServiceCare M også få tilgang til dataene. 

MAN ServiceCare er tilgjengelig i følgende land: Belgia, Bulgaria, Danmark, Tyskland, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Nederland, Norge, Østerrike, Polen, Portugal, Romania, Sverige, Sveits, Slovakia, Slovenia, Spania, Tsjekkia, Ungarn, Kypros.


[1] Formidlede FMS-kjøretøydata samt verkstedstildeling

[2] Formidlede FMS-vedlikeholdsdata

[3] Foreliggende data: AdBlue, drivstoff


Last updated: 19th September 2022