Tjenestebeskrivelse Timed

Generell informasjon

Timed er en kostnadspliktig tjeneste for disponenter og vognparkledere som ønsker å holde øye med sjåførenes aktiviteter som kjøre- og hviletid i sanntid. Da kan man lettere sikre at oppdrag og turer planlegges mer effektivt og man unngår dyre kjøretidsbrudd.

Tjenesteoversikt

Etter at kjøretøyene i vognparken er opprettet i RIO-administrasjonsområdet på RIO-plattformen og tjenesten Timed er kjøpt for disse kjøretøyene via markedsplassen, kan følgende tjenester i Timed brukes for de forskjellige kjøretøykategoriene:

Funksjon/data

MAN lastebil

MAN buss

MAN Transporter

Annet merke enn MAN (RIO Box i FMS-modus)

Visning av sjåføraktiviteten

  • Kjøring
  • Hvile eller pause
  • Beredskap
  • Arbeider

X

X

X

X

Overføring av sjåføraktivitet 1 x per minutt

X

X

X

X

Visning av sjåførens kjøretid per dag, uke og to uker

X

X

X

X

Lagring og visning av sjåføraktiviteter inntil maksimalt 90 dager

X

X

X

X

Levering av data via grensesnitt til tredjepartssystemer (hvis tilkoblet)

X

X

X

X

Tekniske forutsetninger

For å kunne bruke Timed må kjøretøyene være utstyrt på følgende måte:

MAN lastebil

MAN buss

MAN Transporter

Annet merke enn MAN (RIO Box i FMS-modus)

Bruk av en RIO Box (disposisjon av denne er ikke en del av tjeneste-GFB)

X

X

X

X

Bruk av digital fartsskriver fra Continental VDO eller Stoneridge (blir ikke stilt til disposisjon av MAN) med opprettet bedriftssperre ved bruk av bedriftskort

X

X

X

X

Bruk av et sjåførkort

X

X

X

X

Tjenesten er kompatibel med Continental VDO fartsskriver fra versjon DTCO 2.0 (visning av gjenværende kjøretid er kun mulig fra fartsskriverversjon DTCO 2.1)

Tjenesten er kompatibel med Stoneridge fartskriver fra versjon SE5000 7.4 (visning av gjenværende kjøretid er kun mulig fra fartsskriverversjon SE5000 7.6)

For å kunne bruke Timed må arbeidsplassen være utstyrt på følgende måte:

  • Stasjonær datamaskin (blir ikke stilt til disposisjon av RIO) med oppdatert operativsystem og moderne nettleser i oppdatert versjon.

Annet

For å ha fullt utbytte av Timed anbefales Continental VDO fartsskrivere fra versjon DTCO 2.1 og Stoneridge fartsskrivere fra versjon SE5000 7.6. Eldre modeller kan føre til begrensninger i signalomfanget


Utgave: 19.09.2022