Opis usługi Geo Data Flow

Informacje ogólne

Geo Data Flow to płatna usługa, która gromadzi dane o pojazdach i przekazuje je do systemów innych firm za pomocą interfejsów. 

Przegląd funkcji

Po utworzeniu pojazdów floty w obszarze administracyjnym RIO na platformie RIO i zakupie dla tych pojazdów usługi Geo Data Flow za pośrednictwem Marketplace można korzystać z następujących usług Geo Data Flow dla pojazdów różnych kategorii:

Przegląd usług dla pojazdów z RIO Box

Funkcja/dane

Samochód ciężarowy MAN

Autobus MAN

MAN Transporter z RIO Box

Pojazd inny niż MAN (RIO Box w trybie FMS)

Aktualna pozycja pojazdu 1x na 20 sekund z następującymi danymi

  • Pozycja
  • Przebieg w kilometrach
  • Prędkość
  • Poziom paliwa w zbiorniku

X

X

X

X

Udostępnianie danych przez interfejsy do systemów zewnętrznych.

X

X

X

X

Przechowywanie i udostępnianie danych do systemów firm trzecich przez okres maks. 7 dni.

X

X

X

X

Różnice w zakresie danych i funkcji w porównaniu z RIO Box dla klientów z zamontowanym w pojeździe modułem TBM2 (moduł Telematik Board 2): Przekazywanie informacji o aktualnej pozycji pojazdu 1x na minutę.

Przegląd usług dla pojazdów wyposażonych w sprzęt innych firm

Użytkownicy mogą również podłączyć sprzęt innych firm do platformy RIO, a następnie przekazywać dane za pośrednictwem interfejsu RIO. Dla tych pojazdów należy wykupić w tym celu usługę Mixed Fleet Bridge. Więcej informacji można znaleźć w warunkach i opisie usługi Mixed Fleet Bridge.

Funkcja/dane

Pojazdy ze sprzętem innych firm

Udostępnianie danych przez interfejsy do systemów zewnętrznych.

X

Przechowywanie i udostępnianie danych do systemów firm trzecich przez okres maks. 7 dni.

X

Wymagania techniczne

Aby móc korzystać z Geo Data Flow za pośrednictwem RIO Box, pojazdy muszą mieć następujące wyposażenie:

Samochód ciężarowy MAN

Autobus MAN

MAN Transporter

Pojazd inny niż MAN (RIO Box w trybie FMS)

Urządzenie RIO Box (którego udostępnienie nie jest ujęte w OWH dot. usługi)

X

X

X

X

Alternatywnie:

Moduł TBM2 z aktywowaną usługą MAN Bridge, zamontowany fabrycznie lub doposażony zgodnie z informacją techniczną MAN TI (jego udostępnienie nie jest częścią OWH dot. usługi)

X

Warunek: TBM2 z wersją oprogramowania co najmniej 3.2

Odpowiedni interfejs RIO musi być zintegrowany w systemie firm trzecich.

Integracja ta jest wykonywana przez użytkownika lub jego partnera. TBDS nie wykonuje integracji interfejsu RIO z systemem firm trzecich.

X

X

X

X

W celu przeprowadzenia konfiguracji przekazywania danych pojazd musi znajdować się w zasięgu łączności radiowej. Koniecznym wymogiem jest również jego wcześniejsza odpowiednia konfiguracja. Utworzenie łączności radiowej jest możliwe tylko przy włączonym zapłonie.

W przypadku korzystania z TBM2: Do korzystania z usługi niezbędne jest, by pojazd był dostępny przez łączność radiową w celu przeprowadzenia wymaganej konfiguracji. Utworzenie łączności radiowej jest możliwe tylko przy włączonym zapłonie. Ręczne przestawienie systemu może potrwać kilka dni roboczych.

Aby korzystać z Geo Data Flow za pomocą sprzętu innych firm, spełnione muszą być następujące warunki:

Pojazdy ze sprzętem innych firm

Użytkownik wykupił odpowiednią usługę u dostawcy zewnętrznego i zaakceptował jego warunki.

X

Użytkownik wykupił Mixed Fleet Bridge.

X

Odpowiedni interfejs RIO musi być zintegrowany w systemie firm trzecich.

Integracja ta jest wykonywana przez użytkownika lub jego partnera. TBDS nie wykonuje integracji interfejsu RIO z systemem firm trzecich.

X

Aby było możliwe wykupienie Geo Data Flow, stanowisko pracy musi być wyposażone w następujący sposób:

  • Komputer stacjonarny (nie dostarczony przez RIO) z aktualnym systemem operacyjnym i nowoczesną przeglądarką internetową w aktualnej wersji.

Stan na: 2022-09-19