Ochrona danych

1. Informacje ogólne

a) Wstęp

Ochrona praw do prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla firmy TB Digital Services GmbH (TBDS) bardzo istotną kwestią. TBDS jest spółką zależną firmy TRATON SE. Przetwarzanie danych osobowych zbieranych podczas wizyty na naszej witrynie internetowej następuje zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w kraju, w którym siedzibę ma jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych.

Ponadto również firma TB Digital Services GmbH zobowiązała się do kompleksowej i spójnej ochrony danych osobowych poprzez stosowanie się do wiążącej dyrektywy. Zapewnia to poziom ochrony w ramach firmy TB Digital Services GmbH na całym świecie, który jest porównywalny z poziomem ochrony w Niemczech i Unii Europejskiej.

Co więcej nasi pracownicy są przez nas zobowiązani do zachowania poufności oraz do ochrony przekazywanych danych osobowych.

b) Podmiot odpowiedzialny i osoby kontaktowe

Jednostką odpowiedzialną w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w przypadku Państwa danych jest TBDS.
W przypadku pytań ogólnych i związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z odpowiednią osobą kontaktową za pośrednictwem e-maila: datenschutz@rio.cloud

lub drogą pocztową:

TB Digital Services GmbH
Datenschutzbeauftragter
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München, Germany

c) Informacje o ochronie danych dla specjalnych grup docelowych

Ponieważ w odniesieniu do partnerów biznesowych i wnioskodawców obowiązują specjalne zasady ochrony danych, zebraliśmy je na osobnych stronach.

Jeśli są Państwo (potencjalnym) partnerem biznesowym TBDS, prosimy o zapoznanie się z naszą informacją o ochronie danych dla partnerów biznesowych.

Jeśli starają się Państwo o pracę w TBDS lub mają taki zamiar, prosimy o zapoznanie się z naszą informacją o ochronie danych dla kandydatów do pracy.

2. Informacje dotyczące tej strony internetowej

Za pomocą niniejszej informacji o ochronie danych informujemy, jakie dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy podczas Państwa odwiedzin na tej stronie.

„Dane osobowe” to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacji, identyfikator online lub co najmniej jedna cecha szczególna, która określa cechy fizyczne, fizjologiczne, genetyczne, psychologiczne, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne dotyczące tożsamości tej osoby fizycznej.

Poniższe informacje nie dotyczą firm, których firma TB Digital Services GmbH nie jest właścicielem ani nie kontroluje, ani osób, których firma TB Digital Services GmbH nie zatrudnia ani nie instruuje.

3. Rejestrowanie informacji ogólnych i anonimowych danych dotyczących użytkowania

Informacje o charakterze ogólnym są gromadzone automatycznie podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Dotyczą one rodzaju używanej przeglądarki internetowej, używanego systemu operacyjnego, nazwy domeny Państwa usługodawcy internetowego, odwiedzanej strony internetowej, a także zawierają informacje techniczne na temat Państwa wizyty (metoda https/http, wersja https/http, kod odpowiedzi https/http, długość przesyłanych danych), itp. Są to wyłącznie informacje, które nie pozwalają na wyciąganie żadnych wniosków na temat Państwa. Ponadto są to dane generowane podczas uzyskiwania dostępu do każdej innej witryny internetowej. To nie jest konkretna funkcja tej strony.

Informacje tego rodzaju są zbierane tylko w postaci zanonimizowanej i wykorzystywane przez nas do celów statystycznych. Im lepiej zrozumiemy Państwa potrzeby, tym szybciej będzie można znaleźć potrzebne informacje na naszej stronie internetowej.

4. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

a) Proste poruszanie się po stronie internetowej

Podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie, nasze serwery sieciowe domyślnie zapisują Państwa adres IP, z którego uzyskano dostęp oraz datę i godzinę wizyty.

b) Korzystanie z aplikacji internetowych

Podczas korzystania z naszych aplikacji internetowych mogą być też zapisywane informacje niezbędne do efektywnego korzystania z aplikacji (język, identyfikator sesji, krok konfiguratora, wybrane dane w konfiguratorze).

c) Rejestracja za pomocą formularza internetowego

Dodatkowe dane osobowe są gromadzone tylko wówczas, gdy podadzą je nam Państwo dobrowolnie i jeśli jest to konieczne do danego celu, np. w ramach rejestracji (identyfikator użytkownika), subskrypcji, ankiety, konkursu lub w celu wykonania umowy.

d) Korzystanie z plików cookie

Plik cookie jest małym rekordem danych zapisywanym na urządzeniu końcowym i zawierającym dane dotyczące osobistych ustawień strony oraz informacje na temat logowania. Ten rekord danych jest generowany i wysyłany przez serwer sieciowy, z którym nawiązano połączenie za pomocą przeglądarki internetowej. Pliki cookie wykorzystujemy do analizy zainteresowania naszymi stronami internetowymi oraz w celu poprawy ich obsługi. Nasze strony można wywoływać również bez plików cookie. Jednak jeśli użytkownik chce z nich korzystać w pełnym zakresie i w komfortowy dla siebie sposób, powinien zaakceptować te pliki cookie, które zapewniają dostęp do określonych funkcji i sprawiają, że przeglądanie stron jest przyjemniejsze. Firma TB Digital Services GmbH wykorzystuje pliki cookie, by uczynić swoją stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika, wydajniejszą i bezpieczniejszą. Nasze pliki cookie nie zawierają danych osobowych.

Korzystając z naszych stron internetowych, użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików cookie, o ile są one zgodne z ustawieniami przeglądarki. Większość przeglądarek jest domyślnie ustawiona tak, aby akceptować wszystkie pliki cookie. Istnieje jednak możliwość skonfigurowania przeglądarki w taki sposób, aby pliki cookie zostały wyświetlone przed ich zapisaniem, co pozwoli akceptować lub odrzucać tylko niektóre z nich albo odrzucać je w całości.

Zwracamy uwagę, że zmiany ustawień odnoszą się zawsze do danej przeglądarki. Jeśli użytkownik korzysta z różnych przeglądarek lub zmienia urządzenia końcowe, musi ponownie przeprowadzić konfigurację. Ponadto zawsze można usunąć pliki cookie z nośnika danych. Informacje dotyczące ustawień plików cookie, ich zmiany i usuwania znajdują się w sekcji pomocy danej przeglądarki.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie ogólnie, a także na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie, można zapoznać się z naszą stroną poświęconą plikom cookie.

e) Google Analytics

Nasza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej oferowanej przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Usługa Google Analytics również stosuje pliki cookie. Chodzi przy tym o pliki cookie wysyłane przez Google (pliki cookie Google Analytics), a także tak zwane cookie od dostawców zewnętrznych (pliki cookie DoubleClick). Dane uzyskane przez te pliki cookie, dotyczące korzystania z tej witryny internetowej (łącznie z adresem IP), będą przekazywane na serwer firmy Google, Inc. w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Google wykorzysta te informacje do przeanalizowania dla nas Państwa sposobu korzystania z witryny internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na witrynie oraz do realizowania dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny oraz Internetu, w szczególności funkcji reklamy internetowej, takich jak remarketing, sprawozdania dotyczące wpływu w sieci reklamowej Google, integracja DoubleClick Campaign Manager lub sprawozdania Google Analytics dotyczące cech demograficznych i zainteresowań. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile jest to prawnie wymagane lub gdy osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google może wykorzystywać Państwa dane do własnych celów, np. do profilowania, i może łączyć informacje z innymi danymi, np. z kontami Google.

Korzystając z tej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie zgromadzonych przez Google danych w opisany powyżej sposób i w wymienionym powyżej celu. Zwracamy uwagę na to, że w celu poprawy ochrony danych nasza witryna internetowa korzysta z usługi Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()”. W związku z tym adresy IP są zapisywane i przetwarzane tylko w skróconej formie. Tym samym bezpośrednia identyfikacja osobista podczas analizy korzystania z naszej witryny internetowej jest wykluczona. Mogą Państwo odrzucić pliki cookie Google Analytics poprzez rozszerzenie przeglądarki. Tym samym mogą Państwo skorzystać z prawa do odmowy gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google Analytics ze skutkiem na przyszłość. W tym celu można zainstalować do przeglądarki dodatek dezaktywujący Google Analytics. Pozwoli on zapobiec zapisywaniu informacji o Państwa wizytach na witrynie internetowej przez Google Analytics.

Więcej informacji oraz wskazówki dotyczące pobierania i instalacji tego dodatku dezaktywacyjnego można znaleźć na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeśli chcą Państwo usunąć wszystkie pliki cookie umieszczone przez tę stronę internetową, na stronie poświęconej plikom cookie dostępny jest odpowiedni link.

Możesz wyłączyć Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w Google Display Network, przechodząc do Ustawień reklam: https://www.google.de/settings/ads

Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Google, zachęcamy do odwiedzenia strony: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

f) Google Doubleclick

Doubleclick by Google to usługa firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej „Google”). Doubleclick by Google wykorzystuje pliki cookie, by prezentować istotne dla Państwa ogłoszenia reklamowe. Spseudonimizowany numer identyfikacyjny (ID) zostaje przypisany do przeglądarki w celu sprawdzenia, które reklamy zostały wyświetlone w przeglądarce, i które reklamy zostały wygenerowane. Pliki cookie nie zawierają danych osobowych. Korzystanie z plików cookie DoubleClick umożliwia firmie Google i jej witrynom partnerskim umieszczanie reklam na podstawie poprzednich wizyt na naszych lub innych stronach internetowych. Informacje generowane przez pliki cookie są przesyłane przez Google na serwer w USA w celu oceny i tam przechowywane. Firma Google będzie przekazywać dane stronom trzecim wyłącznie zgodnie z przepisami prawnymi lub w ramach przetwarzania danych zamówienia. W żadnym wypadku firma Google nie będzie łączyć Państwa danych z innymi gromadzonymi przez siebie danymi.

Korzystając z naszych witryn internetowych, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie zgromadzonych przez Google danych w opisany powyżej sposób przetwarzania danych i w wymienionym powyżej celu. Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki. Zaznaczamy jednak, że wówczas mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny. Mogą Państwo także uniemożliwić firmie Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z witryny oraz przetwarzanie tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem w punkcie Rozszerzenie dezaktywujące DoubleClick: https://support.google.com/ads/answer/7395996

Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Google, zachęcamy do odwiedzenia strony: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

g) Google reCaptcha

Ta strona korzysta z reCaptcha, usługi firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google) w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Usługa ta określa, czy wpis w formularzu internetowym jest dokonywany przez osobę, czy za pomocą automatycznego, maszynowego przetwarzania, a więc niezgodnie z przeznaczeniem. Następuje przesłanie Państwa adresu IP, który został wcześniej skrócony, oraz wszelkich innych danych wymaganych do zapewnienia usługi, do firmy Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie wysyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Dane przesyłane przez Państwa przeglądarkę w ramach reCaptcha nie zostaną skojarzone z innymi danymi zebranymi przez Google. Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Google, zachęcamy do odwiedzenia strony: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

h) Salesforce Marketing Cloud

Korzystamy z usług firmy Salesforce Marketing Cloud w ramach obsługi poczty e-mail, udostępniania stron w chmurze oraz oferowania formularzy, za pomocą których mogą się Państwo z nami skontaktować. Spersonalizowane odwiedziny klientów mogą być możliwe dzięki wizualizacji, obserwacji i kontroli doświadczeń klientów w czasie rzeczywistym. Salesforce Marketing Cloud to oprogramowanie firmy salesforce.com inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA, która jest reprezentowana w Niemczech przez: Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, 80636 Monachium, Niemcy. Tutaj mogą Państwo zapoznać się z polityką prywatności Salesforce: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/

i) IP API

Korzystamy z usług dostawcy IP API w celu geolokalizacji IP. Za pomocą adresu IP można zidentyfikować lokalizację geograficzną urządzenia, np. laptopa lub telefonu komórkowego. Rozszyfrowujemy Państwa adres IP tylko do określenia kraju. Usługa ta umożliwia nam zaoferowanie portfolio produktów dostosowanego do Państwa kraju.
IP API to usługa firmy Artia International S.R.L., VAT RO29237219 | Reg. J40/12390/2011, Bukareszt, Rumunia. Tutaj mogą Państwo zapoznać się z polityką prywatności IP API: https://ip-api.com/docs/legal

j) Osadzanie filmów wideo

Youtube

Na tej stronie internetowej osadza się treści serwisu Youtube. YouTube jest obsługiwany przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwaną dalej „Google”).

Te filmy wideo są osadzane bez zastosowania plików cookie.

5. Sprecyzowanie celu wykorzystywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały nam przekazane.

6. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną wykorzystywania i przechowywania danych osobowych jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO UE) oraz zgodnie z par. 13 ust. 2 Ustawy o mediach (TMG). Przetwarzamy Państwa dane inwentaryzacyjne i dane dotyczące użytkowania na podstawie i zgodnie z postanowieniami par. 14 i 15 TMG, które stanowią zobowiązanie prawne w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c RODO UE, któremu podlegamy jako operator strony internetowej.

7. Ujawnienie danych osobowych

Ze względu na korzystanie z oferowanych funkcji, również podmioty zlokalizowane w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą mieć wgląd w Państwa dane. Poziom ochrony danych w tych krajach może być niewystarczający, ponieważ Komisja Europejska nie podjęła decyzji w sprawie adekwatności i odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych nie są dostępne.

Przekazywanie danych do krajów trzecich odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 7 RODO UE i par. 13 ust. 2 TMG lub na podstawie wyjątków w art. 49 ust. 1 RODO UE, które wchodzą w życie w momencie aktywacji danej funkcji.

Państwa dane mogą być również przeglądane przez firmy powiązane z TBDS zgodnie z §§15 ff niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych (AktG), jak również przez zewnętrznych usługodawców, którzy dostarczają tę stronę internetową oraz związane z nią systemy i prace konserwacyjne. Umowy o ochronie danych zostały zawarte z tymi firmami w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych.

Dane będą przekazywane instytucjom państwowym i urzędom wyłącznie w ramach wiążących przepisów krajowych. Nasi pracownicy są przez nas zobowiązani do zachowania poufności oraz do ochrony przekazywanych danych osobowych.

8. Przechowywanie i usuwanie danych

Dane dotyczące Państwa wizyty na naszej stronie internetowej (patrz punkty 1 i 2 a) będą przechowywane przez dwa lata od momentu otwarcia naszej strony internetowej.

Inne dane osobowe będą przechowywane, dopóki z Państwa strony nie nastąpi wyrejestrowanie lub zgłoszenie, że nie chcą Państwo już korzystać z danej funkcji.

Ponadto do przechowywania dochodzi tylko wtedy, gdy istnieją prawne lub umowne wymagania dotyczące przechowywania.

9. Prawa użytkownika

Oprócz prawa do informacji o odnośnych danych oraz do korekty danych, o ile nie zabraniają tego przepisy ustawowe, podmiotowi danych przysługuje również prawo do usuwania lub blokowania swoich danych, a także prawo do odmowy przetwarzania danych. Ponadto podmiotowi danych przysługuje również prawo do przenoszenia danych.

Ponieważ gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mają Państwo również prawo do jej odwołania. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych wykonywanego na mocy udzielonej zgody przed wycofaniem.

Jeżeli będzie to konieczne, będziemy musieli zweryfikować Państwa tożsamość, zanim będziemy mogli rozpocząć przetwarzanie Państwa wniosku.

Firma TB Digital Services GmbH (TBDS) udzieli na żądanie pisemnej informacji o tym, czy i jakie Państwa dane osobowe są u nas zapisane. Jeśli mimo starań o prawidłowość i aktualność danych dysponujemy nieprawidłowymi informacjami, zostaną one niezwłocznie skorygowane zgodnie z odpowiednimi wskazówkami.

W przypadku skargi podmiot danych może się zwrócić do odpowiedzialnego urzędu sprawującego nadzór nad ochroną danych.

10. Bezpieczeństwo

Firma TBDS chroni dane, korzystając ze środków technicznych i organizacyjnych, aby zapobiec przypadkowej lub celowej zmianie danych, ich utracie, zniszczeniu lub dostępowi do nich przez nieuprawnione osoby. Podejmowane przez nas środki bezpieczeństwa, jak np. szyfrowanie danych, są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

11. Odnośniki do stron internetowych innych usługodawców

Nasza witryna internetowa może zawierać odnośniki do stron internetowych innych usługodawców. W chwili zamieszczenia odnośnika firma TBDS upewnia się, że strona, do której on prowadzi, nie zawiera nielegalnych treści. TBDS nie ma jednak wpływu na treści podane na stronach, do których zamieszcza odnośniki, i nie może ich stale sprawdzać. Dlatego firma TBDS nie ponosi odpowiedzialności za treści stron, do których prowadzą odnośniki, a które zostaną zmienione po ich zamieszczeniu. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych nie dotyczy stron internetowych innych usługodawców, do których prowadzą zamieszczone odnośniki.

12. Zastrzeżenie

Aby nadążyć za ciągłym rozwojem Internetu, firma TBDS może w każdej chwili dostosować niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych z uwzględnieniem wytycznych w zakresie ochrony danych osobowych.

Stan na: luty 2022 r.