Ochrona danych

1. Informacje ogólne

a) Wstęp

Ochrona praw do prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla firmy TB Digital Services GmbH (TBDS) bardzo istotną kwestią. Przetwarzanie danych osobowych zbieranych podczas wizyty na naszej witrynie internetowej następuje zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w kraju, w którym siedzibę ma jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych. 

Ponadto TB Digital Services GmbH zobowiązała się do kompleksowej i jednolitej ochrony danych osobowych poprzez wiążące wytyczne. Dzięki temu poziom ochrony danych w TB Digital Services GmbH na całym świecie jest porównywalny z poziomem ochrony danych w Niemczech i Unii Europejskiej.

Co więcej nasi pracownicy są przez nas zobowiązani do zachowania poufności oraz do ochrony przekazywanych danych osobowych.

b) Podmiot odpowiedzialny i osoby kontaktowe

W przypadku pytań ogólnych i związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: datenschutz@rio.cloud.

Możesz też skorzystać z usług pocztowych:

TB Digital Services GmbH
Inspektor ochrony danych
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 Monachium
Niemcy

2. Informacje dotyczące tej strony internetowej

Za pomocą niniejszej informacji o ochronie danych informujemy, jakie dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy podczas Państwa odwiedzin na tej stronie. 

„Dane osobowe” to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacji, identyfikator online lub co najmniej jedna cecha szczególna, która określa cechy fizyczne, fizjologiczne, genetyczne, psychologiczne, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne dotyczące tożsamości tej osoby fizycznej.

Poniższe informacje nie dotyczą firm, których firma TB Digital Services GmbH nie jest właścicielem ani nie kontroluje, ani osób, których firma TB Digital Services GmbH nie zatrudnia ani nie instruuje.

3. Rejestrowanie informacji ogólnych i anonimowych danych dotyczących użytkowania

Informacje o charakterze ogólnym są gromadzone automatycznie podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Dotyczą one rodzaju używanej przeglądarki internetowej, używanego systemu operacyjnego, nazwy domeny Państwa usługodawcy internetowego, odwiedzanej strony internetowej, a także zawierają informacje techniczne na temat Państwa wizyty (metoda https/http, wersja https/http, kod odpowiedzi https/http, długość przesyłanych danych), itp. Są to wyłącznie informacje, które nie pozwalają na wyciąganie żadnych wniosków na temat Państwa. Ponadto są to dane generowane podczas uzyskiwania dostępu do każdej innej witryny internetowej. To nie jest konkretna funkcja tej strony. 

Informacje tego rodzaju są zbierane tylko w postaci zanonimizowanej i wykorzystywane przez nas do celów statystycznych. Im lepiej zrozumiemy Państwa potrzeby, tym szybciej będzie można znaleźć potrzebne informacje na naszej stronie internetowej.

4. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

a) Proste poruszanie się po stronie internetowej

Podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie, nasze serwery sieciowe domyślnie zapisują Państwa adres IP, z którego uzyskano dostęp oraz datę i godzinę wizyty.

b) Korzystanie z aplikacji internetowych

Podczas korzystania z naszych aplikacji internetowych mogą być też zapisywane informacje niezbędne do efektywnego korzystania z aplikacji (język, identyfikator sesji, krok konfiguratora, wybrane dane w konfiguratorze).

c) Rejestracja za pomocą formularza internetowego

Dodatkowe dane osobowe są gromadzone tylko wówczas, gdy podadzą je nam Państwo dobrowolnie, i jeśli jest to konieczne do danego celu, np. w ramach rejestracji (identyfikator użytkownika), subskrypcji, ankiety, konkursu lub w celu wykonania umowy.

d) Korzystanie z plików cookie

Plik cookie jest małym rekordem danych zapisywanym na urządzeniu końcowym i zawierającym dane dotyczące osobistych ustawień strony czy informacje na temat logowania. Ten rekord danych jest generowany i wysyłany przez serwer sieciowy, z którym nawiązano połączenie za pomocą przeglądarki internetowej. Pliki cookie wykorzystujemy do analizy zainteresowania naszymi stronami internetowymi oraz w celu poprawy ich obsługi. Nasze strony można wywoływać również bez plików cookie. Jeśli użytkownik chce z nich korzystać w pełnym zakresie i w komfortowy dla siebie sposób, powinien jednak zaakceptować te pliki cookie, które zapewniają dostęp do określonych funkcji i sprawiają, że przeglądanie stron jest przyjemniejsze. TB Digital Services GmbH używa plików cookie w celu sprawniejszego, bezpieczniejszego i wygodniejszego dla użytkowników prezentowania oferty. Nasze pliki cookie nie zawierają danych osobowych. 

Korzystając z naszych stron internetowych, użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików cookie, o ile są one zgodne z ustawieniami przeglądarki. Większość przeglądarek jest domyślnie ustawiona tak, aby akceptować wszystkie pliki cookie. Istnieje jednak możliwość skonfigurowania przeglądarki w taki sposób, aby pliki cookie zostały wyświetlone przed ich zapisaniem, co pozwoli akceptować lub odrzucać tylko niektóre z nich albo odrzucać je w całości.

Zwracamy uwagę, że zmiany ustawień odnoszą się zawsze do danej przeglądarki. Jeśli użytkownik korzysta z różnych przeglądarek lub zmienia urządzenia końcowe, musi ponownie przeprowadzić konfigurację. Ponadto zawsze można usunąć pliki cookie z nośnika danych. Informacje dotyczące ustawień plików cookie, ich zmiany i usuwania znajdują się w sekcji pomocy danej przeglądarki.

Poniżej zamieściliśmy listę najpopularniejszych typów plików cookie i celów, dla jakich są stosowane.

 

Pliki cookie sesji
Gdy użytkownik jest aktywny na jakiejś stronie internetowej, w pamięci komputera tymczasowo umieszczany jest plik cookie sesji zawierający identyfikator sesji. Dzięki temu na przykład po przejściu na inną stronę nie trzeba ponownie się logować. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po wylogowaniu lub tracą ważność, gdy sesja zakończy się automatycznie.

 

Stałe pliki cookie lub dotyczące preferencji   
Stały plik cookie lub dotyczący preferencji jest zapisywany na komputerze użytkownika na czas określony datą wygaśnięcia. Dzięki tym plikom cookie strony internetowe zapamiętują informacje i ustawienia. Prowadzi to do szybszego i wygodniejszego dostępu, ponieważ nie trzeba ponownie ustawiać między innymi języka do przeszukiwania naszego portalu. Po upływie daty wygaśnięcia ten plik cookie jest usuwany automatycznie podczas wizyty na stronie internetowej, która go wygenerowała.

 

Pliki cookie firmy
Są generowane przez stronę internetową (ta sama domena co na pasku adresu przeglądarki) i mogą być odczytywane tylko przez tę stronę. Pliki te stosowane są z reguły do zapisywania informacji (np. dotyczących preferowanych ustawień), które zostaną użyte przy następnej wizycie na stronie. 

 

Pliki cookie firm zewnętrznych
Pliki cookie firm zewnętrznych pochodzą od innych firm niż operator strony internetowej. Mogą być wykorzystywane na przykład do gromadzenia informacji na potrzeby reklamy, treści zdefiniowanych przez użytkownika i statystyk sieciowych.

e) Google Analytics

Nasza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej oferowanej przez firmę Google Inc. („Google”). Usługa Google Analytics również stosuje pliki cookie. Chodzi przy tym o pliki cookie wysyłane przez Google (pliki cookie Google Analytics), a także tak zwane cookie od dostawców zewnętrznych (pliki cookie DoubleClick). Dane uzyskane przez te pliki cookie, dotyczące korzystania z tej witryny internetowej (łącznie z adresem IP), będą przekazywane na serwer firmy Google, Inc. w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Google wykorzysta te informacje do przeanalizowania dla nas Państwa sposobu korzystania z witryny internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na witrynie oraz do realizowania dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny oraz Internetu, w szczególności funkcji reklamy internetowej, takich jak remarketing, sprawozdania dotyczące wpływu w sieci reklamowej Google, integracja DoubleClick Campaign Manager lub sprawozdania Google Analytics dotyczące cech demograficznych i zainteresowań. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile jest to prawnie wymagane lub gdy osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google w żadnym wypadku nie połączy Państwa adresu IP z innymi danymi Google. 

Korzystając z tej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie zgromadzonych przez Google danych w opisany powyżej sposób i w wymienionym powyżej celu. Zwracamy uwagę na to, że w celu poprawy ochrony danych nasza witryna internetowa korzysta z usługi Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()”. W związku z tym adresy IP są zapisywane i przetwarzane tylko w skróconej formie. Tym samym bezpośrednia identyfikacja osobista podczas analizy korzystania z naszej witryny internetowej jest wykluczona. Mogą Państwo odrzucić pliki cookie Google Analytics poprzez rozszerzenie przeglądarki. Tym samym mogą Państwo skorzystać z prawa do odmowy gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google Analytics ze skutkiem na przyszłość. W tym celu można zainstalować do przeglądarki dodatek dezaktywujący Google Analytics. Pozwoli on zapobiec zapisywaniu informacji o Państwa wizytach na witrynie internetowej przez Google Analytics. 

Więcej informacji oraz wskazówki dotyczące pobierania i instalacji tego dodatku dezaktywacyjnego można znaleźć na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Alternatywnie oraz uzupełniająco dla użytkowników urządzeń mobilnych można skorzystać z pliku cookie typu „opt-out”. Prosimy skorzystać z poniższego linku, wówczas zostanie przesłany jeden plik cookie i Państwa dane nie będą więcej zapisywane przez Google Analytics. Prosimy kliknąć tutaj, aby wykluczyć zapisywanie danych przez Google Analytics.

Można dezaktywować Google Analytics dla reklamy internetowej i dostosować wyświetlanie w sieci reklamowej Google, korzystając z ustawień wyświetlania: https://www.google.de/settings/ads.

f) Google Doubleclick

Doubleclick by Google to usługa firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej „Google”). Doubleclick by Google używa plików cookie, aby wyświetlać reklamy dostosowane do Państwa zainteresowań. Spseudonimizowany numer identyfikacyjny (ID) zostaje przypisany do przeglądarki w celu sprawdzenia, które reklamy zostały wyświetlone w przeglądarce, i które reklamy zostały wygenerowane. Pliki cookie nie zawierają danych osobowych. Korzystanie z plików cookie DoubleClick umożliwia firmie Google i jej witrynom partnerskim umieszczanie reklam na podstawie poprzednich wizyt na naszych lub innych stronach internetowych. Informacje generowane przez pliki cookie są przesyłane przez Google na serwer w USA w celu oceny i tam przechowywane. Firma Google będzie przekazywać dane stronom trzecim wyłącznie zgodnie z przepisami prawnymi lub w ramach przetwarzania danych zamówienia. W żadnym wypadku firma Google nie będzie łączyć Państwa danych z innymi gromadzonymi przez siebie danymi. 

Korzystając z naszych witryn internetowych, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie zgromadzonych przez Google danych w opisany powyżej sposób przetwarzania danych i w wymienionym powyżej celu. Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki. Zaznaczamy jednak, że wówczas mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny. Mogą Państwo także uniemożliwić firmie Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z witryny oraz przetwarzanie tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem w punkcie Rozszerzenie dezaktywujące DoubleClick. Można również dezaktywować pliki cookie Doubleclick na stronie Digital Advertising Alliance, korzystając z poniższego linku.

g) Google reCaptcha

Ta strona korzysta z reCaptcha, usługi firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google) w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Usługa ta określa, czy wpis w formularzu internetowym jest dokonywany przez osobę, czy za pomocą automatycznego, maszynowego przetwarzania, a więc niezgodnie z przeznaczeniem. Następuje przesłanie Państwa adresu IP, który został wcześniej skrócony, oraz wszelkich innych danych wymaganych do zapewnienia usługi, do firmy Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie wysyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Dane przesyłane przez Państwa przeglądarkę w ramach reCaptcha nie zostaną skojarzone z innymi danymi zebranymi przez Google. Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Google, zachęcamy do odwiedzenia strony: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

h) Wykorzystywanie baz danych GeoLite2 i GeoIP2 do geolokalizacji

Reklama internetowa bazująca na indywidualnym sposobie korzystania ze stron, zwana także targetowaniem, umożliwia reklamodawcom przyporządkowanie użytkowników do grupy docelowej konkretnej oferty promocyjnej. Przy pomocy tej informacji możliwe jest wyświetlanie użytkownikowi reklamy dostosowanej do jego potrzeb. 

W tym celu, z pomocą platformy QUISMA Media Platform (QMP) udostępnionej przez firmę QUISMA GmbH, Rosenheimer Straße 145d, 81671 München, dane na naszej witrynie internetowej są gromadzone i zapisywane w formie zanonimizowanej. Kiedy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową, na Państwa komputerze zapisywany jest plik cookie. Zapisywane są przy tym informacje o aktywności na odwiedzanych stronach internetowych (np. zachowanie w Internecie, odwiedzane podstrony ofert internetowych, klikane banery reklamowe itp.). Z tych danych tworzone są opatrzone pseudonimem profile użytkowania, które nie dopuszczają możliwości powiązania z Państwa osobą, a tym samym identyfikacji osobistej. 

Kiedy odwiedzają Państwo inne strony internetowe, których operatorzy współpracują z firmą QUISMA GmbH lub jej partnerami, możliwe jest wyświetlanie konkretnej oferty reklamowej zawierającej istotne dla Państwa treści. 

Opisana powyżej procedura to tak zwany retargeting, polegający na tym, że plik cookie zawierający odpowiednie informacje umożliwia anonimowe rozpoznawanie Państwa przeglądarki, a tym samym odpowiednie przyporządkowanie na zewnętrznych stronach internetowych. 

Więcej informacji na temat zastosowanej technologii oraz ochrony danych można znaleźć na następującej stronie: privacy.quisma.com/datenschutz/

Firma QUISMA GmbH, z której usług korzystamy, jest członkiem organizacji IAB Europe i zobowiązała się do przestrzegania jej standardów. Na stronie www.youronlinechoices.com/de/ znajduje się więcej informacji dotyczących tego zobowiązania. 

W każdej chwili można też sprzeciwić się gromadzeniu i zapisywaniu danych ze skutkiem na przyszłość, korzystając z poniższego linku: privacy.quisma.com/cookies/

i) Salesforce Marketing Cloud

Korzystamy z usług firmy Salesforce Marketing Cloud podczas dostarczania naszego newslettera e-mail, stron docelowych i do oferowania formularzy, za pomocą których mogą się Państwo z nami skontaktować. Spersonalizowane odwiedziny klientów mogą być możliwe dzięki wizualizacji, obserwacji i kontroli doświadczeń klientów w czasie rzeczywistym. Ponadto dane ze wszystkich możliwych źródeł są rejestrowane na tej samej centralnej platformie, na której następnie dochodzi do ich przetwarzania. Salesforce Marketing Cloud to oprogramowanie firmy salesforce.com inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA, która jest reprezentowana w Niemczech przez: Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, 80636 Monachium, Niemcy. Tutaj mogą Państwo zapoznać się z polityką prywatności Salesforce: www.salesforce.com/de/company/privacy/

j) IP API

Korzystamy z usług dostawcy IP API w celu geolokalizacji IP. Za pomocą adresu IP można zidentyfikować lokalizację geograficzną urządzenia, np. laptopa lub telefonu komórkowego. Usługa ta umożliwia nam zaoferowanie portfolio produktów dostosowanego do Państwa kraju. IP API to usługa firmy Artia International S.R.L., VAT RO29237219 | Reg. J40/12390/2011, Bukareszt, Rumunia. Tutaj mogą Państwo zapoznać się z polityką prywatności IP API: https://ip-api.com/docs/legal

k) Osadzanie filmów wideo

Youtube

Na tej stronie internetowej osadza się treści serwisu Youtube. YouTube jest obsługiwany przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwaną dalej „Google”).

Aby zapobiec osadzaniu śledzących plików cookie podczas odtwarzania wideo, mogą Państwo dezaktywować przechowywanie plików cookie, odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez usługodawcę, a także Państwa prawa i opcje ustawień w celu ochrony Państwa prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych na stronie https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.

5. Sprecyzowanie celu wykorzystywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały nam przekazane. ­

6. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną wykorzystywania i przechowywania danych osobowych jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z par. 13 ust. 2 Ustawy o mediach (TMG). Przetwarzamy Państwa dane inwentaryzacyjne i dane dotyczące użytkowania na podstawie i zgodnie z postanowieniami par. 14 i 15 TMG, które stanowią zobowiązanie prawne w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c RODO UE, któremu podlegamy jako operator strony internetowej.

7. Ujawnienie danych osobowych

Ze względu na korzystanie z oferowanych funkcji, również podmioty zlokalizowane w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą mieć wgląd w Państwa dane. Poziom ochrony danych w tych krajach może być niewystarczający, ponieważ Komisja Europejska nie podjęła decyzji w sprawie adekwatności i odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych nie są dostępne. 

Przekazywanie danych do krajów trzecich odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 7 RODO UE i par. 13 ust. 2 TMG lub na podstawie wyjątków w art. 49 ust. 1 RODO UE, które wchodzą w życie w momencie aktywacji danej funkcji.

Państwa dane mogą być również przeglądane przez firmy powiązane z TBDS oraz przez zewnętrznych dostawców usług, którzy udostępniają tę stronę internetową i powiązane systemy oraz zajmują się obsługą techniczną. Umowy o ochronie danych zostały zawarte z tymi firmami w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych. 

Dane będą przekazywane instytucjom państwowym i urzędom wyłącznie w ramach wiążących przepisów krajowych. 

8. Przechowywanie i usuwanie danych

Dane dotyczące Państwa wizyty na naszej stronie internetowej (patrz punkty 1 i 2 a) będą przechowywane przez dwa lata od momentu otwarcia naszej strony internetowej.

Inne dane osobowe będą przechowywane, dopóki z Państwa strony nie nastąpi wyrejestrowanie lub zgłoszenie, że nie chcą Państwo już korzystać z danej funkcji. 

Ponadto do przechowywania dochodzi tylko wtedy, gdy istnieją prawne lub umowne wymagania dotyczące przechowywania.

9. Prawa użytkownika

Oprócz prawa do informacji o odnośnych danych oraz do korekty danych, o ile nie zabraniają tego przepisy ustawowe, podmiotowi danych przysługuje również prawo do usuwania lub blokowania swoich danych, a także prawo do odmowy przetwarzania danych. Ponadto podmiotowi danych przysługuje również prawo do przenoszenia danych. 

Ponieważ gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mają Państwo również prawo do jej odwołania. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych wykonywanego na mocy udzielonej zgody przed wycofaniem.

Jeżeli będzie to konieczne, będziemy musieli zweryfikować Państwa tożsamość, zanim będziemy mogli rozpocząć przetwarzanie Państwa wniosku. 

Jeśli mimo starań o prawidłowość i aktualność danych dysponujemy nieprawidłowymi informacjami, zostaną one niezwłocznie skorygowane zgodnie z odpowiednimi wskazówkami.

W przypadku skargi podmiot danych może się zwrócić do odpowiedzialnego urzędu sprawującego nadzór nad ochroną danych.

10. Bezpieczeństwo

Firma TBDS chroni dane, korzystając ze środków technicznych i organizacyjnych, aby zapobiec przypadkowej lub celowej zmianie danych, ich utracie, zniszczeniu lub dostępowi do nich przez nieuprawnione osoby. Podejmowane przez nas środki bezpieczeństwa, jak np. szyfrowanie danych, są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

11. Odnośniki do stron internetowych innych usługodawców

Nasza witryna internetowa może zawierać odnośniki do stron internetowych innych usługodawców. W chwili zamieszczenia odnośnika firma TBDS upewnia się, że strona, do której on prowadzi, nie zawiera nielegalnych treści. TBDS nie ma jednak wpływu na treści podane na stronach, do których zamieszcza odnośniki, i nie może ich stale sprawdzać. Dlatego firma TBDS nie ponosi odpowiedzialności za treści stron, do których prowadzą odnośniki, a które zostaną zmienione po ich zamieszczeniu. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych nie dotyczy stron internetowych innych usługodawców, do których prowadzą zamieszczone odnośniki.

12. Zastrzeżenie

Aby nadążyć za ciągłym rozwojem Internetu, firma TBDS może w każdej chwili dostosować niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych z uwzględnieniem wytycznych w zakresie ochrony danych osobowych.

Stan na: Maj 2021. V2.