Impressum

Wydawca

TB Digital Services GmbH 
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 Monachium

Tel. 00800 / 22 55 07 46
legal@rio.cloud

Kierownictwo

Jan Kaumanns
Stefan Heymann

Sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy Monachium, nr w rejestrze handlowym HRB 234868
NIP DE 314435023

Wskazówka

Informacje dotyczące tej witryny internetowej są stale sprawdzane i aktualizowane. Dostawca ani firma TB Digital Services GmbH nie ponoszą odpowiedzialności za treści i nie gwarantują aktualności, poprawności ani kompletności poszczególnych stron internetowych, do których odsyłają hiperłącza.

Treści i struktura witryny internetowej są chronione prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, w szczególności wykorzystywanie tekstów, fragmentów tekstów, materiałów zdjęciowych, o ile nie oznaczono wyraźnie inaczej, wymaga uprzedniego wyrażenia zgody przez TB Digital Services GmbH.

Firma TB Digital Services GmbH nie wyraża chęci ani nie jest zobligowana do udziału w procesie rozwiązywania sporów przed sądem arbitrażowym ds. konsumenckich.

© TB Digital Services GmbH