RIO jest marką firmy TRATON GROUP. Umowy kontraktowe są zawierane z firmą TB Digital Service GmbH, która jest spółką zależną firmy TRATON GROUP.

OGÓLNE WARUNKI RAMOWE KORZYSTANIA Z PLATFORMY

(„OWH platformy”)

Ogólne warunki ramowe użytkowania platformy (ogólne warunki handlowe) stanowią nieodpłatną umowę ramową między firmą TB Digital Services GmbH a jej użytkownikami, dotyczącą użytkowania platformy RIO na stronie start.rio.cloud. Poniżej znajduje się dokument w wybranym języku.

Pobierz

UMOWA DOT. PRZETWARZANIA ZAMÓWIEŃ

Umowa dot. przetwarzania zamówień reguluje zobowiązania stron w związku z przetwarzaniem danych osobowych zleceniodawcy przez zleceniobiorcę w zakresie ogólnych warunków ramowych, dotyczących użytkowania platformy. Są Państwo zobowiązani do odesłania podpisanej umowy dot. przetwarzania zamówień do firmy TB Digital Services GmbH (szczegóły: patrz umowa).

Pobierz

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH

W związku z użytkowaniem platformy RIO oraz z korzystaniem z możliwych usług na niniejszej platformie gromadzimy i przetwarzamy różne dane osobowe, które są niezbędne do realizacji określonych celów. W części dotyczącej polityki prywatności zawarte są informacje o tym, o które dane w związku z tym chodzi, w jaki sposób są one przetwarzane i jakie mają Państwo prawa w tym zakresie.

Pobierz

TECHNICZNE WARUNKI DOSTĘPU

W części dotyczącej technicznych warunków dostępu opisano wymagania techniczne niezbędne do użytkowania platformy RIO oraz do korzystania z usług na platformie RIO.

Pobierz

LICENCJE OPEN SOURCE

RIO wykorzystuje następujące licencje Open Source:

RIO Box
Platforma RIO i RIO Services

Pobierz

OTWARTY KOD ŹRÓDŁOWY OPROGRAMOWANIA RIO BOX

Oprogramowanie urządzenia RIO Box opiera się na następującym kodzie:

Pobierz