Opis usługi MAN eManager M

Informacje ogólne

Usługa MAN eManager M oferuje użytkownikowi możliwość szczegółowej analizy procesów ładowania i rozładowywania akumulatorów oraz zużycia energii przez jego akumulatorowe pojazdy elektryczne.

W zakładce „Przegląd” użytkownik widzi nie tylko stan naładowania swoich pojazdów i najbliższe terminy odjazdów, ale może również analizować wartości zużycia i rekuperacji na wykresach słupkowych dla jednego pojazdu lub wielu pojazdów.

W zakładce „Historia” użytkownik może wybrać pomiędzy historią akumulatora a historią zużycia oraz wyświetlić procesy ładowania i rozładowywania w określonym przedziale czasu i dla wybranych pojazdów.

W historii akumulatora są zawarte wszystkie istotne dla akumulatora informacje, takie jak prądy ładowania i rozładowania, napięcie akumulatora, błędy ładowania i kilka innych wartości pomocnych przy analizowaniu pracy akumulatora. Historia zapewnia pełną przejrzystość i wgląd w pracę akumulatora i zmiany zachodzące w określonym czasie.  
W historii zużycia użytkownik może sprawdzić stosunek zużycia energii w podziale na napęd, klimatyzację i dodatkowe urządzenia odbiorcze. Dzięki zarejestrowanej temperaturze zewnętrznej można łatwo zinterpretować wartości zużycia klimatyzacji, a następnie zredukować je podczas kolejnej eksploatacji pojazdu poprzez precyzyjne ustawienie klimatyzacji. W analizie zużycia podawana jest również wydajność rekuperacji. Dzięki rekuperacji można znacznie zwiększyć pozostały zasięg pojazdu, a tym samym doprowadzić do zwiększenia efektywności energetycznej.

W usłudze MAN eManager M oprócz zestawień danych historycznych dostępne są również rozszerzone funkcje zarządzania ładowaniem pojazdu (w porównaniu do MAN eManager S). Poziom naładowania akumulatora w % oraz pozostała pojemność akumulatora w km uzupełnione są wskazaniem w kWh. Ponadto wyświetlana jest informacja, które pojazdy aktualnie jeżdżą i powinny znajdować się na trasie, a które nie jeżdżą. Oznacza to, że użytkownik w każdej chwili ma pod kontrolą całą swoją flotę i wie dokładnie, jaki jest status ładowania i poziom naładowania akumulatora dla każdego pojazdu oraz które pojazdy znajdują się w trybie jazdy.

Usługę MAN eManager M można zamówić dla pojazdów MAN Lion’s City E.
Do korzystania z usługi niezbędne jest, by pojazd był dostępny przez łączność radiową w celu przeprowadzenia wymaganej konfiguracji.

Przegląd funkcji

Po przeprowadzeniu aktywacji usługi MAN eManager M można korzystać z następujących funkcji MAN eManager M dla pojazdów MAN Lion’s City E.

Dane pojazdu w historii są dostępne dopiero od dnia wykupienia usługi dla określonego pojazdu. Historia jest dostępna dla maksymalnie 12 miesięcy wstecz.

Funkcja/dane

MAN Lion’s City E

Wykresy zestawień w zakładce „Przegląd”

 • Wartości zużycia ogółem, dla napędu, dodatkowych urządzeń odbiorczych i klimatyzacji w kWh
 • Wartości rekuperacji
 • Przebyty dystans w km

Aby wyświetlić wykresy, użytkownik może wybrać jeden lub więcej pojazdów oraz okres od minimum jednego dnia do maksimum 12 miesięcy.

X

Historia akumulatora wysokonapięciowego w odniesieniu do procesów ładowania i rozładowywania (zakładka „Historia”)

 • Czas trwania procesu ładowania/rozładowywania
 • Wyświetlanie błędów ładowania i opóźnień w historii
 • Pojemność akumulatora HV (wysokiego napięcia) w km/kWh i stan naładowania akumulatora HV w % na początku danego procesu
 • Ilość pobranej/oddanej energii w kWh
 • Prądy ładowania i rozładowania w amperach (średnio, min., maks.)
 • Napięcie akumulatora HV w woltach (średnio, min., maks.)

Aby wyświetlić historię akumulatora, użytkownik może wybrać jeden lub więcej pojazdów oraz okres od minimum jednego dnia do maksimum 12 miesięcy wstecz.

X

Historia zużycia w odniesieniu do procesów ładowania i rozładowywania (zakładka „Historia”)

 • Czas trwania procesu ładowania/rozładowywania
 • Ilość pobranej/oddanej energii w kWh
 • Łączne zużycie w kWh
 • Wykorzystana energia (zużycie) dla napędu, dodatkowych urządzeń odbiorczych i klimatyzacji w kWh
 • Temperatura zewnętrzna w °C (średnio, min., maks.)
 • Przebyta trasa dla operacji rozładowywania w km

Aby wyświetlić historię zużycia, użytkownik może wybrać jeden lub więcej pojazdów oraz okres od minimum jednego dnia do maksimum 12 miesięcy wstecz.

X

Rozszerzone aktualne informacje dotyczące akumulatora wysokonapięciowego

 • Pojemność akumulatora w km i kWh
 • Poziom naładowania akumulatora w %
 • Status jazdy (pojazd na trasie)

X

Informacje dotyczące przesyłania danych

Wszystkie dane zawarte w rozszerzonym zakresie funkcji MAN eManager M są przekazywane do systemu RIO co 5 minut przy włączonym zapłonie lub w trybie ładowania. Aktualność wyświetlanych informacji użytkownik może zawsze określić na podstawie sygnatury czasowej w tabeli.

Wymagania techniczne

Warunkiem korzystania z usługi MAN eManager M jest następujące wyposażenie pojazdów:

MAN Lion’s City E

Urządzenie RIO Box
(którego udostępnienie nie jest ujęte w OWH dot. usługi)

X

VCM (Vehicle Connectivity Manager)

X

ePTM (electric Power Train Manager)

X

Wyposażenie miejsca pracy użytkownika:

 • Komputer stacjonarny (nie dostarczony przez MAN) z aktualnym systemem operacyjnym i nowoczesną przeglądarką internetową w aktualnej wersji.

Stan na: 19.09.2022 r.