Opis usługi MAN eManager S

Informacje ogólne

MAN eManager S to usługa przeznaczona do zarządzania ładowaniem, która umożliwia użytkownikowi planowanie czasów odjazdu pojazdów z wyprzedzeniem. W szczególności w przypadku temperatur ekstremalnych oraz zależnie od potrzeb opcjonalne wstępne przygotowanie (regulacja temperatury) przedziału pasażerskiego może przyczynić się do tego, że nie trzeba będzie zmniejszyć pozostałego zasięgu z powodu klimatyzacji. To oznacza, że autobus opuszcza zajezdnię z odpowiednią temperaturą w przedziale pasażerskim.

W zarządzaniu ładowaniem użytkownik może wybrać pomiędzy ładowaniem natychmiastowym a ładowaniem z programatorem czasowym.

W przypadku ładowania natychmiastowego pojazd jest ładowany zawsze, kiedy tylko zostanie podłączony do stacji ładowania i jest dostępna energia elektryczna. W przeglądzie w systemie RIO użytkownik jest informowany o tym, jak długo pojazd będzie ładowany po podłączeniu do stacji ładowania, do czasu osiągnięcia 100% stanu naładowania akumulatora.

W przypadku ładowania z programatorem czasowym użytkownik może zapisać różne godziny odjazdu dla każdego pojazdu zgodnie z rozkładem jazdy. Najbliższy wymagany czas odjazdu jest przekazywany do pojazdu. Jeśli pojazd jest podłączony do stacji ładowania, proces ładowania zostanie automatycznie rozpoczęty w optymalnym momencie, tak aby gotowość eksploatacyjna pojazdu została osiągnięta w momencie odjazdu. Jeśli pojazd zostanie podłączony do stacji ładowania na krótko przed czasem odjazdu, ładowanie rozpoczyna się automatycznie, jednak pojazd może nie osiągnąć stanu gotowości eksploatacyjnej w żądanym momencie odjazdu. Między innymi w tym przypadku użytkownik otrzyma w przeglądzie w systemie RIO informację o nowym, opóźnionym czasie odjazdu. Po zakończeniu procesu ładowania kolejny wymagany czas odjazdu jest przekazywany do pojazdu.

Jeśli podczas ładowania natychmiastowego lub z programatorem czasowym wystąpi błąd ładowania i ta informacja jest dostępna dla pojazdu, zostanie ona wyświetlona użytkownikowi w systemie RIO.

Oprócz zarządzania ładowaniem, użytkownikowi wyświetlane są ważne informacje dotyczące akumulatora, takie jak status ładowania (odłączony, podłączony, ładowanie, naładowany, błąd, nieznany), stan naładowania akumulatora w % oraz zasięg elektryczny w km.

Usługa MAN eManager S jest dostępna w pełnym zakresie dla pojazdów MAN Lion’s City E, podczas gdy ograniczony zakres funkcji jest oferowany również dla pojazdów MAN eTGE.

Do korzystania z usługi niezbędne jest, by pojazd był dostępny przez łączność radiową w celu przeprowadzenia wymaganej konfiguracji.

Przegląd funkcji

Po przeprowadzeniu aktywacji usługi MAN eManager S można korzystać z następujących funkcji MAN eManager S zależnie od typu pojazdu.

Funkcja/dane

Przegląd wszystkich pojazdów elektrycznych (dla których została wykupiona usługa MAN eManager S) z floty, w formie tabeli z następującymi informacjami:

MAN Lion’s City E

MAN eTGE

Stan naładowania akumulatora / State of Charge (SoC) w %
(częstotliwość: 5 min)

X

X

Szacowany pozostały zasięg w km
(częstotliwość: 5 min)

X

X

Możliwy do wglądu status ładowania akumulatora HV (wysokonapięciowego) dla każdego pojazdu:

Odłączony (pojazd nie jest podłączony do stacji ładowania)

X

X

Podłączony (pojazd jest podłączony do stacji ładowania)

X

X

Ładowanie (pojazd jest podłączony do stacji ładowania i ładuje się)

X

X

Naładowany (pojazd jest podłączony do stacji ładowania i jest naładowany)

X

X

Błąd (pojazd jest podłączony do stacji ładowania, występuje błąd ładowania)

X

-

Nieznany (aktualny status ładowania jest nieznany)

X

X

Wyświetlanie pozostałego czasu ładowania

X

-

Wyświetlanie zapisanej i zaakceptowanej przez pojazd konfiguracji ładowania

X

-

Wyświetlanie gotowości pojazdu po zakończeniu procesu ładowania

X

-

Następujące funkcje pojazdu są wywoływane samoczynnie przez MAN eManager po dokonaniu odpowiedniego wyboru w systemie RIO danego pojazdu:

Ustawienie konfiguracji ładowania akumulatora wysokonapięciowego dla każdego pojazdu w systemie RIO (pojazd jest ładowany zawsze do stanu naładowania akumulatora = 100%).

Po wybraniu trybu ładowania:

  1. Ładowanie natychmiastowe
    W tej konfiguracji pojazd jest ładowany zawsze, kiedy jest podłączony do stacji ładowania i dostępna jest energia elektryczna
  2. Ładowanie z programatorem czasowym
    Dzięki tej konfiguracji użytkownik może stworzyć kilka timerów. Jeden programator czasowy obejmuje przy tym co najmniej jeden dzień tygodnia i dokładnie jeden czas odjazdu.
X-

Po wybraniu trybu regulacji temperatury:

Użytkownik może ustawić wstępne przygotowanie (regulację temperatury) przedziału pasażerskiego w przypadku ładowania natychmiastowego (zał./wył.). Może to prowadzić do większego poboru energii ze stacji ładowania przez pojazd.

X-

Warunek przesyłania danych

MAN Lion’s City E

Jeśli pojazd nie znajduje się w stanie „Zapłon zał.” lub „Ładowanie”, może odbierać nowe konfiguracje ładowania co ok. 60 minut. To oznacza, że po przesłaniu konfiguracji ładowania do pojazdu może minąć do 60 minut, aż pojazd ją otrzyma i prześle potwierdzenie do systemu RIO.

Jeśli pojazd nie posiada połączenia komórkowego, na przykład z powodu awarii sieci, przesyłanie konfiguracji ładowania nie jest możliwe. W każdej chwili i także w takim przypadku użytkownik może rozpocząć ładowanie natychmiastowe bezpośrednio w pojeździe.

Informacje dotyczące stanu naładowania akumulatora oraz szacowanego zasięgu są przesyłane cyklicznie z częstotliwością co 5 minut i wyświetlane w systemie RIO. Wszystkie dalsze informacje, takie jak status ładowania (odłączony, podłączony, ładowanie, naładowany, błąd, nieznany), wyświetlanie gotowości do jazdy oraz wyświetlanie pozostałego czasu ładowania są przesyłane do systemu RIO i wyświetlane na podstawie zdarzeń.

MAN eTGE

Pojazd przekazuje dane, jeśli zapłon jest włączony i połączenie komórkowe jest nawiązane.

Wymagania techniczne

Warunkiem korzystania z usługi MAN eManager S jest następujące wyposażenie pojazdów:

MAN Lion’s City E

MAN eTGE

Urządzenie RIO Box (którego udostępnienie nie jest ujęte w OWH dot. usługi)

X

-

VCM (Vehicle Connectivity Manager)

X

-

ePTM (electric Power Train Manager)

X

-

Moduł telematyczny LINK 640 marki Webfleet

-

X

Wyposażenie miejsca pracy użytkownika:

  • Komputer stacjonarny (nie dostarczony przez MAN) z aktualnym systemem operacyjnym i nowoczesną przeglądarką internetową w aktualnej wersji.

Stan na: 19.09.2022 r.