Opis Usługi MAN ServiceCare M

Informacje ogólne

Usługa MAN ServiceCare M stanowi ofertę do samodzielnego lub proaktywnego zarządzania pracami serwisowymi. Usługa może być wykorzystywana dla całej floty.

Samodzielne zarządzanie pracami serwisowymi zapewnia maksymalną elastyczność. Można samodzielnie zdecydować, jakie dane serwisowe będą przekazywane autoryzowanej stacji obsługi MAN, by w ten sposób zyskać oszczędność czasu, lub we własnym zakresie zarządzać danymi serwisowymi. 

Proaktywne zarządzanie pracami serwisowymi gwarantuje doskonały stan techniczny pojazdów dzięki przewidującemu planowaniu i inteligentnemu łączeniu oczekujących terminów prac serwisowych. Prowadzi to do osiągnięcia maksymalnej dostępności pojazdów, podwyższenia wartości odsprzedaży oraz stanowi ułatwienie codziennej pracy.

W każdym przypadku pragniemy zapewnić optymalną dostępność floty.

Ponadto klient może w każdej chwili sprawdzić online terminy, status konserwacji, komponenty wymagające naprawy oraz informacje dotyczące usterek (przesyłane przez aplikację MAN Driver) oraz otrzymywać przez e-mail zawiadomienia o oczekujących pracach serwisowych. Oprócz danych serwisowych przekazywane są też stany napełnienia (paliwo, AdBlue, olej silnikowy i płyn do spryskiwaczy). Przekazywane są także informacje o stanie klocków hamulcowych, a w przypadku dostępnego systemu nadzoru ciśnienia powietrza w oponach MAN (TPM) – również informacje o aktualnym ciśnieniu w oponach.

Jako informacje dotyczące konserwacji udostępniane są istniejące komponenty, np. wymiana oleju silnikowego, przegląd okresowy. W każdym przypadku korzystanie z przekazywanych danych jest zależne od konfiguracji danego pojazdu.

Dodatkowo oprócz danych przesłanych z pojazdu Użytkownik może wprowadzić własne komponenty i terminy ich konserwacji. W ten sposób można na przykład planować konserwację dodatkowych elementów pojazdu lub dodatkowe przeglądy warunkowane stopniem eksploatacji.

Przegląd funkcji

Po utworzeniu pojazdów floty w obszarze administracyjnym na platformie RIO i zakupie cyfrowej usługi MAN ServiceCare M dla tych pojazdów za pośrednictwem Marketplace, można korzystać z następujących funkcji MAN ServiceCare M dla pojazdów różnych kategorii:

Funkcja/dane

Samochód ciężarowy MAN

Autobus MAN

Van MAN

Pojazd inny niż MAN (RIO Box w trybie FMS)

Dane podstawowe w MAN ServiceCare

 • Dane pojazdu
 • Umowy serwisowe
 • Przedłużenia gwarancji
 • Zamawianie usług w MAN ServiceCare
 • Przyporządkowanie warsztatu

X

X

Częściowo
dostępne

Częściowo dostępne
[1]

Widok stanu wszystkich dostępnych komponentów wymagających serwisowania

X

X

X (standard FMS)

X (standard FMS) [2]

Podgląd liczby kilometrów lub dni pozostałych do kolejnego serwisowania

X

X

X (standard FMS)

X (standard FMS)

Samodzielne zarządzanie pracami serwisowymi i naprawami. Przekazywanie komponentów wymagających konserwacji do autoryzowanej stacji obsługi MAN lub samodzielne przejęcie koordynacji i napraw

X

X

Częściowo dostępne

X

Podgląd poziomów napełnienia płynów

 • AdBlue
 • Olej silnikowy
 • Paliwo
 • Płyn do spryskiwaczy

X

X

Częściowo dostępne [3]

Widok stanu klocków hamulcowych

X

X

Niedostępne

Niedostępne

Podgląd wartości ciśnienia w oponach (przy dostępnym systemie nadzoru ciśnienia powietrza w oponach MAN TPM)

X

X

Lista zgłoszeń szkód wysłanych przez aplikację MAN Driver (zgłoszonych przez kierowcę)

X

Niedostępne

Wykaz komponentów wymagających serwisowania wraz z terminem

X

X

X

X

Dla pojazdów ciężarowych z modułem Telematik Bord 2 (TBM2) musi zostać ponadto aktywowany produkt „MAN Bridge”, w porównaniu z urządzeniem RIO Box może dojść do następujących ograniczeń (patrz opis usługi MAN Bridge):

 • Różnice w jakości danych / dostępności danych / wysyłaniu danych
 • Różnice w zakresie funkcjonowania w porównaniu z urządzeniem RIO Box / brak wykorzystania kolejnych wersji produktu

Warunek przesyłania danych

Dane dotyczące konserwacji i pozostałe dane dotyczące stanu pojazdu przekazywane są raz dziennie i zapisywane w chmurze. Wyświetla się zawsze najbardziej aktualny dostępny stan. Do przesyłania danych pojazdu zapłon pojazdu musi być włączony, a silnik wyłączony. Ten stan powinien trwać przez kilka sekund, tak aby możliwe było uruchomienie urządzeń sterujących, a tym samym przekazanie sygnału. Ponadto musi być nawiązane połączenie zdalne pomiędzy nadajnikiem RIO a platformą.

Wymagania techniczne

Warunkiem korzystania z usługi MAN ServiceCare M jest odpowiednie wyposażenie pojazdów:

 

Samochód ciężarowy MAN

Autobus MAN

Van MAN

Pojazd inny niż MAN (RIO Box w trybie FMS)

Urządzenie RIO Box / TBM3 (którego udostępnienie nie jest ujęte w OWH dot. usługi)

X

X

X

X

Alternatywnie

Korzystanie z TBM2 z wersją oprogramowania od 3.2 i aktywowanej usługi MAN Bridge (informacje o wersji oprogramowania TBM2 można uzyskać w stacji obsługi serwisowej MAN)

X

Niedostępne

Niedostępne

X

Warunkiem korzystania z usługi MAN ServiceCare M jest następujące wyposażenie stanowiska pracy:

 • Komputer stacjonarny (nie dostarczony przez MAN) z aktualnym systemem operacyjnym i nowoczesną przeglądarką internetową w aktualnej wersji.

Inne

W zależności od typu pojazdu, jego konfiguracji oraz zamontowanego modułu Telematik Bord („TBM”) dane mogą nie być widoczne w ogóle lub tylko w ograniczonym zakresie. Przez TBM rozumie się moduł RIO Box lub w przypadku samochodu ciężarowego również TBM2. Poza autoryzowaną stacją obsługi MAN wgląd do danych posiada także właściwy dystrybutor krajowy MAN w celu zagwarantowania jakości świadczonej usługi MAN ServiceCare M. 

Usługa MAN ServiceCare jest dostępna w wymienionych krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy.


[1] Przesyłane dane pojazdu FMS oraz przyporządkowanie warsztatu

[2] Przesyłane dane serwisowe FMS

[3] Istniejące dane: AdBlue, paliwo


Stan na: 19.09.2022 r.