Opis usługi Perform

Informacje ogólne

Usługa Perform zapewnia klientowi bardziej szczegółowy przegląd danych dotyczących rozmieszczenia pojazdów. Dodatkowo dostępne są dalsze funkcje, jak np. ocena kierowcy, analiza kategorii prędkości lub zużycia paliwa.

Przegląd funkcji

Po utworzeniu pojazdów floty w obszarze administracyjnym RIO na platformie RIO i zakupie dla tych pojazdów usługi Perform za pośrednictwem Marketplace można korzystać z następujących funkcji Perform w ramach analizy eksploatacji dla następujących kategorii pojazdów:

Funkcja/dane

Samochód ciężarowy MAN

Autobusy

Van MAN
(RIO Box w trybie FMS)

Pojazd inny niż MAN
(RIO Box w trybie FMS)
[2]

Autokar
(MAN & Neoplan)
MAN InterCity &
MAN City

Przesyłanie informacji o aktualnych parametrach eksploatacyjnych 1x co 15 minut

X

XX

X

X

Okres przechowywania danych w formie zagregowanej [1]

X

do 25 miesięcy10 dni

X

X

Ocena pedału hamulca

X

XNiedostępne

X

X

Ocena pedału przyspiesznika

X

XNiedostępne

X

X

Ocena nadmiernej prędkości

X

XNiedostępne

Niedostępne

X

Ocena hamowania silnikiem

X

XNiedostępne

Niedostępne

X

Ocena tempomatu

X

XNiedostępne

X

X

Emisja CO2

X

XX

X

X

Średnie zużycie eksploatacyjne

X

XX

X

X

Średni zakres zużycia eksploatacyjnego

X

XX

Niedostępne

X

Średnie zużycie paliwa podczas jazdy

X

XX

X

X

Średnie zużycie paliwa podczas postoju

X

XX

X

X

Średni całkowity ciężar

X

NiedostępneX

Niedostępne

X

Średnia prędkość

X

XX

X

X

Efektywność

X

NiedostępneNiedostępne

Niedostępne

X

Dni eksploatacji

X

XX

X

X

zużycie eksploatacyjne

X

XX

X

X

Długość trasy

X

XX

X

X

Czas jazdy

X

XX

X

X

Czas pracy silnika

X

XX

X

X

Okres wytrzymałości

X

XX

X

X

Analiza floty

X

XCzęściowo obsługiwane

X

X

Analiza jazdy

X

XCzęściowo obsługiwane

X

X

Pobieranie danych eksploatacyjnych

X

XNiedostępne

X

X

Intensywność eksploatacji

X

X

X

X

Rodzaj zastosowania

X

X

X

X

Ruch drogowy

X

X

X

X

Profil wysokości

X

X

X

X

 

W ramach przetwarzania informacji przedstawionych w formie tabeli, obowiązują następujące zasady:

 • Zapisywane i przetwarzane są dane osobowe dotyczące stylu jazdy kierowcy (nazwisko kierowcy oraz nr ID karty kierowcy) dla różnych kategorii oceny i na tej podstawie ustalane są oceny częściowe oraz ocena łączna.
 • Oceny częściowe dokonywane są dla następujących danych:
  • Jazda w trybie hamowania silnikiem
  • Stosowanie układów hamulcowych
  • Jazda z nieekonomiczną prędkością
  • Korzystanie z pedału przyspiesznika lub funkcji kickdown
  • Korzystanie z tempomatu
 • Możliwe jest porównywanie różnych kierowców pod względem stylu jazdy (ocena częściowa lub ocena łączna).
 • Dane są wyświetlane na frontendzie i można je wyeksportować lub wydrukować w postaci pliku Microsoft Excel lub Adobe PDF.
 • Wstępnie zdefiniowane raporty (Reports) można generować w sposób zsynchronizowany oraz ręcznie. Aktualne i historyczne raporty są dostępne do pobrania.
 • Oceny mogą być udostępniane kierowcy do korzystania w pojazdach MAN za pośrednictwem „MAN DriverApp”; w tym celu manager floty musi zaprosić kierowcę, a ten musi zarejestrować się na platformie RIO i zainstalować odpowiednią aplikację mobilną na swoim telefonie komórkowym.
 • W przypadku pojazdów innych niż MAN („FMS-Truck”) dostępny musi być tzw. „Interfejs FMS” (Fleet Management System) i aktywowany zgodnie z „Doposażenie w RIO Box (TBM 3)”; szczegóły dotyczące FMS dostępne są na stronie internetowej fms-standard.com
 • Ocena (częściowa i całościowa) oraz intensywność eksploatacji stanowią własne rozwiązania MAN, dlatego nie są znormalizowane. Oceny i intensywność eksploatacji nie są zatem porównywalne z analizami eksploatacji oferowanymi przez innych producentów.
 • Ocena kierowcy oraz intensywność eksploatacji mogą przedstawiać jedynie tendencję i są częściowo subiektywne.
 • Warunki eksploatacji, a tym samym także intensywność eksploatacji, są uzależnione m.in. od jakości/dostępności danych od usługodawcy zewnętrznego i mogą się różnić w zależności od regionu.
 • Nie wszystkie istotne warunki ramowe są uwzględniane, jak np. typ pojazdu, warunki pogodowe czy opór toczenia i powietrza.

 

Wymagania techniczne

Samochód ciężarowy MAN

Autobusy

Van MAN

Pojazdy marki innej niż MAN (RIO Box w trybie FMS)

Autokar
(MAN & Neoplan)
MAN InterCity &
MAN City

Urządzenie RIO Box (którego udostępnienie nie jest ujęte w OWH dot. usługi)

X

X

X

X

X

Analiza wydajności kierowcy: zamontowany, tachograf cyfrowy

X

XUsługa nie jest dostępna
dla pojazdu tej kategorii

X

X

Warunkiem korzystania z usługi Perform jest następujące wyposażenie stanowiska pracy:

 • Komputer stacjonarny (nie dostarczony przez MAN) z aktualnym systemem operacyjnym i nowoczesną przeglądarką internetową w aktualnej wersji.

Inne

 • Usługa Perform przechowuje dane pojazdu od ostatniej aktywacji usługi. Jeśli usługa została zdezaktywowana i ponownie aktywowana, to dane są dostępne tylko od momentu ponownej aktywacji
 • Ocena kierowcy wymaga jednoznacznego przyporządkowania pojazdu do kierowcy. W tym celu:
  • Oceniany kierowca musi być zalogowany za pomocą karty kierowcy od momentu rozpoczęcia analizy („karta włożona”)
  • Na zakończenie okresu analizy oceniany kierowca musi prawidłowo wylogować kartę kierowcy („karta wyjęta”)
  • Podczas logowania i wylogowania zapłon pojazdu musi być włączony, a moduł RIO Box gotowy do pracy. Ponadto konieczne jest połączenie komórkowe pomiędzy RIO Box a portalem. Ten stan jest sygnalizowany przez zieloną diodę świetlną świecącą światłem ciągłym
 • W przypadku pojazdów FMS: niezbędne do analizy sygnały interfejsu FMS mogą nie być transmitowane częściowo lub wcale w zależności od producenta, modelu, wyposażenia i konfiguracji pojazdu. Mogą wówczas występować ograniczenia związane z ustalaniem ocen cząstkowych i całkowitych; przed zamówieniem usługi należy skontaktować się z osobą kontaktową pod adresem aftersales@rio.cloud.

[1] Dane są dostępne do miesięcznych analiz

[2] W przypadku pojazdów FMS: niezbędne do analizy sygnały interfejsu FMS mogą nie być transmitowane częściowo lub wcale w zależności od producenta, modelu, wyposażenia i konfiguracji pojazdu. Mogą wówczas występować ograniczenia związane z ustalaniem ocen cząstkowych i całkowitych.


Stan na: 19.09.2022 r.