W drogę do RIO:
RIO podbija Amerykę Łacińską

- Wprowadzenie platformy RIO do Ameryki Łacińskiej przy współpracy z Volkswagen Caminhões e Ônibus

Prowadzony obecnie test akceptacji klienta w Brazylii

- Wyposażenie wszystkich samochodów ciężarowych i autobusów marki VW w urządzenie RIO Box od 2019 roku

Po udanym starcie w Europie RIO wykonuje kolejny krok: uruchomienie platformy RIO wraz z dostępnymi na niej usługami cyfrowymi w Ameryce Łacińskiej. Obecnie zespół RIO przeprowadza w Brazylii sześciomiesięczny test akceptacji klientów, który potrwa do marca 2019 roku. Od przyszłego roku platforma RIO będzie dostępna dla wszystkich klientów z Ameryki Łacińskiej: w 2019 roku pojazdy Euro 5 produkowane przez Volkswagen Caminhões e Ônibus po raz pierwszy będą fabrycznie wyposażone w RIO Box.

RIO, otwarta platforma w chmurze oraz cyfrowa marka należąca do przedsiębiorstwa TRATON GROUP, łączy w sieć wszystkich uczestników ekosystemu transportu i logistyki oraz oferuje szerokie spektrum usług cyfrowych. „W firmie Volkswagen Caminhões e Ônibus wierzymy w wizję RIO. Dlatego jest dla nas ważne, że możemy zaoferować RIO również naszym klientom w Ameryce Łacińskiej”, powiedział Roberto Cortes, dyrektor generalny firmy Volkswagen Caminhões e Ônibus. „Współpracujemy z zespołem RIO nad dalszym rozwojem usług cyfrowych i dostosowujemy je specjalne do potrzeb klientów z krajów latynoamerykańskich”.

Wspólny rozwój: testowanie usług

Zespoły RIO i Volkswagen Caminhões e Ônibus do marca 2019 roku będą przeprowadzać badania terenowe przy udziale brazylijskich klientów, by ustalić, czy przygotowana oferta spełnia ich oczekiwania. Sprawdzone w Europie usługi zostaną wspólnie przetestowane i odpowiednio dostosowane. RIO i Volkswagen Caminhões e Ônibus wraz z klientami rozpoczynają również opracowywanie pierwszej usługi specyficznej dla regionu: RIO Security. Koncentruje się ona przede wszystkim na bezpieczeństwie samochodów ciężarowych, trasy i ładunku, a w przypadku agencji oceny ryzyka ma zapewniać najwyższy stopień technologii zabezpieczenia ładunku.

Dodatkowo istniejące usługi RIO są opracowywane na miejscu specjalnie pod kątem określonych regionów. Centralny punkt stanowią przy tym lokalne uwarunkowania logistyczne i potrzeby klientów, jak na przykład czas pracy kierowców – główne cechy RIO pozostają jednak zachowane. Jan Kaumanns, dyrektor generalny RIO, wyjaśnia: „Nasza skuteczna koncepcja sprawdzi się również w Ameryce Łacińskiej, ponieważ jesteśmy przekonani, że nowoczesne usługi logistyczne muszą być proste, elastyczne i pozbawione biurokracji! RIO stawia na nieskomplikowaną rejestrację, otwartość na współpracę z firmami partnerskimi oraz usługi dostosowane do wymagań pojazdu, które można codziennie zamawiać bądź też z nich rezygnować”.

Również w Ameryce Łacińskiej Marketplace będzie głównym punktem zamawiania usług cyfrowych, takich jak śledzenie pojazdu, komunikacja z kierowcą, analiza jazdy i wydajności, cyfrowe zarządzanie konserwacją lub dane z tachografów. Partnerzy regionalni – także z Argentyny, Meksyk i Chile – jak na przykład Omnilink, Continental, Pirelli Cyberfleet, PST Positron, Bosch i DriveUp, również będą mogli w przyszłości oferować swoje usługi w Marketplace. Usługi na platformie przeznaczone są z jednej strony dla ciężkich pojazdów transportowych, pokonujących długie trasy z zakładu do centrum dystrybucji. Z drugiej strony ułatwiają realizowanie dostaw w miastach również mniejszym pojazdom ciężarowym.

RIO w produkcji seryjnej

Od 2019 roku firma Volkswagen Caminhões e Ônibus, jako pierwszy partner przedsiębiorstwa OEM, będzie wyposażać swoje pojazdy Euro 5 w RIO Box. Seryjny montaż planowany jest między innymi w modelach MAN TGX oraz VW Constellation i Delivery. „Szczególnie cieszy nas fakt, że możemy zapewnić bezpłatne doposażenie 4000 samochodów ciężarowych dla klientów firmy Volkswagen”, wyjaśnia Roberto Cortes. „Wszyscy klienci z obowiązującą umową serwisową otrzymają nie tylko bezpłatny montaż RIO Box, lecz mogą także bezpłatnie korzystać z usługi RIO Essentials. Jesteśmy bardzo dumni, że mamy okazję zaoferować taką wartość dodaną”. Moduł RIO Box pełni funkcję interfejsu pomiędzy pojazdem a systemem i można go dodatkowo zamontować w każdym samochodzie ciężarowym z odblokowanym interfejsem FMS.

Zdjęcia do pobrania

ZDJĘCIE 1

Roberto Cortes, CEO firmy Volkswagen Caminhões e Ônibus, wita usługi RIO w Ameryce Łacińskiej.
© Volkswagen Caminhões e Ônibus

Pobierz

ZDJĘCIE 2

W 2019 roku pojazdy produkowane w zakładach Volkswagen Caminhões e Ônibus będą fabrycznie wyposażone w urządzenia RIO Box.
© Volkswagen Caminhões e Ônibus

Pobierz

Proszę używać zdjęć tylko na potrzeby redakcji. Nie zezwala się na ich wykorzystywanie do celów promocyjnych.