Produktspecifikation för Compliant

Allmän information

Compliant är en tjänst för kunder som måste ladda ner och övervaka uppgifter från färdskrivare och förarkort.

Compliant gör det möjligt för kunder att ladda ner, lagra samt exportera färdskrivar- och förarkortsuppgifter från kontoret.

Compliant erbjuder kunderna möjligheten till Remote Download av uppgifter från färdskrivare och förarkort. Uppgifterna i färdskrivarna och förarkorten laddas ner automatiskt när fordonet startas. De nedladdade uppgifterna lagras i RIO Cloud. Kunden har möjligheten att hämta de lagrade uppgifterna och spara dem lokalt på datorn med exportfunktionen.

Produktöversikt

Efter att man har placerat fordonen från fordonsparken i RIO-administratörsfältet på RIO-plattformen samt när Compliant-servicen för dessa fordon har köpts på marknaden, kan följande tjänster från Compliant användas för de olika fordonskategorierna:

Funktioner/data

MAN lastbil

MAN Buss

MAN Van

Icke MAN-varumärke (RIO Box)

Automatisk Remote Download av uppgifter från färdskrivare och förarkort

X

X

X

X

Lagring av nedladdade uppgifterna i RIO Cloud

X

X

X

X

Export av de uppgifter som är lagrade lokalt på datorn

X

X

X

X

Tekniska krav

För att kunna använda Compliant måste dina fordon vara utrustade med följande:

MAN lastbil

MAN Buss

MAN Van

Icke MAN-varumärke (RIO Box)

En RIO-box (tillhandahålls inte som en del av tjänstevillkoren)

X

X

X

X

En färdskrivare som är kompatibel med Remote Download (tillhandahålls inte av MAN) och som har en företagsspärr installerad via företagskort

X

X

X

X

För att kunna använda Compliant måste din arbetsplats vara utrustad med följande:

  • Dator (tillhandahålls inte av MAN) med uppdaterat Windows-operativsystem och modern webbläsare med uppdaterad version.
  • Windowsprogramvara (tillhandahålls inte av MAN) som måste finnas installerad på terminalen med internetanslutning.
  • Företagarkort (tillhandahålls inte av MAN)
  • Kortläsare (tillhandahålls inte som en del av tjänstevillkoren)

Övrigt

För att kunna använda tjänsten Compliant på ett optimalt sätt rekommenderar vi:

  • att alltid ha din dator påslagen. att starta om datorn en gång per dag.
  • att alltid låta Windowsprogramvaran (Remote Download-applikation) köras i bakgrunden och inte stänga ner den.
  • att kortläsaren alltid ska vara ansluten till datorn med isatt företagarkort.
  • att öppna användningen av färdskrivartjänsterna på RIO-plattformen med jämna mellanrum (minst en gång per vecka) för att kontrollera de lagrade uppgifterna.
  • För att minska nedladdningstiden vid större fordonsparker kan ett flertal kortläsare med flera företagarkort anslutas till datorn. Endast på detta sätt kan uppgifter från flera fordon laddas ner samtidigt.

Version: 19.09.2022