Dataskydd

1. Allmän information

a) Inledning

Att skydda dina rättigheter vid behandlingen av personuppgifter är en viktig fråga för TB Digital Services GmbH (TBDS). Vi behandlar de personuppgifter som samlas in vid besök på vår webbplats i enlighet med de rättsliga bestämmelserna i det land där den instans som ansvarar för behandlingen av uppgifterna har sitt säte. 

Utöver detta har företagen i MAN-gruppen förbundit sig att följa en bindande koncernriktlinje avseende ett omfattande och enhetligt skydd av personuppgifter. Det innebär att alla företag i MAN-gruppen världen över säkerställer en skyddsnivå som är jämförbar med den i Tyskland och Europeiska unionen. 

Våra medarbetare har dessutom tystnadsplikt och är skyldiga att skydda sådana personuppgifter som överlåts till oss.

b) Ansvarig instans och kontaktperson

Den instans som är ansvarig för dina personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen är TBDS.

Vid allmänna och dataskyddsrelaterade frågor ber vi dig kontakta den ansvariga kontaktperson som du hittar under rubriken ”Kontakt” eller i den rättsliga informationen. 

2. Information om denna webbplats

Med denna dataskyddspolicy informerar vi dig om vilka personuppgifter vi samlar in, behandlar och använder när du besöker denna webbplats och hur vi gör detta. 

”Personuppgifter” är alla uppgifter som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Följande information gäller inte företag som inte ägs eller kontrolleras av TB Digital Services GmbH och inte personer som inte är anställda av eller uppdragstagare till TB Digital Services GmbH.

3. Registrering av allmän information och anonyma användningsdata

När du besöker vår webbplats registreras uppgifter av allmän karaktär automatiskt. Dessa uppgifter innehåller vilken typ av webbläsare som används, det operativsystem som används, din internetleverantörs domännamn, den webbplats du besöker hos oss samt teknisk information om ditt besök (https/http-metod, https/http-version, https/http-statuskod, längd på överförda data) och liknande. Detta är uteslutande uppgifter som inte kan användas för att identifiera dig som person. Sådana data genereras även när du besöker alla andra webbplatser på internet. Detta är alltså inte en specifik funktion för just den här webbplatsen. 

Uppgifter av denna typ samlas endast in i anonymiserad form och används av oss för statistiska ändamål. Ju bättre förståelse vi har för dina önskemål, desto snabbare hittar du den information du söker på våra webbsidor.

4. Insamling och behandling av personuppgifter

a) Enkel navigering på webbplatsen

När du besöker vår webbplats sparar vår webbserver som standard den IP-adress som används för att få åtkomst till webbplatsen, samt datum och tidpunkt för besöket.

b) Användning av webbapplikationer

När du använder våra webbapplikationer kan dessutom sådan information sparas som krävs för att den aktuella applikationen ska kunna användas på ett effektivt sätt (språk, sessions-ID, konfiguratorsteg, data som har valts i konfiguratorn).

c) Registrering via onlineformulär

Ytterligare personuppgifter samlas endast in om du tillhandahåller dessa frivilligt och om detta krävs för syftet i fråga, t.ex. i samband med en registrering (användar-ID), ett abonnemang, en enkät, en tävling eller för att genomföra ett avtal.

d) Användning av cookies

En cookie är en liten datafil som sparas på din enhet och som innehåller uppgifter som exempelvis personliga sidinställningar och inloggningsinformation. Denna datafil skapas av den webbserver som du har upprättat en anslutning till via din webbläsare och skickas sedan till dig. I allmänhet använder vi cookies för att analysera intresset för våra webbsidor samt för att förbättra användarvänligheten på dessa sidor. Du kan besöka våra webbsidor även utan cookies. Om du vill använda våra webbsidor fullt ut och på bästa sätt bör du dock godkänna sådana cookies som möjliggör att vissa funktioner kan användas eller som gör användningen smidigare. TB Digital Services GmbH använder cookies för att göra innehållet mer användarvänligt, effektivt och säkert. Våra cookies innehåller inga personspecifika uppgifter. 

Genom att använda våra webbsidor godkänner du att sådana cookies används om cookies är tillåtna i dina webbläsarinställningar. De flesta webbläsare har standardinställningen att tillåta alla cookies. Du kan dock ställa in din webbläsare så att cookies visas innan de sparas. Du kan också välja att endast tillåta eller blockera vissa cookies eller att blockera cookies i allmänhet.

Observera att dessa ändringar av inställningarna endast gäller den aktuella webbläsaren. Om du använder olika webbläsare eller byter till en annan enhet måste du ändra inställningarna igen. Du kan också när som helst radera cookies från din enhet. Information om inställningarna för cookies, hur du ändrar dem och hur du raderar cookies hittar du i hjälpavsnittet för din webbläsare.

Nedan hittar du en lista över de vanligaste typerna av cookies och i vilket syfte de används.

 

Sessionscookies
När du besöker en webbplats lagras en sessionscookie tillfälligt i datorns minne. Denna cookie identifierar dig under tiden du är aktiv på webbplatsen för att till exempel förhindra att du måste logga in varje gång du går till en ny sida. Sessionscookies raderas när du loggar ut eller upphör att gälla så snart din session automatiskt går ut.

 

Permanenta cookies eller protokollcookies   
En permanent cookie eller protokollcookie lagrar en fil på din dator under en bestämd tidsperiod som avgörs av utgångsdatumet. Dessa cookies gör att en webbplats kommer ihåg din information och dina inställningar nästa gång du besöker den. Det gör åtkomsten snabbare och smidigare, eftersom du till exempel inte behöver ange din språkinställning för vår portal på nytt. En sådan cookie raderas automatiskt när utgångsdatumet passeras om du besöker den webbplats som har genererat denna cookie.

 

Förstapartscookies
Dessa cookies sätts av webbplatsen själv (samma domän som i webbläsarens adressfält) och kan endast läsas av den aktuella webbplatsen. Dessa cookies används i regel för att spara information (till exempel dina inställningar) som sedan används vid ditt nästa besök på webbplatsen. 

 

Tredjepartscookies
Tredjepartscookies kommer från andra leverantörer än den aktuella webbplatsens innehavare. De kan till exempel användas för att samla in information till marknadsföring, användarspecifikt innehåll och webbstatistik.

e) Google Analytics

Vår webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Även Google Analytics använder cookies. I detta fall handlar det om cookies från Google själva (Google Analytics-cookies) och så kallade tredjepartscookies (DoubleClick-cookies). Den information om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) som dessa cookies registrerar överförs till en server som tillhör Google Inc. i USA och lagras där. Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen för vår räkning, för att sammanställa rapporter om aktiviteten på webbplatsen till oss och för att tillhandahålla andra tjänster som är kopplade till webbplatsanvändningen och internetanvändningen, särskilt funktioner för displayannonser såsom remarketing, rapporter om visningar i Google Display-nätverket, integrering av DoubleClick Campaign Manager eller Google Analytics-rapporter avseende demografi och intressen. Google kan också komma att överföra denna information till tredje part om detta krävs enligt lag eller om denna tredje part behandlar personuppgifter på uppdrag av Google. Google kommer inte att koppla ihop din IP-adress med andra uppgifter från Google. 

Genom att använda denna webbplats godkänner du att Google behandlar dina insamlade uppgifter på det sätt och för det syfte som anges ovan. Observera att vår webbplats använder Google Analytics med tillägget ”anonymizeIp()” för att förbättra skyddet av personuppgifter. IP-adresser registreras och behandlas därmed endast i förkortad form. Det innebär att vi inte kan göra någon direkt koppling till dig som person när vi analyserar användningen av vår webbplats. Du kan blockera användningen av Google Analytics-cookies med hjälp av ett tillägg i din webbläsare. På så sätt kan du utnyttja din rätt att motsätta dig att Google Analytics samlar in, behandlar och använder personuppgifter med framtida verkan. För att göra detta kan du installera ett insticksprogram från Google Analytics som blockerar insamling av besöksdata. Då förhindrar du att Google Analytics sparar information om dina besök på olika webbplatser. 

Mer information och instruktioner för hur du laddar ner och installerar detta insticksprogram hittar du på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ett alternativ, som även fungerar för användare med mobila enheter, är att använda en opt-out-cookie. Om du använder den länken sätts en cookie och Google Analytics kommer inte längre att registrera din aktivitet. Klicka här för att blockera registrering via Google Analytics.

Du kan inaktivera Google Analytics för displayannonser och anpassa annonserna i Google Display-nätverket genom att gå till annonsinställningarna: https://adssettings.google.se/authenticated

f) Google DoubleClick

DoubleClick by Google är en tjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). DoubleClick by Google använder cookies för att visa relevanta reklamannonser för dig. Din webbläsare tilldelas då ett pseudonymt identifikationsnummer (ID) för att kontrollera vilka annonser som visas i din webbläsare och vilka annonser du har klickat på. Dessa cookies innehåller inga personuppgifter. Användningen av DoubleClick-cookies innebär att Google och deras partnerwebbplatser kan aktivera annonser baserat på tidigare besök på vår webbplats eller andra webbplatser på internet. Den information som dessa cookies registrerar överförs till en server i USA och lagras där för att sedan utvärderas av Google. Google överför endast uppgifter till tredje part om det krävs enligt lag eller om det sker inom ramen för ett personuppgiftsbiträdesavtal. Google kommer inte att koppla ihop dina uppgifter med annan information som har registrerats av Google. 

Genom att använda våra webbsidor godkänner du att Google behandlar dina insamlade uppgifter enligt den metod för behandling av personuppgifter som beskrivs ovan och för det syfte som anges. Du kan förhindra att cookies sparas genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Detta kan dock innebära att du inte kan använda alla funktioner på våra webbsidor fullt ut. Dessutom kan du förhindra att de uppgifter som samlas in via cookies och som är kopplade till din användning av webbplatserna registreras och behandlas av Google. Detta gör du genom att ladda ner och installera insticksprogrammet för blockering av DoubleClick som finns tillgängligt på länken nedan. Du kan också inaktivera DoubleClick-cookies på webbplatsen för Digital Advertising Alliance på följande länk.

g) Google reCaptcha

Av säkerhetsskäl använder denna webbplats reCaptcha, en tjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Denna tjänst fastställer om det är en människa eller en robot som anger information i ett internetformulär och används för att förhindra missbruk av olika tjänster. I samband med detta överförs din förkortade IP-adress och eventuella andra uppgifter som behövs för tjänsten till Google. Det är endast i undantagsfall som den fullständiga IP-adressen överförs till en av Googles servrar i USA och förkortas där. De uppgifter som samlas in från din webbläsare i samband med att reCaptcha används sammanförs inte med andra uppgifter som Google har. Mer information om Googles sekretesspolicy hittar du på: https://policies.google.com/privacy?hl=se

h) Användning av databaserna GeoLite2 och GeoIP2 för geolokalisering

Användningsbaserad onlinereklam, även kallad targeting, gör det möjligt för annonserande företag att placera användaren i en målgrupp för riktad reklam. Med hjälp av denna information är det möjligt att visa anpassad reklam. 

För detta syfte använder vi QUISMA Media Platform (QMP), som tillhandahålls av QUISMA GmbH, Rosenheimer Straße 145d, 81671 München, för att samla in anonymiserade uppgifter på vår webbplats och lagra dessa. När du besöker vår webbplats sparas en cookie på din dator. Det innebär att vi samlar in information om din aktivitet på de webbplatser du har besökt (till exempel surfbeteende, besökta undersidor på internet, reklambanners du har klickat på etc.). Utifrån dessa uppgifter skapas användningsprofiler med pseudonymer som inte kan härledas till dig som person, vilket innebär att du inte kan identifieras. 

När du besöker andra webbplatser vars innehavare samarbetar med QUISMA GmbH eller deras partner kan det innebära att du ser riktade annonser med innehåll som är relevant för dig. 

Den metod som beskrivs ovan är ett exempel på så kallad retargeting där en cookie med relevant information tillåter att din webbläsare känns igen anonymt, vilket gör att annonser för en webbplats sedan kan visas på andra, externa webbplatser. 

Mer information om den teknik som används i samband med detta och om dataskydd hittar du på följande länk: quisma.com/datenschutz/

QUISMA GmbH som arbetar på uppdrag av oss är medlem i IAB Europe och har åtagit sig att följa deras standard. På www.youronlinechoices.com/se/ hittar du mer information om detta åtagande. 

Du kan när som helst motsätta dig insamlingen och lagringen av uppgifter med framtida verkan via länken nedan: quisma.com/cookies/

i) Salesforce Marketing Cloud

Vi använder Salesforce Marketing Cloud för våra nyhetsbrev som skickas via e-post, för att skapa landningssidor och för att tillhandahålla formulär som du kan använda för att komma i kontakt med oss. Genom att visualisera, observera och styra kundupplevelser i realtid är det möjligt att skapa anpassade så kallade kundresor. Här kan data från alla möjliga olika källor samlas och hanteras på en enda, central plattform. Salesforce Marketing Cloud är en programvara från salesforce.com inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA och företräds i Tyskland av: Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, 80636 München, Tyskland. Salesforce integritetspolicy hittar du här: www.salesforce.com/se/company/privacy/

j) IP API

Vi använder IP API för IP-geolokalisering. Med hjälp av en IP-adress kan man på så sätt identifiera den geografiska plats där en enhet, till exempel en bärbar dator eller mobiltelefon, befinner sig. Denna tjänst gör att vi kan erbjuda dig en produktportfölj som är skräddarsydd för just ditt land. IP API är en tjänst från Artia International S.R.L., VAT RO29237219 | Reg. J40/12390/2011, Bukarest, Rumänien. IP API:s sekretesspolicy hittar du här: https://ip-api.com/docs/legal

k) Integrering av videor

YouTube

På denna webbplats finns integrerat innehåll från YouTube. YouTube tillhör Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

För att blockera användning av spårningscookies när du spelar upp videor kan du förhindra att cookies sparas genom en inställning i din webbläsare.

Syftet med och omfattningen av datainsamlingen samt leverantörernas behandling och användning av uppgifterna liksom vilka rättigheter och inställningsmöjligheter du har för att skydda din integritet hittar du i YouTubes riktlinjer för sekretess på https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.

5. Ändamålsbegränsning för användning av personuppgifter

Dina personuppgifter används endast i det syfte för vilket du tillhandahåller oss uppgifterna. ­

6. Rättslig grund för behandlingen

Rättslig grund för användningen och lagringen av dina personuppgifter är ditt samtycke i enlighet med artikel 7 i dataskyddsförordningen (GDPR, (EU) 2016/679) samt i enlighet med § 13 stycke 2 i den tyska lagen för elektroniska medier (Telemediengesetz – TMG). Vi behandlar dina abonnemangs- och användningsuppgifter på grundval av och i enlighet med riktlinjerna i §§ 14 och 15 i TMG, vilka utgör en rättslig förpliktelse enligt artikel 6 punkt 1 i dataskyddsförordningen som vi lyder under i egenskap av webbplatsinnehavare.

7. Vidarebefordran av personuppgifter

Genom användningen av de funktioner som anges ovan kan även företag med säte utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) få tillgång till dina uppgifter. I dessa länder kan dataskyddsnivån vara otillräcklig eftersom det saknas ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen och det inte föreligger några andra lämpliga garantier för skydd av dina personuppgifter. 

Överföringen av dina uppgifter till dessa tredjeländer sker på grundval av ditt samtycke i enlighet med artikel 7 i dataskyddsförordningen och § 13 stycke 2 i TMG samt på grundval av de undantag i särskilda situationer som anges i artikel 49 punkt 1 i dataskyddsförordningen som gäller vid aktivering av motsvarande funktion.

Även närstående företag till TBDS samt externa leverantörer som tillhandahåller och sköter den tekniska driften av denna webbplats och tillhörande system kan få tillgång till dina uppgifter. Med dessa företag har vi slutit ett avtal om skydd av personuppgifter för att säkerställa en hög dataskyddsnivå. 

En överföring av personuppgifter till statliga organ och myndigheter sker endast om detta krävs enligt tvingande nationella rättsliga bestämmelser. 

8. Lagring och radering av uppgifter

De uppgifter som samlas in i samband med ditt besök på vår webbplats (se punkt 1 och 2 a) sparas i två år, räknat från den tidpunkt då du öppnar vår webbsida.

Andra personuppgifter sparas tills du själv avregistrerar dig eller meddelar oss att du inte längre vill använda funktionen i fråga. 

Utöver detta sparas uppgifter endast om det föreligger lagstadgade eller avtalsmässiga skyldigheter att lagra dem.

9. Dina rättigheter

Utöver din rätt att få tillgång till uppgifter som rör dig och att rätta dina personuppgifter har du också rätt till radering och spärrning av dina uppgifter samt rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter, såvida det inte strider mot någon lagstiftning. Du har dessutom rätt till dataportabilitet. 

Eftersom vi samlar in och behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du dessutom rätt att återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande påverkar inte lagligheten av den behandling av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke och som har skett innan du återkallar ditt samtycke.

Om det är nödvändigt måste vi verifiera din identitet innan vi kan behandla din förfrågan. 

Om vi skulle ha sparat felaktiga uppgifter trots våra ansträngningar att lagra korrekt och aktuell information kommer vi att rätta dessa på begäran.

Vid klagomål finns möjligheten att vända sig till en tillsynsmyndighet för dataskydd.

10. Säkerhet

Dina uppgifter skyddas av TBDS med hjälp av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att undvika slumpmässig eller uppsåtlig manipulation, förlust, förstöring eller obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder, till exempel kryptering av data, förbättras löpande i enlighet med den tekniska utvecklingen.

11. Länkar till webbplatser från andra leverantörer

Vår webbplats kan innehålla länkar till webbplatser från andra leverantörer. Vid tidpunkten för länkningen kontrollerade TBDS att de direkt länkade webbplatserna var fria från olagligt innehåll. TBDS har dock inget inflytande över innehållet på länkade webbplatser och ingen möjlighet att kontinuerligt kontrollera dessa. TBDS tar därför inget ansvar för sådant innehåll på länkade webbplatser som har ändrats efter att länkningen gjordes. Denna dataskyddspolicy gäller inte länkade webbplatser från andra leverantörer.

12. Förbehåll

För att följa internets ständiga utveckling kan TBDS när som helst anpassa denna dataskyddspolicy med hänsyn till den gällande dataskyddslagstiftningen.

Version: Juli 2020. V1.