Rättsligt.

RIO är ett varumärke som tillhör TRATON GROUP. Avtalsenliga överenskommelser ingås med TB Digital Services GmbH, ett dotterbolag till TRATON GROUP.

ALLMÄNNA RAMVILLKOR FÖR PLATTFORMSANVÄNDNING

(”Plattformsvillkor”)

De allmänna ramvillkoren för plattformsanvändning utgör ett ensidigt förpliktande ramavtal mellan TB Digital Services GmbH och dess användare avseende användningen av RIO-plattformen på www.start.rio.cloud. Nedan hittar du dokumentet på ditt lokala språk.

Ladda ned

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

Personuppgiftsbiträdesavtalet reglerar parternas skyldigheter i samband med uppdragstagarens behandling av personuppgifter från uppdragsgivaren inom ramen för de allmänna ramvillkoren för plattformsanvändning. Du är skyldig att återsända det undertecknade personuppgiftsbiträdesavtalet till TB Digital Services GmbH (se avtalet för detaljer).

Ladda ned

DATASKYDDSPOLICY

I samband med användningen av RIO-plattformen samt eventuella tjänster på denna plattform samlar vi in och behandlar olika typer av personuppgifter som krävs för att uppfylla de fastställda syftena. I dataskyddspolicyn ger vi dig information om vilka dessa uppgifter är, hur de behandlas och vilka rättigheter du har i detta avseende.

Ladda ned

TEKNISKA ÅTKOMSTKRAV

De tekniska åtkomstkraven beskriver de tekniska förutsättningar som krävs för användning av RIO-plattformen samt för att kunna använda tjänster på RIO-plattformen.

Ladda ned

Essentials

Essentials är baspaketet med tjänster som användaren får kostnadsfri tillgång till vid registrering på RIO-plattformen.

ÖPPNA KÄLLKODSLICENSER (OPEN SOURCE)

Följande licenser för öppen källkod används i RIO:

RIO Box
RIO-plattformen och RIO-tjänsterna

Ladda ned

ÖPPEN KÄLLKOD FÖR RIO BOX

Vi har använt följande kod för RIO Box:

Ladda ned