Produktspecifikation för Geo

Allmän information

Geo är en utökning av fordonsflottans kontrollpanel som innebär att kunden får en mer detaljerad översikt över aktuella positioner för flottans samtliga fordon. Dessutom tillkommer bl.a. funktionerna intressepunkter (POI), områdesgränser (Geofence), ruttplanering samt att uppgifter lagras längre tid.

Produktöversikt

Efter att fordonsflottans fordon har registrerats i den administrativa delen för RIO på RIO-plattformen och tjänsten Geo har förvärvats för fordonen på marknadsplatsen, kan följande Geo-funktioner användas i fordonsflottans kontrollpanel:

Funktioner/data

MAN lastbil

MAN Buss

MAN Transporter

Icke-MAN-fordon (RIO Box i FMS-läge)

Fordon med maskinvara från tredje part

Uppdaterad fordonsposition var 20:e sekund med följande uppgifter

 • Position
 • Förare
 • Mätarställning
 • Hastighet
 • Tanknivå

X

X

X

X

Frekvens och datamängd beror på den maskinvara som används

Vid anslutning

 • Överföring av data till tredje parts/externa system.

X

X

X

X

X

Visningsalternativ

 • Kartvy eller listvy

X

X

X

X

X

Ruttplanering

 • Start och mål kan väljas genom adress eller högerklick på karta/fordon.
 • Mellanstopp kan läggas till.
 • Systemet kan antingen använda standardstorlekar för lastbilar eller kundens egna dimensioner
 • Planeringen kan beakta eller ignorera trafikstörningar (aktuella och/eller tidigare).
 • Systemet kan beräkna vägtullar.
 • Upp till tre olika ruttalternativ kan erbjudas.

X

X

X

X

X

Färdhistorik

 • Visar alla viktiga händelser: Första/sista position, tändning från/till, innanför/utanför områdesgräns (Geofence), förarbyte, gränsövergång, kraftuttag (PTO) på/av, starta, stanna.
 • Visning av position
 • Händelser kan visas i tabellform eller på karta.
 • Uppgifterna kan exporteras (format CSV/Excel).
 • Tiden som uppgifter kan lagras och är åtkomliga för tjänsten Essentials (se produktbeskrivningen för Essentials) utökas till 25 månader.

X

X

X

X

X, om minst positionsdata tillhandahålls

Intressepunkter (POI) och områdesgränser (Geofence)

 • Kunden kan skapa och visa egna intressepunkter.
 • Kunden kan skapa och visa runda eller polygonala områdesgränser.
 • Intressepunkter och runda områdesgränser kan importeras i CSV-format.
 • Kunden kan filtrera ut fordon som på kartan ska visas i en separat vy för en områdesgräns.
 • Verkstäder och servicepartner för MAN visas som intressepunkter på kartan.

X

X

X

X

X, beroende på frekvens hos maskinvara från tredje part

I jämförelse med kunder med RIO Box har kunder med fordonsmonterad TBM2 (telematisk ombordmodul 2) tillgång till följande ytterligare uppgiftstyper och funktioner:

 • Aktuella fordonspositioner överförs en gång i minuten utan 2 extrapositioner för fordonshistoriken
 • Den tid som data från tjänsten MAN Bridge kan lagras och är åtkomlig (se produktspecifikationen för MAN Bridge) utökas till maximalt 25 månader.
 • Övriga uppgiftstyper och funktioner som inte anges här, har samma omfattning som för fordon med RIO Box.

Tekniska krav

MAN lastbil

MAN Buss

MAN Transporter

Icke-MAN-fordon (RIO Box i FMS-läge)

Användning av RIO Box (tillhandahålls inte som en del av tjänstevillkoren)

X

X

X

X

Alternativt:

En telematisk ombordmodul (TBM2) med aktiverad tjänst MAN Bridge, fabriksmonterad eller eftermonterad enligt gällande teknisk information MAN TI används i stället (tillhandahålls inte som en del av tjänstevillkoren)

X

Krav: TBM2 med programvaruversion 3.2 eller senare

För konfigureringen av dataöverföringen måste fordonet kunna nås via radioanslutning för att konfigureras på rätt sätt. Förbindelse via mobillänk kan endast etableras när tändningen är påslagen.

Vid användning av TBM2 gäller följande: För att tjänsten ska aktiveras är det nödvändigt att fordonet kan nås via en fjärranslutning, då detta krävs för konfigurationen. Förbindelse via mobillänk kan endast etableras när tändningen är påslagen. Det kan ta flera arbetsdagar att genomföra en manuell systemväxling.

För fordon med maskinvara från tredje part gäller även följande.

Fordon med maskinvara från tredje part

Användaren har bokat respektive tjänst från tredje part och godkänt dennas allmänna affärsvillkor.

X

Användaren har bokat Mixed Fleet Bridge.

X

För att kunna använda Geo måste arbetsplatsen vara utrustad med följande:

 • Dator (tillhandahålls inte av RIO) med uppdaterat operativsystem och modern webbläsare med uppdaterad version.

Övrigt

Tjänsten Geo sparar all data från fordonet från och med den senaste aktiveringen av tjänsten. Om tjänster avaktiveras temporärt, kvarstår sparade uppgifter tillgängliga i upp till 25 månader; inga nya Geo-data skapas eller sparas. Så snart Geo har aktiverats igen, börjar uppgifterna åter att sparas.


Version: 19.09.22