Produktspecifikation för MAN eManager M

Allmän information

Med hjälp av MAN eManager M kan användaren ta fram utförliga analyser av laddnings- och urladdningsförloppen med tanke på batteriet och energiförbrukningen för de batterielektriska fordonen.

Under fliken ”Översikt” får inte bara användaren tillgång till en sammanfattning av laddningsstatusen för sina fordon och vilka avfärdstider som förfaller snart, utan hen kan även analysera förbruknings- och rekuperationsvärden i stapeldiagram för enskilda eller flera fordon.

Under fliken ”Historik” kan användaren välja mellan batteri- och förbrukningshistorik och ta del av laddnings- och urladdningsprocesserna för en viss tidsperiod och vissa utvalda fordon.

I batterihistoriken ingår alla uppgifter som rör batteriet, som exempelvis laddnings- och urladdningsflöden, batterispänningen, laddningsfel och några ytterligare värden för analys av batteriegenskaperna. I historiken får man fram alla uppgifter om batteriegenskaperna och eventuella förändringar över tid.  
I förbrukningshistoriken har användaren möjlighet att ta del av förhållandena för energiförbrukningen indelade i drivning, luftkonditionering och extraförbrukare. Tack vare den sparade yttertemperaturen är det enkelt att tolka förbrukningsvärdena för luftkonditioneringen och reducera dem genom att använda luftkonditioneringen på ett viss sätt med tanke på den framtida fordonsanvändningen. I förbrukningsanalysen anges dessutom parallellt rekuperationseffekten. Med hjälp av rekuperation kan man öka fordonets kvarvarande räckvidd avsevärt, vilket kan leda till bättre energieffektivitet.

Förutom historiska analyser får man även fler funktioner för hantering av fordonets laddning med MAN eManger M (jämfört med MAN eManager S). En nyhet är att visningen av batteriladdningsstatusen i % och batteriets kvarvarande kapacitet i km kompletteras med ett visningsalternativ i kWh. Dessutom får man uppgifter om vilka fordon som är på körning och därmed borde vara ute på vägarna och vilka som inte körs. Detta gör att användaren alltid har full koll på hela vagnparken, vilka fordon som har vilken batteriladdningsstatus och vilka av dessa fordon som är i körläge.

MAN eManager M kan endast bokas för MAN Lion’s City E.
För att tjänsten ska aktiveras är det nödvändigt att fordonet kan nås via en fjärranslutning, då detta krävs för konfigurationen.

Produktöversikt

När man har aktiverat MAN eManager M kan man använda följande tjänster från MAN eManager M för MAN Lion’s City E.

Fordonsdatan i historiken är endast tillgänglig från och med den bokade dagen för tjänsten per fordon. Man kan som mest gå tillbaka upp till 12 månader i historiken.

Funktioner/data

MAN Lion’s City E

Analysdiagram under fliken ”Översikt”

 • Totala förbrukningsvärden för drivningen, extraförbrukarna och luftkonditioneringen i kWh
 • Rekuperationsvärden
 • Kört avstånd i km

Användaren kan välja ett eller flera fordon och en tidsperiod på minst ett dygn och maximalt 12 månader för visning av diagrammen

X

Historik för högspänningsbatterier med tanke på laddnings- och urladdningsförloppen (flik ”Historik”)

 • Tid för laddnings-/urladdningsförloppet
 • Visning av laddningsfel och förseningar i historiken
 • Kapacitet för högspänningsbatterier i km/kWh och laddningsnivån för högspänningsbatterier i % i början av det aktuella förloppet
 • Förbrukad/urladdad energimängd kWh
 • Laddnings- och urladdningsflöden i ampere (medel, min., max.)
 • Spänning för högspänningsbatterier i volt (medel, min., max.)

Användaren kan välja ett eller flera fordon och en tidsperiod på minst ett dygn och maximalt 12 månader bakåt i tiden för visning av batterihistoriken.

X

Förbrukningshistorik för laddnings- och urladdningsförloppen (flik ”Historik”)

 • Tid för laddnings-/urladdningsförloppet
 • Förbrukad/urladdad energimängd kWh
 • Totalförbrukning i kWh
 • Förbrukad energi (förbrukning) för drivningen, extraförbrukare och luftkonditionering i kWh
 • Yttertemperatur i °C (medel, min., max.)
 • Körd sträcka för urladdningsförlopp i km

Användaren kan välja ett eller flera fordon och en tidsperiod på minst ett dygn och maximalt 12 månader bakåt i tiden för visning av förbrukningshistoriken.

X

Flera aktuella uppgifter om högspänningsbatterier

 • Batterikapacitet i km och kWh
 • Batteriladdningsnivå i %
 • Körstatus (fordon på väg på sträcka)

X

Uppgifter om dataöverföring

Alla uppgifter från de utökade funktionerna som kommer med MAN eManager M överförs till RIO-systemet vid tändningen eller var 5:e minut i laddningsläget. Med hjälp av tidsstämpeln i tabellen kan användaren sluta sig till hur pass aktuella de visade uppgifterna är.

Tekniska krav

För att kunna använda MAN eManager M måste fordonen vara utrustade med följande:

MAN Lion’s City E

En RIO-Box
(tillhandahålls inte som en del av tjänstevillkoren)

X

VCM (Vehicle Connectivity Manager)

X

ePTM (electric Power Train Manager)

X

Utrustning på användarens arbetsplats:

 • Dator (tillhandahålls inte av MAN) med uppdaterat operativsystem och modern webbläsare med uppdaterad version.

Version: 19.09.2022