Produktspecifikation för MAN eManager S

Allmän information

MAN eManager S är en tjänst som används för laddningshantering som gör att användaren har möjlighet att planera avfärdstider för sina fordon i förväg. Den alternativa förkonditioneringen (tempereringen) av passagerarutrymmet kan särskilt bidra till att förebygga reducerade kvarvarande körsträckor på grund av luftkonditioneringen vid extrema temperaturer. När exempelvis bussen lämnar depån är passagerarkupéns temperatur redan behaglig.

I laddningshanteringen kan användaren välja mellan direktladdning och tidsinställd laddning.

Vid direktladdning laddar alltid fordonet så fort man har anslutit det till en laddstolpe och det finns ström. Uppgifter om hur lång tid det tar för fordonet att ladda från det att det ansluts till en laddstolpe till dess att batterinivån ligger på 100 % visas i RIO-systemet för användaren.

Vid Timer-laddning kan användaren spara olika avfärdstider enligt körschemat per fordon. Nästa avfärdstid som står på tur överförs till fordonet. Om fordonet är anslutet till en laddstolpe startas laddningen automatiskt vid optimal tidpunkt så att fordonet är klart för avfärd vid avfärdstiden. Om fordonet ansluts till en laddstolpe strax före avfärdstiden startar laddningen automatiskt eller så blir inte fordonet klart för avfärd vid avfärdstiden. I detta fall visas bland annat den nya försenade avfärdstiden i RIO-systemets översikt för användaren. När laddningen är klar överförs nästa avfärdstid som står på tur till fordonet.

Om det skulle uppstå ett fel i samband med direktladdningen eller den tidsinställda laddningen och informationen kan avläsas i fordonet visas informationen i RIO-systemet för användaren.

Förutom hanteringen av laddningen visas viktig information om batteriet som laddningsnivån (bortkopplat, anslutet, laddat, fel, okänt), batteriladdningsnivån i % och den elektriska räckvidden i km för användaren.

Alla funktioner för MAN eManager S kan användas tillsammans med MAN Lion’s City E, medan ett reducerat antal funktioner tillhandahålls för MAN eTGE.

För att tjänsten ska aktiveras är det nödvändigt att fordonet kan nås via en fjärranslutning, då detta krävs för konfigurationen.

Produktöversikt

När MAN eManager S har aktiverats kan man beroende på fordonstyp använda följande MAN eManager S -tjänster.

Funktioner/data

Översikt över alla e-fordon (som MAN eManager S är bokad för) i vagnparken i en tabell med följande uppgifter:

MAN Lion’s City E

MAN eTGE

Batteriladdningsnivå/State of Charge (SoC) i %
(frekvens: 5 min)

X

X

Uppskattad kvarvarande räckvidd i km
(frekvens: 5 min)

X

X

Uppgifter om laddningsstatus för högspänningsbatteri per fordon:

Bortkopplat (fordonet är inte kopplat till någon laddstolpe)

X

X

Kopplat (fordonet är kopplat till en laddstolpe)

X

X

Ladda (fordonet är kopplat till en laddstolpe och laddar)

X

X

Laddat (fordonet är kopplat till en laddstolpe och laddar)

X

X

Fel (fordonet är kopplat till en laddstolpe, laddningsfel finns)

X

-

Okänt (den aktuella laddningsstatusen är okänd)

X

X

Indikering för den kvarvarande laddningstiden

X

-

Laddningskonfigurationen som godkänts av fordonet och sparats visas

X

-

Indikering för körstatusen när laddningen är klar

X

-

Följande fordonsfunktioner aktiveras av sig själva med MAN eManager S när fordonet gjort ett lämpligt val i RIO-systemet:

Inställning av laddningskonfigurationen för högspänningsbatteriet per fordon i RIO-systemet (Fordonet laddar alltid upp till batteriladdningsnivån = 100 %)

När man ska välja laddningsläge:

  1. Omedelbar laddning
    Med den här konfigurationen laddar alltid fordonet när man har anslutit det till en laddstolpe och det finns ström
  2. Tidsinställd laddning
    Med denna konfiguration kan användaren göra flera tidsinställningar. En tidsinställning innefattar i det här fallet minst en veckodag och exakt en avfärdstid
X-

När man ska välja luftkonditioneringsläge:

För varje fordon kan användaren ställa in förkonditionering (temperering) av passagerarutrymmet för direktladdning (till/från). I det här fallet kan fordonet komma att förbruka mer energi från laddstolpen.

X-

Förutsättning för överföring av uppgifter

MAN Lion’s City E

Om fordonet inte har statusen ”Tändning på” eller ”Laddning” kan det ta emot nya laddningskonfigurationer ungefär en gång per timme. Detta innebär att det kan ta upp till en timme innan fordonet tar emot en skickad laddningskonfiguration och skickar ett svar till RIO-systemet.

Om det till exempel inte finns någon mobil anslutning till fordonet på grund av nätstörningar kan laddningskonfigurationen inte överföras. Användaren kan alltid och även i detta fall genast starta en direktladdning för fordonet.

Information om batteriladdningsnivån och den uppskattade kvarvarande räckvidden skickas i cykler med en frekvens på 5 minuter och visas i RIO-systemet. Alla övriga uppgifter som laddningsstatusen (bortkopplat, kopplat, ladda, laddat, fel, okänt), indikeringen för klart för körning samt indikeringen för den kvarvarande laddningstiden skickas och visas på RIO-systemet utifrån händelser.

MAN eTGE

Uppgifterna skickas från fordonet när tändningen är på och det finns en mobiltelefonanslutning.

Tekniska krav

Fordonen måste vara utrustade på följande sätt för att man ska kunna använda MAN eManager S:

MAN Lion’s City E

MAN eTGE

En RIO box (tillhandahålls inte som en del av tjänstevillkoren)

X

-

VCM (Vehicle Connectivity Manager)

X

-

ePTM (electric Power Train Manager)

X

-

Telematikmodul LINK 640 från Webfleet

-

X

Utrustning på användarens arbetsplats:

  • Dator (tillhandahålls inte av MAN) med uppdaterat operativsystem och modern webbläsare med uppdaterad version.

Version: 19.09.2022