Beskrivning av tjänsten MAN ServiceCare M

Allmän information

MAN ServiceCare M är en tjänst för självstyrd eller proaktiv underhållshantering. Den här tjänsten kan användas för hela fordonsparken.

Tack vare den självstyrda underhållshanteringen får kan du utnyttja maximal flexibilitet. Bestäm själv vilka underhållsuppgifter du önskar skicka till den auktoriserade MAN-verkstaden och spara på så sätt tid eller hantera underhållsuppgifterna i egen regi. 

Proaktiv underhållshantering säkerställer, genom förutseende planering och smart strukturering av kommande underhållstillfällen, att du alltid har ett optimalt underhållet fordon. Tack vare den här tjänsten får du maximal tillgång till fordonen, högre återförsäljningsvärde och effektivare verksamhet.

Vi vill under alla omständighet vara säkra på att du har optimal tillgång till din fordonspark.

Dessutom har du alltid tillgång till uppgifter om underhållsstatusen, tider, komponenter som behöver repareras, skadeanmälningar (överförs via appen MAN Driver) via webben och får information om kommande underhållsbehov via e-post. Utöver uppgifter om underhåll överförs även information om fyllnivåerna (bränsle, AdBlue, motorolja och spolarvätska). Du får även uppgifter om bromsbeläggens skick samt i de fall du har ett MAN-kontrollsystem för däcktryck (TPM) de aktuella däcktrycken.

Tillgängliga komponenter, som t.ex. byte av motorolja och årsbesiktningar, går också att ta del av i form av underhållsuppgifter. Omfattningen av data som kan överföras beror alltid på konfigurationen som gäller för ditt fordon.

Utöver alla data som skickas från fordonet kan användaren skapa och schemalägga egna underhållskomponenter. På så vis kan t.ex. underhåll av överbyggnader eller ytterligare användningsrelaterat underhåll planeras.

Produktöversikt

När fordonen i fordonsparken har lagts till i RIO-administrationsområdet på RIO-plattformen och den digitala tjänsten MAN ServiceCare M har köpts till dessa fordon via Marketplace kan följande funktioner i MAN ServiceCare M användas för de olika fordonskategorierna:

Funktioner/data

MAN lastbil

MAN Buss

MAN Van

Icke-MAN-fordon (RIO Box i FMS-läge)

Basuppgifter i MAN ServiceCare

 • Fordonsdata
 • Serviceavtal,
 • Förlängda garantier
 • Boka service på MAN ServiceCare
 • Anvisning av verkstäder

X

X

Delvis
tillgänglig

Delvis
tillgänglig [1]

Statusvy för alla tillgängliga underhållskomponenter

X

X

X (FMS-standard)

X (FMS-standard) [2]

Visning av kilometer- och datumintervallen fram till nästa underhållsservice

X

X

X (FMS-standard)

X (FMS-standard)

Självstyrd hantering av underhåll och reparationer. Vidarebefordran av underhållskomponenterna till en auktoriserad MAN-verkstad eller övertagande av samordningen och reparationerna i egen regi.

X

X

Delvis tillgänglig

X

Visning av fyllnadsnivåer

 • AdBlue-vätska
 • Motorolja
 • Bränsle
 • Spolarvätska

X

X

Delvis tillgänglig [3]

Visning av bromsbeläggens skick

X

X

Inte tillgänglig

Inte tillgänglig

Visning av däcktrycken (om MAN:s kontrollsystem för däcktryck, TPM, finns)

X

X

Lista över alla skadeanmälningar via MAN Driver-appen (anmälda av föraren)

X

Inte
tillgänglig

Bilaga om kundspecifika underhållskomponenter inklusive utgångstid

X

X

X

X

För fordon med telematikboardmodul 2 (TBM2) måste dessutom produkten ”MAN Bridge” vara aktiverad – jämfört med RIO Box kan det innebära följande begränsningar (se produktspecifikation för MAN Bridge):

 • Avvikelser gällande datakvalitet/datatillgänglighet/överföringsförhållanden
 • Avvikelser gällande funktionsomfattning jämfört med RIO Box/ej användning av framtida vidareutvecklingar

Förutsättning för överföring av uppgifter

Uppgifter om underhåll och övriga tillstånd överförs dagligen och lagras molnbaserat på webben. I displayen visas alltid det senaste tillståndet. Fordonets tändning måste vara på medan motorn ska vara av för att man ska kunna överföra fordonsdata. Detta läge böra vara aktivt under några sekunder, så att signalöverföringen kan ske genom initiering av styrenheterna. Därutöver behöver det finnas en mobiltelefonanslutning mellan RIO-sändenheten och plattformen.

Tekniska krav

För att kunna använda MAN ServiceCare M måste dina fordon vara utrustade med följande:

 

MAN lastbil

MAN Buss

MAN Van

Icke-MAN-fordon (RIO Box i FMS-läge)

En RIO-box/TBM3 (tillhandahålls inte som en del av tjänstevillkoren)

X

X

X

X

Alternativ

Användning av en TBM2 med en programvaruversion från och med 3.2och aktiverad Service MAN Bridge (från ditt MAN-serviceställe får du information om programvaruversionen för TBM2

X

Inte
tillgänglig

Inte
tillgänglig

X

För att man ska kunna använda MAN ServiceCare M måste arbetsplatsen vara utrustad med följande:

 • Dator (tillhandahålls inte av MAN) med uppdaterat operativsystem och modern webbläsare med uppdaterad version.

Övrigt

Beroende på fordonstyp, fordonskonfiguration och den specifika telematikbordmodulen (”TBM”) kan data inte visas eller visas endast i begränsad utsträckning. Med en TBM avses antingen RIO Boxen eller TBM2 för lastbilar. Förutom den auktoriserade MAN-verkstaden har respektive lands försäljningsbolag tillgång till data för kvalitetssäkring av tjänsten MAN ServiceCare M. 

MAN ServiceCare finns i de nedanstående länderna: Belgien, Bulgarien, Danmark, Tyskland, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Sverige, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Ungern, Cypern.


[1] Översända FMS-fordonsdata och anvisning av verkstad

[2] Översända FMS-underhållsdata

[3] Tillgängliga data: AdBlue, bränsle


Version: 19.09.2022