Beskrivning av tjänsten MAN ServiceCare S

Allmän information

MAN ServiceCare S är en tjänst för proaktiv underhållsadministrering, varigenom man tack vare förutseende planering och smart strukturering av framtida servicetider säkerställer att ditt fordon alltid underhålls på bästa möjliga sätt. Tack vare den här tjänsten får du maximal tillgång till fordonen, högre återförsäljningsvärde och effektivare verksamhet. Hur fungerar MAN ServiceCare S? Via det serviceställe, som du har valt, informeras du proaktivt om underhållsbehov och bokar tillsammans med servicestället in en servicetid. Tack vare ett smart nätverk kan man från servicestället alltid ta del av statusen för ditt fordon och ge goda råd – oavsett var ditt MAN-fordon befinner sig. På detta sätt sparar man å ena sidan in på de administrativa kostnaderna samtidigt som man å andra sidan reducerar oplanerade driftstopptider – allt för att du ska kunna ha tillgång till ditt fordon så mycket som möjligt. Dessutom har du hela tiden koll på underhållsstatusen, inbokade tider, komponenter som behöver repareras och skadeanmälningar via webben (överförs via appen MAN Driver).

Produktöversikt

När fordonen i fordonsparken har lagts till i RIO-administrationsområdet på RIO-plattformen och den digitala tjänsten MAN ServiceCare S har köpts till dessa fordon via Marketplace kan följande funktioner i MAN ServiceCare S användas för de olika fordonskategorierna:

Funktioner/data

MAN lastbil

MAN Buss

MAN Van

Icke-MAN-fordon (RIO Box i FMS-läge)

Basuppgifter i

MAN ServiceCare

  • Fordonsdata
  • Serviceavtal,
  • Förlängda garantier
  • Boka service på MAN ServiceCare
  • Anvisning av verkstäder

X

X

Delvis

tillgängligt

Inte tillgänglig

Meddelanden per telefon/e-post om kommande underhållstillfällen för MAN-fordonet från MAN T&B eller den valda auktoriserade MAN-verkstaden

X

X

Inte tillgänglig

Översikt över servicestatusen för de anmälda MAN-fordonen samt visning av nästa planerade verkstadstid inkl. de komponenter som ska repareras

X

X

Inte tillgänglig

Inte tillgänglig

Lista över alla skadeanmälningar från MAN Driver-appen (anmälda av föraren) inklusive vidarebefordran till den valda verkstaden.

Här kan man se både nya och arkiverade anmälningar

X

Inte tillgänglig

Anvisad verkstad informeras och erhåller underhållsrelevanta uppgifter,
t.ex. kontaktuppgifter för kunder, ID-nr för fordon, underhållsdata, påfyllningsnivåer, däcktryck (vid fordonsutrustning med TPM = Tire Pressure Monitoring), bromsbelägg

X

X

Anvisad verkstad informeras och erhåller översända diagnosminnesregistreringar
(DTC = Diagnostic Trouble Code) inklusive feltyp och möjliga indikatorer

X

X

Via den anvisade verkstaden kan man lägga in och boka in kundspecifika underhållskomponenter

X

X

Förutsättning för överföring av uppgifter

Uppgifter om underhåll och övriga tillstånd överförs dagligen och lagras molnbaserat på webben. I displayen visas alltid det senaste tillståndet. Fordonets tändning måste vara på medan motorn ska vara av för att man ska kunna överföra fordonsdata. Detta läge böra vara aktivt under några sekunder, så att signalöverföringen kan ske genom initiering av styrenheterna. Därutöver behöver det finnas en mobiltelefonanslutning mellan RIO-sändenheten och plattformen.

Tekniska krav

För att kunna använda MAN ServiceCare S måste fordonen vara utrustade med följande:

 

MAN lastbil

MAN Buss

MAN Van

Icke-MAN-fordon (RIO Box i FMS-läge)

En RIO-box/TBM3 (tillhandahålls inte som en del av tjänstevillkoren)

X

X

Inte tillgänglig

X

Alternativt:

Användning av en TBM2 med en programvaruversion från och med 3.2 (från ditt MAN-serviceställe får du information om programvaruversionen för TBM2)

X

Inte tillgänglig

X

Fordonet är utrustat med PTM Step2 eller senare (PTM – Power Train Manager).

X

X

För att man ska kunna använda MAN ServiceCare S måste arbetsplatsen vara utrustad med följande:

  • En terminal med internetanslutning, t.ex. en dator (tillhandahålls inte av RIO) med operativsystemet Windows 7 eller senare.
  • Dator (tillhandahålls inte av RIO) med uppdaterat operativsystem och en modern webbläsare i uppdaterad version.

Övrigt

För att tjänsten ska kunna utföras är det under aktiveringsprocessen obligatoriskt att användaren utser en kontaktperson inkl. kontaktuppgifter (från användarens sida) för alla MAN-fordon som tjänsten ska gälla för, liksom att ange namnet på den auktoriserade MAN-verkstad (verkstad som ingår i nätverket MAN After Sales) där underhållsarbetet ska utföras. Användaren kan för varje fordon redigera resp. ändra anvisad kontaktperson inkl. kontaktuppgifter, samt auktoriserad MAN-verkstad. Ett MAN-fordon kan bara anvisas en auktoriserad MAN-verkstad. Tjänsten MAN ServiceCare tillhandahålls enbart av auktoriserade MAN-verkstäder.

Detta betyder att kunden kan besöka valfri verkstad som ligger i ett land där man kan använda sig av MAN ServiceCare S. Beroende på fordonstyp kan man kanske inte välja bland alla auktoriserade MAN-verkstäder.

MAN ServiceCare finns i de nedanstående länderna: Belgien, Bulgarien, Danmark, Tyskland, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Sverige, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Ungern, Cypern.

Beroende på fordonstyp, fordonskonfiguration och fordonets telematikmodul (”TBM”) kan data inte visas eller visas endast i begränsad utsträckning. Med en TBM avses antingen RIO Boxen eller TBM2 för lastbilar. Förutom den auktoriserade MAN-verkstaden har respektive lands försäljningsbolag tillgång till data för kvalitetssäkring av tjänsten MAN ServiceCare S.


Version: 19.09.2022