partner

IDHA Connect

Ali že uporabljate spletno storitev IDHA Online Service družbe IDHA Sweden AB? V tem primeru lahko to storitev dopolnite s podatki iz naših storitev. Vse, kar potrebujete, je račun pri družbi IDHA Sweden AB, s katerim zakupite storitev Compliant.

Več informacij o storitvi Partner Service najdete tukaj.

Ponudba zunanjega partnerja