partner

DAKO TachoWeb Connect

Používate už službu TachoWeb Basic spoločnosti DAKO GmbH? V tom prípade si môžete túto službu rozšíriť o údaje z našich služieb. Všetko, čo budete potrebovať, je účet v spoločnosti DAKO GmbH a predplatenie služby Compliant.

Viac informácií o partnerskej službe nájdete tu.

Ponuka od externého partnera