man-logo-badge.svg

Toto video je dostupné prostredníctvom služby YouTube. Vzhľadom na zvolené nastavenia súborov cookie vám ho nemôžeme zobraziť. Chceli by ste si ho napriek tomu pozrieť?

Zaregistrujte sa bezplatne na RIO Plattform alebo sa prihláste, aby ste videli, ktoré funkcie over the air sú dostupné pre vaše vozidlo.

MAN OnlineTraffic

S našimi údajmi v reálnom čase o aktuálnej dopravnej situácii sa dá trasa efektívne naplánovať a v prípade potreby rýchlo prispôsobiť.

MAN MapUpdate

S našimi aktuálnymi mapami pre úžitkové vozidlá sa dá trasa naplánovať efektívne a jednoducho.

MAN TimeInfo

Náš ukazovateľ doby riadenia zobrazuje informácie tachografu týkajúce sa dôb riadenia a zmeny prehľadne na displeji kombinovaného prístroja.

MAN TimeControl

Náš monitor doby riadenia prepočítava údaje tachografu so zákonnými predpismi a aktívne informuje vodiča o aktuálne relevantných dobách riadenia a odpočinku, zostávajúcich časových kontingentoch a nadchádzajúcich prestávkach.

MAN TimeControl už obsahuje MAN TimeInfo.

MAN TipMatic Efficiency

S naším jazdným programom pre hospodárnu jazdu v normálnej prevádzke sa vo vozidle automaticky použije stratégia radenia šetriaca palivo.

MAN TipMatic Efficiency Plus

Náš jazdný program pre zvlášť hospodárnu jazdu umožňuje stratégiu radenia s maximálne efektívnou spotrebou paliva v normálnej prevádzke a deaktivuje manuálne radenie nahor a nadol, ako aj funkciu kickdownu.

MAN TipMatic Performance

Náš jazdný program pre dynamickú jazdu a zrýchlenie zvyšuje výkon motora a znižuje stratu rýchlosti na stúpaniach.

MAN TipMatic Manoeuvre

Náš jazdný program pre jednoduché manévrovanie umožňuje presne dávkovateľné použitie výkonu, napríklad pri približovaní sa k nakladacím rampám, návesom alebo prívesom.

MAN TipMatic Tanker

Náš jazdný program pre transporty kvapalín umožňuje stabilnú jazdu pri vysokých ťažiskách.

MAN TipMatic Offroad

Náš jazdný program pre optimálne nasadenie v teréne sa na strmých stúpaniach stará o maximálnu trakciu a na klesaniach zvyšuje účinok motorovej brzdy.

MAN LanguagePackage

S naším jazykovým balíkom systému infotainmentu sa môžu informácie na displeji pre kombinovaný prístroj a mediálny systém zobrazovať v ďalších jazykoch.

MAN LanguageRecognition

S naším rozpoznaním jazyka sa na displeji vozidla automaticky zobrazí jazyk, ktorý je uložený na karte vodiča.

Bezplatná aktivácia pre zákazníka s predajným kódom „0P4FG automatické rozpoznanie jazyka cez kartu vodiča“

MAN EfficientRoute

S našimi rozsiahlymi mapami a údajmi v reálnom čase o aktuálnej dopravnej situácii, ako aj informáciami o parkoviskách a cennách pohonných hmôt sa dá trasa efektívne naplánovať a v prípade potreby rýchlo prispôsobiť.

MAN OnlineNews

Vďaka aktualizáciám správ a poveternostnej situácie bude vodič vždy informovaný.