man-logo-badge.svg

This video is provided by Youtube. Your cookie setting prevent to show it. Do you want to watch the video regardless?

Zaregistrujte sa bezplatne na RIO Plattform alebo sa prihláste, aby ste videli, ktoré funkcie over the air sú dostupné pre vaše vozidlo.

Efektívnosť

Funkcie over the air, ktoré ešte viac optimalizujú efektivitu vášho vozidla v závislosti od oblasti použitia.

MAN OnlineTraffic

S našimi údajmi v reálnom čase o aktuálnej dopravnej situácii sa dá trasa efektívne naplánovať a v prípade potreby rýchlo prispôsobiť.

MAN MapUpdate

S našimi aktuálnymi mapami pre úžitkové vozidlá sa dá trasa naplánovať efektívne a jednoducho.

MAN TipMatic Efficiency

S naším jazdným programom pre hospodárnu jazdu v normálnej prevádzke sa vo vozidle automaticky použije stratégia radenia šetriaca palivo.

MAN TipMatic Efficiency Plus

Náš jazdný program pre zvlášť hospodárnu jazdu umožňuje stratégiu radenia s maximálne efektívnou spotrebou paliva v normálnej prevádzke a deaktivuje manuálne radenie nahor a nadol, ako aj funkciu kickdownu.

MAN TipMatic Performance

Náš jazdný program pre dynamickú jazdu a zrýchlenie zvyšuje výkon motora a znižuje stratu rýchlosti na stúpaniach.

MAN TipMatic Manoeuvre

Náš jazdný program pre jednoduché manévrovanie umožňuje presne dávkovateľné použitie výkonu, napríklad pri približovaní sa k nakladacím rampám, návesom alebo prívesom.

MAN TipMatic Tanker

Náš jazdný program pre transporty kvapalín umožňuje stabilnú jazdu pri vysokých ťažiskách.

MAN TipMatic Offroad

Náš jazdný program pre optimálne nasadenie v teréne sa na strmých stúpaniach stará o maximálnu trakciu a na klesaniach zvyšuje účinok motorovej brzdy.

MAN EfficientRoll

S našou funkciou zotrvačnej jazdy riadenou GPS sa na svahu využíva energia vozidla na šetrenie paliva.

MAN EfficientCruise

Náš GPS regulátor rýchlosti neustále vypočítava optimálnu rýchlosť jazdy a stratégiu radenia prevodovky a stará sa o rovnomernú, plynulú, palivo šetriacu jazdu.

MAN EfficientCruise už obsahuje MAN EfficientRoll.

MAN IdleShutdown

Naše vypnutie motora šetriace palivo automaticky vypne motor po štyroch minútach vo voľnobehu.

MAN KickdownDeactivation

S našou deaktiváciou kickdownu už nie je možné zrýchlené podraďovanie, ktoré spotrebúva množstvo paliva.

Deaktivácia kickdownu optimalizuje jazdný program MAN TipMatic Efficiency.

Bezpečnosť

Funkcie over the air, ktoré vodiča podporujú pri dodržiavaní zákonných predpisov a robia cestnú premávku bezpečnejšou.

MAN TimeInfo

Náš ukazovateľ doby riadenia zobrazuje informácie tachografu týkajúce sa dôb riadenia a zmeny prehľadne na displeji kombinovaného prístroja.

MAN TimeControl

Náš monitor doby riadenia prepočítava údaje tachografu so zákonnými predpismi a aktívne informuje vodiča o aktuálne relevantných dobách riadenia a odpočinku, zostávajúcich časových kontingentoch a nadchádzajúcich prestávkach.

MAN TimeControl už obsahuje MAN TimeInfo.

Komfort

Funkcie over the air, ktoré zvyšujú komfort jazdy a zjednodušujú bežný deň vodiča.

MAN LanguagePackage

S naším jazykovým balíkom systému infotainmentu sa môžu informácie na displeji pre kombinovaný prístroj a mediálny systém zobrazovať v ďalších jazykoch.

MAN LanguageRecognition

S naším rozpoznaním jazyka sa na displeji vozidla automaticky zobrazí jazyk, ktorý je uložený na karte vodiča.

Bezplatná aktivácia pre zákazníka s predajným kódom „0P4FG automatické rozpoznanie jazyka cez kartu vodiča“

MAN SecondPhone

S našou rozšírenou správou mobilných zariadení môžu byť s MAN Mediasystem Advanced prepojené dva smartfóny súčasne.

MAN EfficientRoute

S našimi rozsiahlymi mapami a údajmi v reálnom čase o aktuálnej dopravnej situácii, ako aj informáciami o parkoviskách a cennách pohonných hmôt sa dá trasa efektívne naplánovať a v prípade potreby rýchlo prispôsobiť.

MAN OnlineNews

Vďaka aktualizáciám správ a poveternostnej situácie bude vodič vždy informovaný.

Would you like to have RIO explained?

Arrange a callback with our sales team.

Sie möchten mehr erfahren?