partner

TachoPlus Connect

Používate už službu TachoPlus Service od spoločnosti TachoPlus Fleet Solutions GmbH? V tom prípade si môžete túto službu rozšíriť o údaje z našich služieb. Všetko, čo budete potrebovať, je účet v spoločnosti TachoPlus Fleet Solutions GmbH a predplatenie služby Compliant.

Viac informácií o partnerskej službe nájdete tu.

Ponuka od externého partnera