Telematické boxy

Efektívny manažment vozového parku uľahčený.

Telematické boxy fungujú ako rozhranie medzi vaším vozidlom a RIO Platform. Doručujú relevantné údaje o vozidle, ktoré sú manažérovi vozového parku k dispozícii vo forme digitálnych služieb. Umožňujú digitálny, efektívny manažment vozového parku a najlepšie možné nasadenie vozidiel pre celý vozový park.

Po registrácii vašich vozidiel na RIO Platform budete môcť využívať naše digitálne služby jednoducho a flexibilne: Cez RIO Platform aktivujte bezplatné služby pre svoje vozidlá, napríklad MAN ServiceCare S. Navyše si môžete vybrať z množstva objednateľných služieb a tieto si podľa potreby predplatiť.

Aktuálne údaje cez mobilný internet

S telematickými boxami získate aktuálne údaje o vozidle pre efektívny manažment vozového parku v reálnom čase.

Rozsiahle telematické služby

Cez Marketplace si môžete objednať množstvo digitálnych služieb – niektoré služby máte k dispozícii bezplatne.

Sériovo vo všetkých vozidlách MAN

S telematickými boxami profitujete vo všetkých vozidlách MAN z digitálnych služieb platformy RIO.

Telematikbox_2.png

Čo sú telematické boxy?

Telematické boxy pre nákladné vozidlá, autobusy a dodávky sú výkonné riadiace jednotky vozidla. Raz sa nainštalujú a vy sa už nemusíte viac starať o žiadny doplnkový hardvér.

Telematické boxy neustále udržiavajú spojenie medzi vozidlom a platformou RIO. Tak sa zbierajú údaje buď zo zbernice CAN alebo rozhrania FMS vášho vozidla a odosielajú sa na platformu. Cez mobilnú sieť (2G, 3G, 4G) sa tak na platformu RIO odosiela, napr. spotreba paliva, informácie o údržbe alebo aktuálna poloha.

Ako pri každom diele úžitkového vozidla je aj tu údržba veľmi dôležitá otázka. Nemusíte si ju však klásť, pretože softvér vášho telematického boxu sa automaticky aktualizuje Over-the-Air.

RIO Box
Telematický box pre nákladné vozidlá a autobusy
MAN telematický box
Telematický box pre dodávky
Disponibilita vozidlaNákladné vozidlá a autobusy všetkých značiekMAN dodávka

Sériovosť

*výnimka MAN TGM, MAN TGL a MAN TGS šasi
**výnimka šasi MAN autobusu
***výnimka MAN eTGE a vozidlá bez rádia alebo prípravy na rádio

Od 1. 1. 2018 sériovo*
vo všetkých nákladných vozidlách Euro 6c MAN


Od 1. 10. 2019 sériovo**
vo všetkých MAN autobusoch

Od modelového roka 2021 sériovo***
vo všetkých MAN TGE

Technológia na prenos údajovMobilná sieť (2G, 3G, 4G)Mobilná sieť (2G, 3G, 4G)
Aplikácia MAN Driver

Porucha na ceste? Nikdy sa nehodí. Vždy keď je potrebná rýchla podpora, pomôže aplikácia MAN Driver. Napríklad pri tiesňovom volaní v prípade poruchy na ceste. Alebo pri nahlásení škody. Prepojí vodiča, manažéra vozového parku a servis a zobrazí cestu do najbližšieho servisného miesta MAN. Naša aplikácia MAN Driver však podporuje vodiča nielen v prípade núdze. Podľa vozidla a aktuálneho nasadenia ponúka ďalšie rozsiahle funkcie, ktoré výrazne uľahčujú bežný pracovný deň vodiča.

Prejsť na aplikáciu MAN Driver