partner

CarLo Connect

Вече използвате услугата CarLo на Soloplan GmbH? Тогава можете да разширите тази услуга с данни от нашите услуги. Всичко, от което се нуждаете, е акаунт в Soloplan GmbH, както и поръчване на услугата Geo, и в зависимост от необходимостта и на Timed.

Повече информация за партньорската услуга ще намерите тук.

Оферта на външен партньор