RIO Marketplace

Нашият RIO Marketplace предлага множество различни услуги. Намерете идеалното решение за иновативни транспортни и логистични процеси.

Локализиране на превозните средства

За успешно управление на автомобилния парк Вие като диспечер трябва винаги да разполагате с текущите и миналите местоположения на превозните средства.

Geo

Geo запаметява Вашите данни от последните 25 месеца с помощта на подробната хронология на пътуванията. Оптимизирайте планирането на маршрутите на Вашите товарни автомобили: С функциите „Точка на интереси“ и „Геозони“ ще бъдат изготвени перфектните маршрути за Вашите поръчки.


Geo Data Flow

С Geo Data Flow можете съвсем лесно да интегрирате данните на превозното средство, като например местоположение или пробег, които са събрани от RIO, в система по Ваш избор.

Geo Data Flow е API/интерфейс продукт на Geo

RIO и партньорите му

Искате ли да интегрирате събраните от RIO данни за пробега и планирането на маршрута възможно най-ефективно и в други системи?

Извлечете повече от данните си и се възползвайте от нашата партньорска мрежа!

Рентабилно шофиране

Благодарение на подробните анализи можете да сравнявате начина на шофиране на Вашите водачи за повече безопасност и рентабилност и да ги подобрявате чрез обучение на водачите.

Perform

С Perform получавате полезни анализи на превозните средства и създавате сравними оценки на водачите за Вашия автопарк. По този начин Вие идентифицирате неикономичните начини на шофиране и целенасочено увеличавате ефективността на шофиране на Вашите шофьори.


RIO и партньорите му

Искате ли да намалите разходите за износване и поддръжка или емисиите на Вашия автопарк?

Извлечете повече от данните си и се възползвайте от нашата партньорска мрежа!

Цифрово управление на автомобилния парк за Вашите превозни средства MAN

Оптимизирайте Вашите превозни средства MAN по отношение на ефективността и рентабилността с цифровите услуги на MAN.

Към MAN DigitalServices
Планиране на маршрутите и поръчките

Оптимизирайте Вашите транспортни и логистични процеси с помощта на нашето обширно портфолио от услуги за управление на маршрутите и поръчките.

WebTMS

Приемайте и проследявайте поръчките за транспорт с WebTMS. Помогнете на планирането на производствените процеси чрез ценна информация за прозрачността.

Регистрирайте се на платформата RIO или се впишете, за да използвате WebTMS.

RIO и партньорите му

Искате ли лесно да променяте плана и да координирате измененията в маршрутния план?

Извлечете повече от данните си и се възползвайте от нашата партньорска мрежа!

Нашите партньори

Заедно с нашите партньори искаме да постигнем повече за Вас. Заедно ще осигурим още повече ефективност и устойчивост във Вашата спедиторска дейност.

Всички партньори на RIO
Управление на тахографите и времето

Ние взимаме присърце надеждното спазване на законите – ние ще осигурим нужния обзор на данните от Вашите тахографи и карти на водачи.

Compliant

Данни за тахографа и картите на водача налични по всяко време и навсякъде? Няма проблем - с Compliant* данните се изтеглят и запазват автоматично и дистанционно.

Не се предлага за MAN Lion's City E

Timed

С Timed можете да наблюдавате всички дейности като времена за шофиране и почивка на Вашите водачи в реално време. Благодарение на табличния обзор на времената на шофиране за ден, седмица или двойна седмица ще избегнете скъпи неспазвания на времето на шофиране.


Timed Data Flow

Искате да интегрирате дейностите и времената за управление и почивка на Вашите водачи в система по Ваш избор? Няма проблем – с Timed Data Flow сега това е възможно.

Timed Data Flow е API/интерфейс продукт на Timed

RIO и партньорите му

Искате ли да създавате отчети за разходите или анализи на нарушенията само с едно натискане на бутон?

Извлечете повече от данните си и се възползвайте от нашата партньорска мрежа!

Управление на поддръжката и ремонтите

Редовното техническо обслужване на Вашия автомобилен парк е от съществено значение за безопасността на движението. С нашите услуги държите състоянието на техническо обслужване винаги под контрол.

MAN ServiceCare S

С MAN ServiceCare S Вие и Вашето сервизно представителство на MAN винаги следите състоянието на поддръжка на Вашия автопарк MAN и NEOPLAN. Вашето предпочитано сервизно представителство на MAN обединява нуждата от поддръжка на Вашите превозни средства и координира часовете за поддръжка вместо Вас. Освен това получавате оптимизирана поддръжка в случай на повреда благодарение на дистанционната диагностика на превозното средство.

Наличността и обхватът на услугите MAN ServiceCare S зависят от модела на автомобила.

MAN ServiceCare M

С MAN ServiceCare M Вие се възползвате - в допълнение към услугите на MAN ServiceCare S - от допълнителни предимства, така че да можете да извършвате още по-индивидуално управлението на поддръжката и ремонта: Освен всичко друго, за вашите превозни средства ще получите подробна информация за отделните компоненти, нивата на пълнене и други.

Наличността и обхватът на услугите MAN ServiceCare M зависят от модела на автомобила.

Would you like to have RIO explained?

Arrange a callback with our sales team.