RIO Marketplace

Нашият RIO Marketplace предлага множество различни услуги.
Намерете идеалното решение за иновативни транспортни и логистични процеси.

Основно оборудване

Всичко, от което се нуждаете за основна оптимизация на процесите в транспортния и логистичния бранш.

RIO Box

RIO Box Ви осигурява ефективно управление на автомобилния парк, независимо от производителя и за целия автомобилен парк. С помощта на този Telematik хардуер нужните данни за превозното средство се прехвърлят автоматично.


Essentials

Essentials е безплатният основен пакет за Вашата телематика. Нашият телематичен софтуер Ви предлага многоаспектен анализ на данните на Вашите товарни автомобили. Дейностите на водача и положението на превозното средство се предават редовно и се съхраняват на платформата RIO 10 дни. 

Безплатен основен пакет

Mixed Fleet Bridge

Благодарение на Mixed Fleet Bridge можете да съберете всички данни за превозните средства от Вашия смесен автопарк на една платформа и да ги наблюдавате – изцяло без допълнително хардуерно оборудване.


Локализиране на превозните средства

За успешно управление на автомобилния парк Вие като диспечер трябва винаги да разполагате с текущите и миналите местоположения на превозните средства.

Geo

Geo запаметява Вашите данни от последните 25 месеца с помощта на подробната хронология на пътуванията. Оптимизирайте планирането на маршрутите на Вашите товарни автомобили: С функциите „Точка на интереси“ и „Геозони“ ще бъдат изготвени перфектните маршрути за Вашите поръчки.


One Minute Locator

Проследявайте по всяко време точното местоположение на превозното средство. С One Minute Locator се увеличава честотата на GPS проследяването. Изпращайки GPS данни с точност до минута, можете да оптимизирате планирането на разположението и следователно можете да дадете информация на Вашите клиенти.


Sixfold Connect

Sixfold Connect е допълнение към услугата Sixfold на Sixfold GmbH. Разширете сега тази услуга с данни от нашата услуга. 

Оферта на външен партньор

Рентабилно шофиране

Благодарение на подробните анализи можете да сравнявате начина на шофиране на Вашите водачи за повече безопасност и рентабилност и да ги подобрявате чрез обучение на водачите.

Perform

С Perform получавате полезни анализи на превозните средства и създавате сравними оценки на водачите за Вашия автопарк. По този начин Вие идентифицирате неикономичните начини на шофиране и целенасочено увеличавате ефективността на шофиране на Вашите шофьори.


Timed

С Timed можете да наблюдавате всички дейности като времена за шофиране и почивка на Вашите водачи в реално време. Благодарение на табличния обзор на времената на шофиране за ден, седмица или двойна седмица ще избегнете скъпи неспазвания на времето на шофиране.


Tracks Connect

Tracks Connect е допълнение към услугата Tracks на Tracks GmbH. Разширете сега тази услуга с данни от нашата услуга. 

Оферта на външен партньор

Цифрово управление на автомобилния парк за Вашите превозни средства MAN

Оптимизирайте Вашите превозни средства MAN по отношение на ефективността и рентабилността с цифровите услуги на MAN.

Към MAN DigitalServices
Планиране на маршрутите и поръчките

Оптимизирайте Вашите транспортни и логистични процеси с помощта на нашето обширно портфолио от услуги за управление на маршрутите и поръчките.

Dispatch

Удобно управление на поръчките благодарение на обзора на транспортния статус и на определянето на маршрута чрез приложението. С Dispatch разполагате с ефективен софтуер за управление на експлоатационните процеси. 


Carlo Connect

CarloConnect е допълнение към услугата CarLo на Soloplan GmbH. Разширете сега тази услуга с данни от нашата услуга. 

Оферта на външен партньор

FreightPilot Connect

FreightPilot Connect е допълнение към услугата FreightPilot на Green Mile UG / Heuremo. Разширете сега тази услуга с данни от нашата услуга. 

Оферта на външен партньор

WinSped Connect

WinSped Connect е допълнение към услугата WinSped на LIS Logistische Informationssysteme AG. Разширете сега тази услуга с данни от нашата услуга. 

Оферта на външен партньор

Sixfold Connect

Sixfold Connect е допълнение към услугата Sixfold на Sixfold GmbH. Разширете сега тази услуга с данни от нашата услуга. 

Оферта на външен партньор

Нашите партньори

Заедно с нашите партньори искаме да постигнем повече за Вас. Заедно ще осигурим още повече ефективност и устойчивост във Вашата спедиторска дейност.

Всички партньори на RIO
Управление на тахографите и времето

Ние взимаме присърце надеждното спазване на законите – ние ще осигурим нужния обзор на данните от Вашите тахографи и карти на водачи.

Compliant

Данни за тахографа и картите на водача налични по всяко време и навсякъде? Няма проблем - с Compliant данните се изтеглят и запазват автоматично и дистанционно.


Timed

С Timed можете да наблюдавате всички дейности като времена за шофиране и почивка на Вашите водачи в реално време. Благодарение на табличния обзор на времената на шофиране за ден, седмица или двойна седмица ще избегнете скъпи неспазвания на времето на шофиране.


TachoWeb Connect

TachoWeb Connect е допълнение към услугата TachoWeb на DAKO GmbH. Разширете сега тази услуга с данни от нашата услуга. 

Оферта на външен партньор

TachoManagement Connect

TachoManagement Connect е допълнение към услугата TachoManagement на Tachografservice A/S. Разширете сега тази услуга с данни от нашата услуга. 

Оферта на външен партньор

VDO TIS-Web Connect

VDO TIS-Web Connect е допълнение към услугата VDO TIS-Web DMM на Continental Automotive GmbH. Разширете сега тази услуга с данни от нашата услуга. 

Оферта на външен партньор

Управление на ремонтите и техническото обслужване

Редовното техническо обслужване на Вашия автомобилен парк е от съществено значение за безопасността на движението. С нашите услуги държите състоянието на техническо обслужване винаги под контрол.

RIO Maintenance

Следете състоянието на поддръжка на Вашия автомобилен парк в реално време. С RIO Maintenance гарантирате не само мобилността на Вашите превозни средства, но и готовността им да бъдат използвани за поръчки на клиентите.


MAN Maintenance

С MAN Maintenance имате на разположение цялата информация, която Ви е необходима, за да планирате срещи за техническо обслужване на Вашите превозни средства MAN, включително информация за превозното средство, свързана с поддръжката.


MAN ServiceCare

С MAN ServiceCare Вие и Вашият сервиз MAN винаги следите състоянието на поддръжка на Вашия автопарк. Чрез приложението лесно координирате предстоящите дати за поддръжка и посещения в сервиза с Вашия сервизен партньор на MAN.