RIO Marketplace

Нашият RIO Marketplace предлага множество различни услуги. Намерете идеалното решение за иновативни транспортни и логистични процеси.

Всичко за вашия автопарк

За успешно управление на автопарка, като диспечер трябва винаги да следите позицията и състоянието на вашите превозни средства и ремаркета.

Geo

Geo запаметява Вашите данни от последните 25 месеца с помощта на подробната хронология на пътуванията. Оптимизирайте планирането на маршрутите на Вашите товарни автомобили: С функциите „Точка на интереси“ и „Геозони“ ще бъдат изготвени перфектните маршрути за Вашите поръчки.


Geo Data Flow

С Geo Data Flow можете съвсем лесно да интегрирате данните на превозното средство, като например местоположение или пробег, които са събрани от RIO, в система по Ваш избор.

Geo Data Flow е API/интерфейс продукт на Geo

Compliant M

Да направим данните за тахографа и картата на водача достъпни по всяко време и от всяко място? Никакъв проблем – Compliant M изтегля данните чрез дистанционен достъп и ги съхранява автоматично. Възползвайте се от нашия сигурен хотел за карти. Изпратете ни Вашите карти на превозвача и ние ще ги управляваме от Ваше име в нашия хотел за карти.


Perform

С Perform получавате полезни анализи на превозните средства и създавате сравними оценки на водачите за Вашия автопарк. По този начин Вие идентифицирате неикономичните начини на шофиране и целенасочено увеличавате ефективността на шофиране на Вашите шофьори.


Услуги за шофьора

Благодарение на подробните анализи можете да сравнявате начина на шофиране на Вашите водачи за повече безопасност и рентабилност и да ги подобрявате чрез обучение на водачите.

Timed

С Timed можете да наблюдавате всички дейности като времена за шофиране и почивка на Вашите водачи в реално време. Благодарение на табличния обзор на времената на шофиране за ден, седмица или двойна седмица ще избегнете скъпи неспазвания на времето на шофиране.


Timed Data Flow

Искате да интегрирате дейностите и времената за управление и почивка на Вашите водачи в система по Ваш избор? Няма проблем – с Timed Data Flow сега това е възможно.

Timed Data Flow е API/интерфейс продукт на Timed

Perform

С Perform получавате полезни анализи на превозните средства и създавате сравними оценки на водачите за Вашия автопарк. По този начин Вие идентифицирате неикономичните начини на шофиране и целенасочено увеличавате ефективността на шофиране на Вашите шофьори.


Управление на клиенти и поръчки

Оптимизирайте Вашите транспортни и логистични процеси с помощта на нашето обширно портфолио от услуги за управление на маршрутите и поръчките.

WebTMS

Приемайте и проследявайте поръчките за транспорт с WebTMS. Помогнете на планирането на производствените процеси чрез ценна информация за прозрачността.

Регистрирайте се на платформата RIO или се впишете, за да използвате WebTMS.
Цифрово управление на автомобилния парк за Вашите превозни средства MAN

Оптимизирайте Вашите превозни средства MAN по отношение на ефективността и рентабилността с цифровите услуги на MAN.

Към MAN DigitalServices