man-logo-badge.svg
MAN DigitalServices

Влезте в света на цифровото управление на автомобилния парк! С цифровите услуги на MAN ще оптимизирате ефективността на целия Ваш автомобилен парк.

Основно оборудване

Всичко, от което се нуждаете за основна оптимизация на процесите в транспортния и логистичния бранш.

RIO Box

RIO Box Ви осигурява ефективно управление на автомобилния парк, независимо от производителя и за целия автомобилен парк. С помощта на този Telematik хардуер нужните данни за превозното средство се прехвърлят автоматично.


Essentials

Essentials е безплатният основен пакет за Вашата телематика. Нашият телематичен софтуер Ви предлага многоаспектен анализ на данните на Вашите товарни автомобили. Дейностите на водача и положението на превозното средство се предават редовно и се съхраняват на платформата RIO 10 дни. 

Ще получите този безплатен основен пакет с регистрацията.
Локализиране на превозните средства

За успешно управление на автомобилния парк Вие като диспечер трябва винаги да разполагате с текущите и миналите местоположения на превозните средства.

Geo

Geo запаметява Вашите данни от последните 25 месеца с помощта на подробната хронология на пътуванията. Оптимизирайте планирането на маршрутите на Вашите товарни автомобили: С функциите „Точка на интереси“ и „Геозони“ ще бъдат изготвени перфектните маршрути за Вашите поръчки.


One Minute Locator

Проследявайте по всяко време точното местоположение на превозното средство. С One Minute Locator се увеличава честотата на GPS проследяването. Изпращайки GPS данни с точност до минута, можете да оптимизирате планирането на разположението и следователно можете да дадете информация на Вашите клиенти.


Управление на поддръжката и ремонтите

Редовното техническо обслужване на Вашия автомобилен парк е от съществено значение за безопасността на движението. С нашите услуги държите състоянието на техническо обслужване винаги под контрол.

MAN ServiceCare S

С MAN ServiceCare S Вие и Вашият сервиз MAN винаги следите състоянието на поддръжка на Вашия автопарк. Чрез приложението лесно координирате предстоящите дати за поддръжка и посещения в сервиза с Вашия сервизен партньор на MAN.


MAN ServiceCare M

Дигитално управление на поддръжката на Вашия автопарк: Винаги сте информирани за текущото състояние на отделните компоненти. Когато дойде време за поддръжка, можете да решите дали искате сами да се погрижите за нея или да я възложите на Вашия сервизен център на MAN.

Също така за смесени автопаркове

Приложение MAN Driver

Приложението MAN Driver се грижи за свързването в мрежа на водачите, диспечера на автомобилния парк и сервиза. С приложението водачите на Вашите товарни автомобили разполагат винаги с: пътна помощ, помощ при контрола на потеглянето, управление на времената за шофиране, навигатор и т.н.

Към приложението MAN Driver
Управление на тахографите и времето

Ние взимаме присърце надеждното спазване на законите – ние ще осигурим нужния обзор на данните от Вашите тахографи и карти на водачи.

Compliant

Данни за тахографа и картите на водача налични по всяко време и навсякъде? Няма проблем - с Compliant данните се изтеглят и запазват автоматично и дистанционно.


Timed

С Timed можете да наблюдавате всички дейности като времена за шофиране и почивка на Вашите водачи в реално време. Благодарение на табличния обзор на времената на шофиране за ден, седмица или двойна седмица ще избегнете скъпи неспазвания на времето на шофиране.


MAN Card

С картата за зареждане и сервизно обслужване без такси заплащате безкасово при зареждане и в сервизните представителства MAN. Така контролирате винаги всички разходи.

Към MAN Card
Рентабилно шофиране

Благодарение на подробните анализи можете да сравнявате начина на шофиране на Вашите водачи за повече безопасност и рентабилност и да ги подобрявате чрез обучение на водачите.

Perform

С Perform получавате полезни анализи на превозните средства и създавате сравними оценки на водачите за Вашия автопарк. По този начин Вие идентифицирате неикономичните начини на шофиране и целенасочено увеличавате ефективността на шофиране на Вашите шофьори.


MAN Connected CoDriver

Обучение на водача на живо директно в кабината на водача: Лектор на MAN дава на Вашия водач, намиращ се в кабината на товарния автомобил, индивидуални съвети по телефона за ефективен и предвидлив начин на шофиране.

Към MAN Connected CoDriver
Over-the-Air Upgrades и управление на акумулаторите

С помощта на технологията Over-the-Air осигурявате на Вашия товарен автомобил MAN новите софтуерни функции. Също чрез дистанционен достъп осигурявате управлението на акумулаторите на Вашия MAN Lion’s City E.

MAN Now

Софтуерното оборудване на превозното Ви средство в актуална версия: С безжични функции от MAN Now можете бързо и навсякъде да оборудвате Вашия автомобил MAN с нови софтуерни функции.

Регистрирайте се в RIO Platform или се впишете, за да видите кои функции, са налични за Вас безжично.

MAN eManager

С MAN eManager контролирате лесно и ефективно управлението на зареждането и предварителната климатизация на Вашия MAN Lion’s City E . Задайте в съответствие с плана за шофиране, момент във времето, когато Вашият автопарк трябва да е готов за експлоатация, и по този начин 100% зареден и контролирайте състоянието на батерията и степента на зареждане удобно от бюрото си чрез RIO Platform.