partner

fleet.tech Connect

Вече използвате телематичните системи за оптимизация на разходите на fleet.tech by LOSTnFOUND? Благодарение на fleet.tech Connect можете да събирате и преглеждате всички данни за превозните средства на Вашия смесен автомобилен парк на платформата RIO – изцяло без дооборудване на хардуер.

Повече информация относно специалните начални пакети ще откриете тук.

Оферта на външен партньор

Все още не сте запознати RIO?

Тогава нека променим това.

Посетете нашия уебсайт и разберете там защо RIO като логистична платформа може да Ви помогне в трудните транспортни сделки.
Заедно можем да извървим пътя до Вашата дигитализирана фирма.

Научете повече сега