partner

IDHA Connect

Вече използвате IDHA Online Service на IDHA Sweden AB? Тогава можете да разширите тази услуга с данни от нашите услуги. Всичко, от което се нуждаете, е акаунт в IDHA Sweden AB, както и поръчване на услугата Compliant.

Повече информация за партньорската услуга ще намерите тук.

Оферта на външен партньор