partner

TachoPlus Connect

Вече използвате TachoPlus Service на TachoPlus Fleet Solutions GmbH? Тогава можете да разширите тази услуга с данни от нашите услуги. Всичко, от което се нуждаете, е акаунт в TachoPlus Fleet Solutions GmbH, както и поръчване на услугата Compliant.

Повече информация за партньорската услуга ще намерите тук.

Оферта на външен партньор