търси

Geo Data Flow

Редуциране на системите Събраните данни вече могат да бъдат интегрирани в системи по избор. Преглед на услугата Услугата Geo Data Flow предоставя само данните за Вашата водеща система и ги…

Geo

Разширение на „Хронология на пътуванията“ Можете да извикате по всяко време хронологията на пътуванията с нова продължителност на съхранението 25 месеца. Максимална прозрачност Споделяйте…

Essentials

Безплатно и незабавно на разположение Получете Essentials безплатно непосредствено след регистрацията в нашата платформа. 10 дни хронология на данните За представителна оценка на данните все…

Mixed fleet Bridge

Лесна връзка С няколко стъпки всичките Ви телематични системи са свързани с RIO Platform. Пълна гама функции Прехвърлянето на данни за превозното средство от други телематични системи към RIO…

Perform

Могат да бъдат събрани следните данни Опростен анализ на ефективността Поведението при шофиране и данните за шофиране се събират, анализират и оценяват - това Ви позволява обективно наблюдение на…

Timed

Оптимизирано планиране на използването Посредством точното до минути предаване на дейностите на водача можете да адаптирате планирането на поръчката и маршрутите индивидуално и ефективно. Всичко в…

Compliant

Правна сигурност Законово съответствие, благодарение на автоматичното запаметяване на данните от картите на водача и тахографа. Функция за експортиране и интерфейси Съхранените данни за тахографа…

RIO Box

Серийно оборудване във всички товарни автомобили MAN RIO Box се монтира като серийно оборудване във всички камиони MAN. Така можете да се възползвате от цифровите услуги на платформата RIO още от…

One Minute Locator

One Minute Locator, допълнителна функция за основния пакет Essentials, увеличава честотата, с която се изискват GPS координатите на местоположението на превозното средство и ги предава всяка…

MAN eManager

Голяма наличност на превозните средства Благодарение на интелигентното планиране и цифровото управление на процеса на зареждане, Вашият парк електрически автобуси е готов за използване в желаното…

Резултати от търсенето 1 до 10 от 19