Κουτιά τηλεματικής

Αποτελεσματική διαχείριση στόλου με ευκολία

Τα κουτιά τηλεματικής λειτουργούν ως διεπαφή μεταξύ των οχημάτων σας και της πλατφόρμας RIO. Μεταβιβάζουν σχετικά δεδομένα οχήματος, τα οποία διατίθενται στον διαχειριστή στόλου με τη μορφή ψηφιακών υπηρεσιών. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η ψηφιακή, αποτελεσματική διαχείριση στόλων οχημάτων και η καλύτερη δυνατή χρήση των οχημάτων για τον συνολικό στόλο.

Με την εγγραφή των οχημάτων σας στην πλατφόρμα RIO, επωφελείστε από τις ψηφιακές υπηρεσίες μας με άνεση και ευελιξία: Μέσω της πλατφόρμας RIO, ενεργοποιείτε δωρεάν υπηρεσίες για τα οχήματά σας, για παράδειγμα το MAN ServiceCare S. Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε από ένα πλήθος υπηρεσιών που μπορείτε να αγοράσετε και να εγγραφείτε σε αυτές ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Telematikbox

Live-Daten über mobiles Internet

Mit den Telematik-Boxen erhalten Sie aktuelle Fahrzeugdaten für ein effizientes Flottenmanagement in Echtzeit..

Umfangreiche Telematikdienste

Über den Marktplatz können Sie eine Vielzahl an digitalen Diensten flexibel auswählen und diese nach Bedarf abonnieren.

Serienmäßig in allen MAN-Fahrzeugen

Mit den Telematik-Boxen profitieren Sie in allen MAN-Fahrzeugen von den digitalen Diensten der RIO-Plattform.

Telematikbox_2.png

Was sind Telematik-Boxen?

Die Telematik-Boxen für Lkw, Busse und Transporter sind leistungsstarke Fahrzeug-Steuergeräte. Einmal verbaut und Sie müssen sich um keine zusätzliche Hardware mehr kümmern.

Die Telematik-Boxen halten ständig die Verbindung zwischen Fahrzeug und der RIO-Plattform. So werden Daten entweder vom CAN-Bus oder der FMS Schnittstelle Ihres Fahrzeugs gesammelt und an die Plattform übermittelt. Über das Mobilfunknetz (2G, 3G, 4G) werden so z.B. Kraftstoffverbrauch, Wartungsinformationen oder die aktuelle Position an die RIO-Plattform gesendet.

Wie bei jedem Bauteil eines Nutzfahrzeugs ist die Wartung auch hier eine wichtige Frage. Diese müssen Sie sich jedoch nicht stellen, denn die Software Ihrer Telematik-Box wird Over-the-Air automatisch aktualisiert.

RIO-Box
Telematik-Box für Lkw & Busse
MAN Telematik-Box
Telematik-Box für Transporter
FahrzeugverfügbarkeitLkw und Busse aller MarkenMAN Transporter

Serienmäßigkeit

*Ausnahme MAN TGM, MAN TGL und MAN TGS Chassis
**Ausnahme MAN Bus-Chassis
***Ausnahme MAN eTGE und Fahrzeugen ohne Radio oder Radiovorbereitung

Seit 01.01.2018 serienmäßig*
in allen Euro 6c MAN Lkw


Seit 01.10.2019 serienmäßig**
in allen MAN Bussen

Ab Modelljahr 2021 serienmäßig***
in allen MAN TGE

Technologie zur DatenübertragungMobilfunknetz (2G, 3G, 4G)Mobilfunknetz (2G, 3G, 4G)
MAN Driver App

Panne? Passt nie. Immer wenn schnelle Unterstützung gefragt ist, hilft die MAN DriverApp. Beim Pannennotruf beispielsweise. Oder für eine Schadensmeldung. Sie vernetzt Fahrer, Flottenmanager und Werkstatt und zeigt den Weg zum nächsten MAN Stützpunkt. Unsere MAN DriverApp unterstützt MAN-Fahrer aber nicht nur im Notfall. Passend zum Fahrzeug und aktuellen Einsatz bietet sie umfangreiche weitere Funktionen, die den Fahreralltag deutlich erleichtern.

Zur MAN Driver App