1. Általános információk

a) Adatvédelmi tudnivalók

Személyes adatainak a kezelése során az Ön személyiségi jogainak a védelme fontos szempont a TB Digital Services GmbH (TBDS) számára. A TBDS a TRATON SE leányvállalata. A weboldalunk látogatása során összegyűjtött személyes adatokat annak az országnak a törvényi rendelkezései szerint kezeljük, amelyben az adatkezelésért felelős szerv telephelye található. Ezen felül a TB Digital Services GmbH egy kötelező érvényű irányelv keretében elkötelezte magát a személyes adatok átfogó és egységes védelme mellett. Ennek következtében a TB Digital Services GmbH cégen belül globálisan garantált az a biztonsági szint, amely hasonló a németországihoz és az Európai Unió országain belüliekhez.

Ezen felül a munkatársainkat titoktartás és az átadott személyes adatok védelme kötelezi.

b) Adatkezelő hely és kapcsolattartó személy

Az adatvédelmi törvény értelmében az adatkezelő hely a TBDS.
Általános és adatvédelmi kérdésekben forduljon e-mailben az illetékes kapcsolattartóhoz: datenschutz@rio.cloud

Vagy használja a szokásos postai lehetőséget:

TB Digital Services GmbH
Adatvédelmi megbízott
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 München

2. A RIO álláshirdetésekkel kapcsolatos információk

a) A karrieroldalak
Ezekkel az adatvédelmi információkkal tájékoztatjuk Önt, hogy hogyan gyűjtünk be, kezelünk és használunk fel személyes adatokat, ha karrieroldalunkat meglátogatja.

A „személyes adatokat” képezi az összes olyan információ, amely az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik. Azonosíthatónak tekintendő egy természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetetten, különösen egy olyan ismertetőjegyhez, mint névhez, egy jelzőszámhoz, telephely adatokhoz, egy online ismertetőjegyhez vagy egy vagy több különleges jellemzőhöz való hozzárendelésével, ennek a természetes személynek a fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy szociális identitásának a kifejezésével beazonosítható.

A karrieroldal célja, hogy tájékoztassa Önt a TBDS-nél megüresedett álláshelyekről.

b) Általános információk gyűjtése
Ha meglátogatja a weboldalunkat, az az általános természetű adatokat automatikusan rögzíti. Ezek az információk tartalmazzák a webböngésző típusát, a használt operációs rendszert, az Ön internet-szolgáltatójának doménneveit és hasonló adatokat. Itt csak olyan információkról van szó, melyekből nem lehet következtetni az Ön személyére. Ezen felül ezek az adatok az Internet minden más weboldalának felkeresésekor létrejönnek. Tehát nem ennek a karrieroldalnak egy speciális funkciójáról van szó. Az ilyen jellegű információk gyűjtése kizárólag anonim formában történik és a mi azokat statisztikai értékeléshez használjuk. Minél jobban megértjük a kívánságait, annál gyorsabban megtalálja az internetes oldalainkon a kívánt információkat. Ezzel kapcsolatban további és részletesebb információk adatvédelmi weboldalunkon találhatók.

c) Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása
Személyes adatokat csak akkor gyűjtünk, ha Ön azokat egy regisztráció keretében rendelkezésünkre bocsátja.

d) Biztonság
Az Ön adatait a TBDS alapvetően műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések útján védi, hogy megelőzze azok véletlenszerű vagy szándékos manipulációját, elvesztését, megsemmisülését vagy illetéktelen személy általi hozzáférését. A biztonsági intézkedéseinket, mint pl. az adatok titkosítását, a technológiai fejlődésnek megfelelően rendszeresen fejlesztjük.

e) Más ajánlattevők weboldalaira mutató hivatkozások
Weboldalunk más ajánlattevők weboldalaira mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A TBDS a hivatkozás elhelyezésének időpontjában meggyőződött arról, hogy a közvetlenül kapcsolódó oldalak illegális tartalmaktól mentesek voltak. A TBDS azonban semmilyen hatással sincs kapcsolódó oldalak tartalmaira és ezeket nem tudja folyamatosan ellenőrizni. Ezért a TBDS semmilyen felelősséget nem vállal a kapcsolódó oldalak olyan tartalmaiért, melyek a hivatkozás elhelyezését követően módosultak. Ezek az adatvédelmi nyilatkozat nem érvényes más szolgáltatók hivatkozással elérhető weboldalaira.

f) Sütik
Az alkalmazott sütikkel kapcsolatos információk süti oldalunkon találhatók.

3. A RIO pályázati folyamattal kapcsolatos információk

a) Szabad álláshelyek és pályázatok
Ha csak a szabad álláshelyekről szeretne tájékozódni, akkor nem kell megadnia személyes adatokat. Csak a 2b) pontban meghatározott adatok gyűjtése történik.

A karrieroldalon keresztül áttekintést kaphat az éppen szabad álláshelyekről. Itt kiválaszthatja azokat az állásajánlatokat, amelyekről szeretne pontos leírást kapni, amely PDF-dokumentumként le is tölthető.

Ha pályázik egy állásra, vagy ha egy kezdeményező pályázatot szeretnek küldeni nekünk, akkor az ezzel kapcsolatos információkat a megjelent álláshirdetésekben találja meg.

Ha e-mailben szeretne küldeni nekünk egy kezdeményező pályázati dokumentumot, akkor kérjük, használja a people@rio.cloud e-mail-címet.

Ha megkapjuk a pályázati dokumentumokat, akkor abból indulunk ki, hogy Ön megismerte a RIO pályázati folyamatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseket.

b) Az adatfeldolgozás jogi alapjai
Az adatgyűjtés és az adatfeldolgozás jogi alapja az Ön adatainak a TBDS által történő felhasználása egy Önnel létesítendő foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos döntés meghozatalához (szövetségi adatvédelmi törvény BDSG 26. § 1. szakasz 1. mondat).

c) Személyes adatok használatának és továbbadásának célhoz kötöttsége
Az Ön profil- és pályázati adatait kizárólag a betöltendő állásokkal kapcsolatos kiválasztási eljárásban használjuk fel.

Az Ön adataiba kapcsolt vállalkozások, valamint olyan külső szolgáltatók is betekinthetnek, akik informatikai alapszolgáltatásokat, pl. e-mail-alkalmazásokat és fájlszervereket bocsátanak rendelkezésre és műszakilag üzemeltetik azokat. Ezekkel a vállalatokkal adatvédelmi szerződések kerültek megkötésre a magas szintű adatvédelem biztosításához.

d) Adatok tárolása és törlése
Pályázati adataira meghatározott, nagyon átlátható időszakon belül van szükség, hogy jogigényeinket érvényesíthessük, gyakorolhassuk vagy megóvhassuk. Ehhez a jogi alapot a GDPR 17. cikkely 3. szakasz. e pontja biztosítja.

Hogy szükség esetén az egyenlő bánásmódra vonatkozó általános törvény (AGG) miatti megalapozatlan igényekkel és kártérítési keresetekkel szemben védekezni tudjunk, a pályázati adatokat elutasítás esetén is megőrizzük egy meghatározott ideig. Egy pályázat keretében a hátrányos megkülönböztetés tilalmának megsértésével kapcsolatos kereseteket az AGG 15. § 4. szakasza szerint írásban, az elutasító határozat kézhez vételétől számított két hónapon belül kell benyújtani. Egy az AGG 15. § szerinti kártalanítási keresetet a munkajogi törvény (ArbGG) 61b § 1. szakasza szerint a jogigény írásbeli érvénybe lépését követően három hónapon belül kell beadni.

A például távollétek miatt a határozatok kézhez vétele esetén és a jogigények vagy keresetek elkészítése esetén felmerülő késedelmekre figyelemmel a pályázati adatokat további két hónapig megőrizzük.

A tárolt személyes adatok teljes körű és végleges törlésére ezért csak a határozatnak a pályázóhoz történő eljuttatása után hat hónappal kerül sor.

Olyan pályázatok esetén, amelyekkel kapcsolatban határozat jött létre, a jelentkezési adatok és dokumentumok a személyi akta részét képezik.

4. Az Önt megillető jogok

Az Ön adataira vonatkozó tájékoztatás és az adatok helyesbítésére vonatkozó jog érvényesítése mellett, amennyiben nem állnak fenn ezzel ellentétes törvényi szabályozások, a törlésére és a feldolgozás korlátozására, valamint az adatainak a feldolgozása elleni tiltakozás benyújtására is jogosult. Továbbá megilleti Önt az adathordozhatósághoz való jog is.

Ha az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján gyűjtjük dolgozzuk fel és/vagy adjuk tovább, akkor jogában áll, hogy a hozzájárulását visszavonja. A visszavonás nem érinti a hozzájárulás alapján, a visszavonás előtt végzett adatfeldolgozás jogszerűségét.

Hozzájárulása visszavonásával vagy az adatataival kapcsolatos jogok gyakorlásával kapcsolatban küldjön üzenetet a people@rio.cloud címre.

Panasz esetén lehetősége van az illetékes adatvédelmi hatósághoz fordulni. Bajorországban ez az adatvédelmi felügyeletet ellát tartományi hivatal, a Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (röviden: BayLDA).

5. Fenntartás

Az internet folyamatos fejlődésének eleget téve a TBDS ezeket az adatvédelmi tudnivalókat az adatvédelmi jogi előírások figyelembe vételével bármikor módosíthatja.

Készült: 2021. június.