COLOFON.

Uitgever

TB Digital Services GmbH
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 Munich
Germany


Phone 00800 / 22 55 07 46
info@rio.cloud

Leden raad van bestuur

Jan Kaumanns
Stefan Heymann

Geregistreerd bij

Amtsgericht München, HRB 234868
Btw-nr. DE 314435023

Aanwijzing

De informatie op deze website wordt steeds gecontroleerd en geactualiseerd. Noch de provider noch TB Digital Services GmbH zijn aansprakelijk voor de inhoud of de garantie voor actualiteit, juistheid en volledigheid van de websites waarnaar via hyperlink wordt verwezen.

Inhoud en structuur van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor de verveelvoudiging van informatie of gegevens, met name het gebruik van teksten, tekstpassages of beeldmateriaal is, voor zover niet uitdrukkelijk anders kenbaar gemaakt, de voorafgaande toestemming van TB Digital Services GmbH vereist.

TB Digital Services GmbH is noch bereid noch verplicht deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting voor een bemiddelingsorgaan voor consumenten.

© 2019 TB Digital Services GmbH, Munich